آیدانیتو > منابع دکتری حقوق خصوصی
برنامه ریزی و منابع دکتری حقوق خصوصی

منابع دکتری حقوق خصوصی


منابع دکتری حقوق خصوصی

در گذشته افرادی که به ریش سفید هر قوم معروف بودند به مردم  کمک می کردند تا بتوانند اختلافاتشان را برطرف کنند . با پیچیده تر شدن اجتماعات بشری، اکنون برای رسیدگی به هر اختلافی نیاز به آموزش افرادی با صلاحیت است که سالها از وقت خود را در این راه صرف نموده باشند.  متخصصان رشته حقوق خصوصی با مطالعه متون فقه مانند « نظریه های مربوط به تعهدات»، «قواعد عمومی قرار دادها »، «قوانین مدنی» ، «قوانین مربوط به حقوق تجارت» و «قوانین حقوق مدنی و تجارت و نظم کنونی» ، آن ها را  فرا گرفته و از این مطالعاتشان برای حل اختلافات به وجود آمده استفاده می کنند. در کنکور دکتری که مطابق جدول زمانبندی منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در اسفندماه برگزار می شود، برای گروه علوم انسانی، 63 رشته تعریف شده است که یکی از این رشته ها رشته ی حقوق خصوصی است. تمامی فارغ التحصیلان رشته حقوق (تمامی گرایش ها) و فقه و مبانی حقوق اسلامی می توانند در آزمون رشته حقوق خصوصی شرکت نمایند. در این مقاله به معرفی منابع دکتری حقوق خصوصی می پردازیم.

دروس امتحانی دکتری حقوق خصوصی

عناوین دروس امتحانی دکتری حقوق خصوصی در دفترچه راهنمای آزمون دکتری به شرح زیر درج شده است:

مجموعه دروس تخصصیدروس عمومی
متون فقه(معاملات)استعداد تحصیلی
حقوق مدنیزبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)
حقوق تجارت 

منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی

سازمان سنجش آموزش کشورهمواره منابع درسی را برای داوطلبان شرکت در کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی می نماید، در حالی که برای کنکور دکتری هیچ منبعی را در نظر نمی گیرد. در ادامه برخی از مهم ترین منابع را معرفی می نماییم (البته نمی توانیم به قطعیت بگوییم که منابع پیشنهادی ، منابع اصلی هستند).

منابع متون فقه (معاملات)

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
شرح لمعهزین الدین بن علی شهیدثانیعلی شیروانیدارالعلم
مباحث حقوقی شرح لمعه: الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیهزین الدین بن علی شهیدثانی مجد
ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعهمحمدبن مکی شهیداول  اسدالله لطفیمجد
خلاصه شرح لمعه شهید ثانیشهید ثانیرضا شکری مختار صبور راز لیقیپردازش
فقه استدلالی : ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیهسید مهدی دادمرزی کتاب طه
ساده ساز: متون فقهحمیدرضا کلانتری مرتضی طبیبی میزان
بایسته های متون فقهابوالحسن محمدی میزان
الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیهزین الدین بن علی شهید ثانیعبدالله سبیتی محمدتقی قمیبوستان کتاب قم
مباحث حقوقی لمعه دمشقیهمحمدبن مکی شهیداولسید عباس حسینی نیکمیزان
تحریر الروضهعلیرضا امینی محمدرضا آیتی سمت
للمعه الدمشقیه تالیفمحمدبن مکی شهید اولعلی شیروانیدارالفکر
گزیده متون فقهابوالحسن محمدی میزان

 

منابع حقوق مدنی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
قانون مدنی در نظم کنونیناصر کاتوزیان میزان
دوره مقدماتی حقوق و اعمال حقوقی قرارداد ایقاعناصر كاتوزیان شرکت سهامی انتشار
ارثمهدی شهیدی سمت
دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقیناصر کاتوزیان شرکت سهامی انتشار
حقوق مدنی: اعمال حقوقیناصر کاتوزیان شرکت سهامی انتشار
نظریه عمومی تعهداتناصر کاتوزیان میزان
دوره حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها : مفهوم ، انعقاد و اعتبار قراردادناصر كاتوزیان شرکت سهامی انتشار
وصیت و ارث، اخذ به شفعهناصر کاتوزیان میزان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونیناصر کاتوزیان  میزان
حقوق مدنیسیدحسن امامی اسلامیه
حقوق مدنی: مختصر حقوق خانوادهدکتر سید حسین صفایی، دکتر اسدالله امامی میزان
حقوق مدنی اشخاص و محجورینسید مرتضی قاسم زاده سید حسین صفایی سمت
حقوق مدنیمهدی شهیدی مجد
قواعد عمومی قراردادهاحسین صفایی میزان
اثبات و دلیل اثباتناصر کاتوزیان میزان
دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی (قرارداد – ایقاع)ناصر کاتوزیان میزان
حقوق مدنیعباس انصاری علوی فرهیخته
اصول قراردادها و تعهداتمرتضی قاسم زاده دادگستر
تشکیل قراردادها و تعهداتمهدی شهیدی مجد
مجموعه آزمون های حقوق مدنی و تعهداتمنصور قرائی علیرضا رفیعی قشلاق 

کتاب آوا

راه نوین

دوره حقوق مدنی -عقود معینناصر کاتوزیان شرکت سهامی انتشار
سقوط تعهداتمهدی شهیدی مجد
دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیتناصر کاتوزیان میزان
مسئولیت مدنی : الزامات خارج از قراردادحسین صفایی حبیب الله رحیمی سمت

 

منابع حقوق تجارت

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
حقوق تجارتحسین ستوده تهرانی دادگستر
حقوق اسناد تجارتیکوروش کاویانی میزان
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق تجارتمجید قربانی لاچوانی اخوان
حقوق شرکتهای تجاریمحمدرضا پاسبان سمت
حقوق تجارتربیعا اسکینی سمت
حقوق تجارت براساس کتاب حقوق تجارتحسن ستوده تهرانی سمیه تلیکانی معصومه قربانی رضا شهبازی راد محبوبه علی بخشی سیمیا
حقوق تجارت : ورشکستگی و تصفیهقائم مقام فراهانی میزان
ساده ساز حقوق تجارتفرشید فرحناکیان میزان
حقوق تجارتمحمود عرفانی میزان
ورشکستگیکوروش کاویانی میزان
حقوق تجارتدکتر ربیعا اسکینی سمت
قانون تجارت در نظم حقوق کنونیمحمد دمیرچلی علی حاتمی محسن قرائتی ناصر کاتوزیان بهروز اخلاقی کتاب آوا
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونیفرشید فرحناکیان میزان
قانون صدور چکسیدمهدی کمالان کمالان

 

منابع زبان انگلیسی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
 نکته ها و مهارت های موفقیت در آزمون های زبان عمومی و تخصصیعبدالرضا تالانه شاهین شریفی کیومرث
خودآموز IELTSمحمد معین جهانگیر علی زارعی نور علم
 مجموعه سوالات تافل آزمون دکتریمحمود رمضانی سرای عدالت
زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاهعباس فرزام باستان
نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسیمورفی ریموندمیمنت رحمتیدانش پرور
راهنمای جامع آزمون تافلسید محمدرضا ناصرزاده یاشار دهدشتی نگاه دانش
1100 لغتی  که نیاز است بدانید  بارونز (جنگل)
مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری و داوطلبان آزمونهای TOEFL و IELTSسعید نیک پور نص
جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکزرضا خیرآبادی کتابخانه فرهنگ
گرامر کاربردی زبان انگلیسیشهاب اناری مبتکران
تافل راهنماابراهیم نظری تیموری رهنما
504 واژه ضروری تافل  بارونز (جنگل)
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی  سازمان سنجش و آموزش کشور

 

منابع استعداد تحصیلی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
استعداد تحصیلیهادی مسیح خواه محمد وکیلی کتابخانه فرهنگ
سوالات و پاسخ‌نامه آزمون‌های دکتری 90 تا 94محمد وکیلی هادی مسیح خواه کتابخانه فرهنگ
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه تمام گروه ها به جز فنی مهندسی)حسین نامی مدرسان شریف
 استعداد تحصیلی دکتریامیر عرفانیان نگاه دانش
استعداد تحصیلی و زبان دکتریآیدین استوار حسن هوشمند راهیان ارشد
کتاب تحلیلی GMAT استعداد و آمادگی تحصیلیهوشنگ عباس فام راه

 
در نهایت بایستی بگوییم:

  • اگر منابع درسی بهتری برای رشته حقوق خصوصی سراغ دارید…
  • اگر به نظرتان با صرف انرژی کمتری می توانید به نتیجه ی بهتری برسید…
  • اگر راه قبولی در کنکور دکتری را کشف کرده اید…

وقت آن رسیده که شما هم در قبولی دوستانتان سهیم باشید و تجربیات خودتان را در مورد کنکور دکتری، در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

در این مقاله به معرفی منابع دکتری حقوق خصوصی پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله برنامه ریزی دکتری بزنید. 

اگر سوالی در زمینه منابع دکتری حقوق خصوصی ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.3 دیدگاه در “منابع دکتری حقوق خصوصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *