منابع دکتری 98

همان طور که می دانید آزمون دکتری دانشگاه آزاد و دانشگاه سراسری ادغام شده اند، از این رو تنها با خواندن منابع ذکر شده در دفترچه ی ثبت نام می توانید در رشته ی مورد نظر خود در دانشگاه های سراسری و یا آزاد پذیرش شوید.

رشته های دوره ی دکتری در 7 گروه آزمایشی به شرح زیر قرار می گیرند:

1- گروه آزمایشی علوم انسانی 2- گروه آزمایشی علوم پایه 3- گروه آزمایشی فنی و مهندسی 4- گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی 5- گروه آزمایشی هنر 6- گروه آزمایشی دامپزشکی 7- گروه آزمایشی زبان در صورتی که تمایل دارید منابع هر یک از رشته های دکتری را دریافت کنید، در ادامه مقاله منابع دکتری 98 با ما همراه باشید.

منابع دکتری گروه آزمایشی علوم انسانی

رشته های زیر مجموعه ی گروه علوم انسانی به شرح زیر هستند. برای دانلود منابع آزمون دکتری 98 هر رشته کافیست روی رشته ی مورد نظر کلیک کنید. در رشته های انسانی لیست منابع شامل: 1- استعداد تحصیلی – 2- زبان انگلیسی  3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی می باشد.  

زبان و ادبیات فارسی مددكاري اجتماعي علم اطلاعات و دانش شناسي محيط زيست
جغرافیای سیاسی علوم قرآن و حديث حقوق عمومي مطالعات زنان
جغرافيا و برنامه ريزي شهري فقه و مباني حقوق اسلامي حقوق جزا و جرم شناسی مدرسي معارف اسلامي
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ادیان و عرفان حقوق بین المللی عمومی  
ژئومورفولوژي تاريخ و تمدن ملل اسلامي حقوق خصوصي  
آب و هواشناسي فلسفه و کلام حقوق نفت و گاز  
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي فقه شافعي مجموعه علوم سياسي و روابط بین الملل  
زبان و ادبيات عرب فلسفه مديريت بازرگاني و راهبردی  
علوم اقتصادي فلسفه منطق مديريت دولتي  
اقتصاد نفت و گاز فلسفه علم مديريت صنعتي  
تربيت بدني  مديريت ورزشي فلسفه تعليم و تربيت مديريت رسانه و اطلاعات  
تربيت بدني  فيزيولوژي ورزشي برنامه ريزي درسي مديريت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک  
تربيت بدني  آسيب شناسي ورزشي مديريت آموزشي مديريت فنّاوري اطلاعات  
تربيت بدني  رفتار حركتي و روانشناسی ورزشی روان شناسي تربيتي مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز  
تربيت بدني  بيومكانيك ورزشي تكنولوژي آموزشي كار آفريني، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی  
تاريخ  تاريخ اسلام آموزش عالي گردشگري  
تاريخ  تاريخ ايران بعد ازاسلام روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي مالی  
تاريخ  تاريخ ايران قبل ازاسلام مشاوره حسابداري  
علوم اجتماعي سنجش و اندازه گيري علوم ارتباطات  
جمعيت شناسي روان شناسي باستان شناسي  

منابع دکتری گروه علوم پایه

لیست رشته های زیر مجموعه ی گروه علوم پایه به شرح زیر است. برای دانلود منابع آزمون دکتری 98 هر رشته کافیست روی رشته ی مورد نظر کلیک کنید. در رشته های علوم پایه لیست منابع شامل: 1- استعداد تحصیلی 2– زبان انگلیسی 3- دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.

زمين شناسي فسيل شناسي و چينه شناسي زيست شناسي  سلولي و ملكولي
زمين شناسي نفت بيوشيمي
زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي ژنتيك مولكولي
زمين شناسي آب  های زیر زمینی ميكروبيولوژي
زمين شناسي مهندسي بيوفيزيك
زمين شناسي زيست محيطي زيست فنّاوري ميكروبي
زمين شناسي پترولوژي آمار
زمين شناسي اقتصادي رياضي محض
زمين شناسي تكتونيك رياضي كاربردي
شيمي – شيمي فيزيك فيزيك دريا
شيمي – شيمي آلي زيست شناسي دريا
شيمي-  شيمي تجزيه علوم و فنّاوري نانو نانوفيزيك
شيمي-  شيمي معدني فيزيك
شيمي كاربردي فتونيك
شيمي-  شيمي پليمر ژئوفيزيك – لرزه شناسي
فيتوشيمي ژئوفيزيك – زلزله شناسي
هواشناسي ژئوفيزيك-  الكترومغناطيس
زيست شناسي  گياهي- فیزیولوژی ژئوفيزيك – گراني سنجي
زيست شناسي گیاهی-  سيستماتيك و بوم شناسي علوم و فناوري نانو-  نانوشيمي
زيست شناسي  گياهي- سلولی و تکوینی ريز زيست فنّاوري
زیست شناسی جانوري فيزيولوژي بيوانفورماتيك
زیست شناسی جانوری- بیوسیستماتیک علوم كامپيوتر
زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی علوم شناختي

 

منابع دکتری گروه فنی و مهندسی

لیست رشته های زیر مجموعه ی گروه فنی و مهندسی به شرح زیر می باشند. برای مشاهده ی منابع آزمون دکتری 98 روی هر رشته کلیک کنید. توجه کنید در رشته های گروه فنی و مهندسی لیست منابع شامل: 1- استعداد تحصیلی – زبان 3- دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.  

 مهندسی برق – الكترونیک مهندسي معدن  – مكانيك سنگ
مهندسي برق – مخابرات مهندسي پليمر-  پلیمر
مهندسي برق – قدرت مهندسي پليمر-  رنگ
مهندسي برق – كنترل مهندسي محيط زيست  – منابع آب
مهندسي عمران-  سازه مهندسي محيط زيست  -آب و فاضلاب
مهندسي عمران-  زلزله مهندسي محيط زيست  – مواد زائد جامد
مهندسي عمران – ژئوتكنيك مهندسي محيط زيست  -آلودگي هوا
مهندسي عمران  – آب و سازه هاي هيدروليكي مهندسي پزشكي-  بيوالكتريك
مهندسي عمران-  راه و ترابري مهندسي پزشكي  – بيومكانيك
مهندسي عمران – سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي مهندسي پزشكي – بيومتريال
مهندسي عمران-  مديريت منابع آب مهندسي صنايع
مهندسي عمران  – حمل و نقل مهندسي نفت  -اكتشاف
مهندسي عمران  – مديريت ساخت مهندسي نفت
مهندسي عمران-  محيط زيست مهندسي كامپيوتر-  نرم افزار و الگوريتم
مهندسي نقشه برداري – ژئودزي مهندسي كامپيوتر  – معماري سيستم هاي كامپيوتري
مهندسي نقشه برداري-  فتوگرامتري مهندسي كامپيوتر-  هوش مصنوعي
مهندسي نقشه برداري – سنجش از دور مهندسي كامپيوتر  – شبكه و رايانش
مهندسي نقشه برداري – سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) مهندسي فنّاوري اطلاعات
مهندسي مكانيك –  ساخت و توليد مهندسي مواد و متالورژي
مهندسي مكانيك –  مكانيك جامدات مهندسي شيمي
مهندسي مكانيك –  ديناميك، كنترل و ارتعاشات مهندسي شيمي-  بيوتكنولوژي
مهندسي مكانيك  – تبديل انرژي فنّاوري نانو – نانومواد
مهندسي دريا فنّاوري نانو – نانوالكتريك
مهندسي هوا فضا-  آئروديناميك مهندسي هسته اي-  كاربرد پرتوها
مهندسي هوا فضا-  جلوبرندگي مهندسي هسته اي-  راكتور
مهندسي هوا فضا – سازه هاي هوايي مهندسي هسته اي – پرتو پزشكي
مهندسي هوا فضا – ديناميك پرواز و كنترل مهندسي هسته اي  – گداخت
مهندسي معدن  -اكتشاف مهندسي نساجي-  تكنولوژي نساجي
مهندسي معدن  -استخراج مهندسي نساجي-  شيمي نساجي و علوم الياف
مهندسي معدن-  فرآوري مواد معدني مهندسي سيستم هاي انرژي

منابع دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی

لیست رشته های زیر مجموعه ی گروه دکتری کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر می باشند. برای مشاهده ی منابع آزمون دکتری 98 روی هر رشته کلیک کنید.

علوم و مهندسی محیط زیست آگروتکنولوژی- بذر
مهندسی مکانیک بیوسیستم آگروتکنولوژی- علوم علف های هرز
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانی آگرواکولوژی
علوم و مهندسی صنایع غذایی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
اقتصاد کشاورزی توسعه کشاورزی
مهندسی صنایع چوب، فرآورده های سلولزی- بیولوژی و آناتومی حشره شناسی کشاورزی
مهندسی صنایع چوب، فرآورده های سلولزی- کامپوزیت های لیگنوسلولزی بیماری شناسی گیاهی
مهندسی صنایع چوب، فرآورده های سلولزی- صنایع سلولزی علوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل
مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک علوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل
مدیریت منابع خاک علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل
علوم دامی علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان
علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی علوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی
علوم و مهندسی آب- سازه های آبی علوم و مهندسی شیلات- صید و بهره برداری آبزیان
علوم و مهندسی آب- منابع آب علوم و مهندسی مرتع
علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی مدیریت و کنترل بیابان
ژنتیک و به نژادی گیاهی علوم و مهندسی آبخیز
آگروتکنولوژی  

 

منابع دکتری گروه دامپزشکی

لیست رشته های زیر مجموعه ی گروه دکتری دامپزشکی به شرح زیر می باشند. برای مشاهده ی منابع آزمون دکتری 98 روی هر رشته کلیک کنید.

جراحی دامپزشکی انگل شناسی دامپزشکی
مامائی و بیماری های تولید مثل دام باکتری شناسی
بیماری های داخلی دام های کوچک ویروس شناسی
بیماری های داخلی دام های بزرگ قارچ شناسی
رادیولوژی دامپزشکی ایمنی شناسی
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی بیوتکنولوژی
پاتولوژی دامپزشکی فناوری تولیدمثل در دامپزشکی
بهداشت و بیماری های پرندگان سم شناسی
بیوشیمی فارماکولوژی دامپزشکی
بهداشت و بیماری های آبزیان