آیدانیتو > معرفی منابع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
برنامه ریزی و منابع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

معرفی منابع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

معرفی منابع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

با توجه به اینکه هر ساله داوطلبان بسیاری در آزمون دکتری شرکت می کنند و فقط تعداد محدودی در آن پذیرفته می شوند، آگاهی از منابع دکتری بسیار ضروری به نظر می رسد. به همین سبب در این مقاله به معرفی منابع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت می پردازیم.

در کنکور دکتری که مطابق جدول زمانبندی منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در اسفندماه برگزار می شود، برای گروه علوم انسانی، 63 رشته تعریف شده است که یکی از این رشته ها رشته ی فلسفه تعلیم و تربیت است.

دروس امتحانی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

قبل از معرفی منابع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ، خالی از لطف نیست که دروس امتحانی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت را با هم مرور کنیم:

مجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی

مجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد

دروس عمومی

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

روش های پژوهش کیفی با تاکید بر فلسفه تعلیم و تربیت

استعداد تحصیلی

 

مکاتب فلسفی و نظریه های تربیتی

زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)

 

تاریخ اندیشه های تربیتی ایران و جهان

 

 

منابع آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

سازمان سنجش آموزش کشور همواره منابع درسی را برای داوطلبان شرکت در کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی می نماید، در حالی که برای کنکور دکتری هیچ منبعی را در نظر نمی گیرد. در ادامه برخی از مهم ترین منابع را معرفی می نماییم (البته نمی توانیم به قطعیت بگوییم که منابع پیشنهادی ، منابع اصلی هستند).

منابع مبانی و اصول تعلیم و تربیت

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

اصول و مبانی آموزش و پرورش

غلامحسین شکوهی

 

آستان قدس رضوی-به نشر

فلسفه تربیت :  فلسفه آموزش و پرورش

عیسی ابراهیم زاده

 

دانشگاه پیام نور

آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش

جورج فردریک نِلِر

فریدون بازرگان دیلمقانی

سمت

اصول فلسفه تعلیم و تربیت

علی شریعتمداری

 

امیرکبیر

فلسفه آموزش و پرورش

فیلیپ اسمیت

سعید بهشتی

به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

اصول آموزش و پرورش

غلامحسین شکوهی

 

به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش

عبدالحسین نقیب زاده

 

طهوری

فلسفه تعلیم و تربیت

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه

 

سمت

نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش

میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی

 

کتابخانه طهوری

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

جرالدگوتک

محمد جعفر پاک سرشت

سمت

اصول آموزش و پرورش

محمدباقر هوشیار

 

دانشگاه تهران

فلسفه آموزش و پرورش

علی اکبر شعاری نژاد

 

امیرکبیر

 

منابع روش های پژوهش کیفی با تاکید بر فلسفه تعلیم و تربیت

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

شناخت روش علمی در علوم رفتاری

حیدرعلی هومن

 

سمت

روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

اسماعیل بیابانگرد

 

دوران

چیستی علم؛ درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی

آلن فرانسیس چالمرز

سعید زیباکلام

سمت

راهنمای عملی ۱۴- ۱۳ – ۱۰ SPSS

حسین مولوی

 

پویش اندیشه

مبانی نظری و علمی پژوهش

علی دلاور

 

رشد

روش های آماری در علوم رفتاری

دانکن کرامر

دنیس هویت

حسن پاشا شریفی

جعفر نجفی زند

نسرین شریفی

سخن

روش های تحقیق

نصرالله فرجی

 

پوران پژوهش

روش تحقیق در علوم رفتاری

حسن پاشا شریفی

نسترن شریفی

 

سخن

روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

علی دلاور

 

دوران – ویرایش

استدلال آماری در علوم رفتاری

ریچارد شیوسون

علیرضا کیامنش

جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

منطق پژوهش در علوم تربیتی: جهت گیری جدید

شعبانی ورکی

 

به نشر

هویت علم دینی

خسرو باقری

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

روش تحقیق

مجتبی تیبا

 

کانون فرهنگی آموزش

منطق اکتشاف علمی

کارل ریموند پوپر

سید حسین کمالی

علمی و فرهنگی

روشهای تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی

مرديت گال 

والتر بورگ

جويس گال

جمعي از مؤلفان زير نظر دكتر احمدرضا نصر اصفهاني

دانشگاه شهید بهشتی

روش تحقیق در علوم رفتاری

زهره سرمد

عباس بازرگان

الهه حجازی

 

آگه

تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی

جرج اندرو فرگوسن

یوشیو تاکانه

علی دلاور

سیامک نقشبندی

ارسباران

رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ای

حسین افراخته

 

پرهان نقش

 

منابع مکاتب فلسفی و نظریه های تربیتی

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

اصول فلسفه تعلیم و تربیت

علی شریعتمداری

 

امیرکبیر

دیدگاههای جدید در فلسفه تعلیم و تربیت

خسرو باقری

 

علم

فلسفه آموزش و پرورش؛ موضوعات اصلی در سنت تحلیلی

هرست، پل. اچ.

وایت

پاتریسیا

بختیار شعبانی ورکی

محمدرضا شجاع رضوی

دانشگاه فردوسی مشهد

اصول و مبانی آموزش و پرورش

غلامحسین شکوهی

 

به نشر

فلسفه تعلیم و تربیت : قدیم و معاصر

جان الیاس

عبدالرضا ضرابی

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

فلسفه جدید تربیت و یا فلسفه جدید در آموزش – پرورش

علی اکبر شعاری نژاد

 

اطلاعات

فلسفه تربیتی شما چیست؟

 آرنولد گریز

لطفعلی عابدی 

محمدرضا شجاع رضوی

بختیار شعبانی ورکی 

نعمت الله موسی پور 

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی 

به نشر

آموزش و پرورش در شرایط پست مدرن

محمدرضا آهنچیان

 

طهوری

فلسفه تربیت : فلسفه آموزش و پرورش

عیسی ابراهیم زاده

 

دانشگاه پیام نور

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

جرالدگوتک

محمد جعفر پاک سرشت

سمت

پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت

فرمهینی فراهانی

 

آییژ

اصول آموزش و پرورش

محمدباقر هوشیار

 

دانشگاه تهران

زمینه ای برای بازاندیشی در فلسفه تعلیم و تربیت

سعید بهشتی

 

ویرایش

فلسفه آموزش و پرورش

علی اکبر شعاری نژاد

 

امیرکبیر

نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش

میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی

 

طهوری

فلسفه آموزش و پرورش

فیلیپ اسمیت

سعید بهشتی

شرکت به نشر (آستان قدس رضوی)

فلسفه تعلیم و تربیت

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه

 

سمت

فلسفه تعلیم و تربیت معاصر

خسرو باقری

محمد عطاران

 

محراب قلم

کلیات فلسفه آموزش و پرورش

هری شفیلد

غلامعلی سرمد

قطره

زمینه ای برای بازشناسی و نقادی فلسفه تعلیم و تربیت در جهان غرب

سعید بهشتی

 

اطلاعات

آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش

جورج فردریک نِلِر

فریدون بازرگان دیلمقانی

سمت

 

منابع تاریخ اندیشه های تربیتی ایران و جهان

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن

محمد بهشتی

علی نقی فقیهی

مهدی ابوجعفری

 

سمت

نگاهی دوباره به تربیت اسلامی

خسرو باقری

 

مدرسه

درآمدی به تعلیم و تربیت اسلامی

محمد بهشتی

علیرضا اعرافی

مهدی ابوجعفری

علی نقی فقیهی

 

سمت

مدارس نظامیه و تاثیرات علمی و اجتماعی آن

نوراله کسائی

 

امیرکبیر

مربیان بزرگ

ژان شاتو

غلامحسین شکوهی

دانشگاه تهران

سیر آراء تربیتی در غرب

علی محمد کاردان

 

سمت

تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسلام

کمال درانی

 

سمت

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

محسن فرمهینی فراهانی

 

جهاد دانشگاهی واحد تهران

تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی

عبدالرحیم عنیمه

نوراله کسایی

یزدان

تاریخ فلسفه در جهان اسلامی

خلیل جر

حنا فاخوری

 

علمی و فرهنگی

تاریخ اندیشه های تربیتی

فردریک مایر

علی اصغر فیاض

سمت

 

 

محمد حسین ساکت

احمد شبلی

دفتر نشر فرهنگ اسلامی

فلسفه تعلیم و تربیت

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

سمت

 

منابع زبان انگلیسی

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

 نکته ها و مهارت های موفقیت در آزمون های زبان عمومی و تخصصی

عبدالرضا تالانه

شاهین شریفی

 

کیومرث

خودآموز IELTS

محمد معین جهانگیر

علی زارعی

 

نور علم

 مجموعه سوالات تافل آزمون دکتری

محمود رمضانی

 

سرای عدالت

تست و گرامر انگلیسی

عباس فرزام

 

باستان

نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسی

مورفی ریموند

میمنت رحمتی

دانش پرور

راهنمای جامع آزمون تافل

سید محمدرضا ناصرزاده

یاشار دهدشتی

 

نگاه دانش

1100 لغتی  که نیاز است بدانید

 

 

بارونز (جنگل)

مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری و داوطلبان آزمونهای TOEFL و IELTS

سعید نیک پور

 

نص

جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکز

رضا خیرآبادی

 

کتابخانه فرهنگ

گرامر کاربردی زبان انگلیسی

شهاب اناری

 

مبتکران

تافل راهنما

ابراهیم نظری تیموری

 

رهنما

504 واژه ضروری تافل

 

 

بارونز (جنگل)

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی

 

 

سازمان سنجش و آموزش کشور

 

منابع استعداد تحصیلی

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

استعداد تحصیلی

هادی مسیح خواه

محمد وکیلی

 

کتابخانه فرهنگ

سوالات و پاسخ‌نامه آزمون‌های دکتری 90 تا 94

محمد وکیلی

هادی مسیح خواه

 

کتابخانه فرهنگ

استعداد تحصیلی دکتری (ویژه تمام گروه ها به جز فنی مهندسی)

حسین نامی

 

مدرسان شریف

 استعداد تحصیلی دکتری

امیر عرفانیان

 

نگاه دانش

استعداد تحصیلی و زبان دکتری

آیدین استوار

حسن هوشمند

 

راهیان ارشد

استعداد و آمادگی تحصیلی

هوشنگ عباس فام

 

راه

در نهایت :

  • اگر منابع درسی بهتری برای  رشته فلسفه تعلیم و تربیت سراغ دارید…
  • اگر به نظرتان با صرف انرژی کمتری می توانید به نتیجه ی بهتری برسید…
  • اگر راه قبولی در کنکور دکتری را کشف کرده اید…

وقت آن رسیده که شما هم در قبولی دوستانتان سهیم باشید و تجربیات خودتان را در مورد کنکور دکتری، در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

در ضمن پس از معرفی منابع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله منابع آزمون دکتری گروه علوم انسانی بزنید.

اگر می خواهید از بهترین منابع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت باخبر شوید ، با مشاورین متخصص تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *