منابع دکتری آموزش عالی

تحصیل در مقطع دکتری در رشته  آموزش عالی برای اولین بار در سال 1382 و در دانشگاه شهید بهشتی امکان پذیر شد. به دلیل رشد دانش و پژوهش و پیچیدگی های فرآیندهای سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، سازماندهی و مدیریت و به دلیل گسترش کیفی و کمی و ضرورت هدایت علمی ، تحصیل در مقطع دکتری در رشته آموزش عالی بسیار مهم  و ضروری تلقی می شود.

فارغ التحصیلان همه رشته ها می توانند در کنکور دکتری رشته آموزش عالی شرکت نمایند

در کنکور دکتری که مطابق جدول زمانبندی منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در اسفندماه برگزار می شود، برای گروه علوم انسانی، 63 رشته تعریف شده است که یکی از این رشته ها رشته ی آموزش عالی است. در رشته آموزش عالی پنج گرایش مدیریت آموزش عالی، اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، برنامه ریزی درسی در آموزش عالی و فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی تعریف شده است و تمامی فارغ التحصیلان رشته ها می توانند در آزمون رشته آموزش عالی شرکت نمایند.  در این مقاله به معرفی منابع دکتری آموزش عالی می پردازیم.

دروس امتحانی دکتری آموزش عالی

عناوین دروس امتحانی دکتری رشته آموزش عالی در دفترچه راهنمای آزمون دکتری به شرح زیر درج شده است:

مجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی مجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد دروس عمومی
فلسفه، مبانی و اصول تربیت مسائل آموزش عالی ایران و جهان استعداد تحصیلی
  مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی  (مباحث مدیریت، برنامه ریزی و توسعه آموزش عالی) زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)
  آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)  

 
منابع آزمون دکتری رشته آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشورهمواره منابع درسی را برای داوطلبان شرکت در کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی می نماید، در حالی که برای کنکور دکتری هیچ منبعی را در نظر نمی گیرد. در ادامه برخی از مهم ترین منابع را معرفی می نماییم (البته نمی توانیم به قطعیت بگوییم که منابع پیشنهادی، منابع اصلی هستند).

منابع فلسفه ، مبانی و اصول تربیت

عنوان کتاب تالیف ترجمه انتشارات
اصول آموزش و پرورش محمدباقر هوشیار   دانشگاه تهران
اصول فلسفه تعلیم و تربیت علی شریعتمداری   امیرکبیر
نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش میر عبدالحسین نقیب زاده جلالی   کتابخانه طهوری
فلسفه آموزش و پرورش علی اکبر شعاری نژاد   امیرکبیر
فلسفه تربیت (رشته علوم تربیتی) عیسی ابراهیم زاده   دانشگاه پیام نور
اصول و مبانی آموزش و پرورش غلامحسین شکوهی   به نشر آستان قدس رضوی
فلسفه تعلیم و تربیت دفتر همکاری حوزه و دانشگاه   سمت
فلسفه آموزش و پرورش فیلیپ جی .اسمیت سعید بهشتی به نشر آستان قدس رضوی
آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش   جورج فردریک نلر فریدون بازرگان دیلمقانی سمت
مکاتب فلسفی و آراء تربیتی جرالد ال. گوتک محمد جعفر پاک سرشت سمت
مبانی و اصول آموزش و پرورش غلامحسین شکوهی   آستان قدس رضوی

 

منابع مسائل آموزش عالی ایران و جهان

عنوان کتاب تالیف ترجمه انتشارات
اعتباربخشی در آموزش عالی مهرنوش پازارگادی   صباح
ارزیابی مستمر برای بهبود کیفیت دانشگاهی: نگاهی به یک دهه تجربه در نظام آموزش عالی ایران عباس بازرگان هرندی   دانشگاه تهران
ارزشیابی آموزشی : مفاهیم، الگوها و فرآیند عملیاتی) عباس بازرگان   سمت
چالش های فراروی آموزش عالی در هزاره سوم ورنر زد. هیرش لوک ای. وبر رضا یوسفیان املشی دانشگاه امام حسین (ع)
ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی: مفاهیم، اصول، روش ها، معیارها رضا محمدی جلیل فتح آبادی غلام رضا یادگارزاده محمدحسن میرزامحمدی کورش پرند   سازمان سنجش آموزش کشور
کیفیت در آموزش عالی محمد یمنی   سمت
شاخص های آموزش عالی در ایران 1362-1348 پریدخت وحیدی   وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی و انتشارات
تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره 88-1380 معصومه قارون   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
برنامه ریزی توسعه دانشگاهی: نظریه ها و تجربه ها محمد یمنی دوزی سرخابی   دانشگاه شهید بهشتی

 

منابع مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی

عنوان کتاب تالیف ترجمه انتشارات
مدیریت عمومی علی علاقه بند   روان
رهبری و مدیریت آموزشی سید محمد میرکمالی   یسطرون
مقدمات مدیریت آموزشی علی علاقه بند   روان
ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی فیلیپ ژ. اسمیت محمدرضا بهرنگی کمال تربیت
مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی علی علاقه بند   روان

تئوری تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی

 

وین ک. هوی سیسیل جی میسکل میر محمد سید عباس زاده دانشگاه ارومیه
برنامه ریزی تغییر و نوگردانی در مدیریت آموزشی جری ج. هرمن جانیس ال. هرمن علی علاقه بند روان
مدیریت رفتار سازمانی   پال هرسی کنث بلانچارد علی علاقه بند امیرکبیر
مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و کاربرد علی شیرازی   کتاب مهربان
مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی: شناخت و اجرای کیفیت فراگیر محمدمهدی تنعمی   سمت
کلیات مدیریت آموزشی میر محمد سید عباس زاده   دانشگاه ارومیه
مدیریت کیفیت در آموزش عالی: چشم اندازی بین المللی به سنجش و تغییر سازمانی   جان برنن شاه تارلا کیوان صالحی حسن رضا زین آبادی کورش پرند مرکز نشر دانشگاهی

رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی

 

گروه کارشناسان OECD وجیهه ظهور پرونده محمدرضا آهنچیان رشد
مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش سالیس ادوارد علی حدیقی هوای تازه
مدیریت کیفیت جامع در آموزش عباس زندباف ناصر آزاد   روزنه کار
کتاب سازمانها سیستم حقوقی حقیقی و باز ریچارد اسکات محمدرضا بهرنگی (برنجی) کمال تربیت
مدیریت آموزشی و آموزشگاهی محمدرضا بهرنگی   کمال تربیت
فرایند برنامه ریزی: سیاست گذاری در آموزش  و پرورش (یک چارچوب کابردی) وادی حداد، غلامرضا گرائی نژاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
خلاقیت و نوآوری در سازمانهای آموزشی محمد ربیع سام خانیان     اسپند هنر

چالش های مدیریت آموزشی

 

مایک باتری علی اکبر امین بیدختی دانشگاه سمنان
اصول مدیریت آموزشی علی علاقه بند   دانشگاه پیام نور
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی محمد حسین یارمحمدیان احمدعلی فروغی ابری   سبز آرنگ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رهبری و مدیریت آموزشی

 

آلن واکر کلیو دیموک علی اکبر امین بیدختی دانشگاه سمنان
مدیریت دانش در سازمان های آموزشی حمید رحیمی محمد نجفی   جاودانه
اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی کوروش فتحی واجارگاه   علم استادان

فرهنگهای برنامه درسی : نظریه ها

 

پالما بلوتین ژوزف استفنی لاستر براومان   محمود مهر محمدی مرجان میر شمشیری آمنه احمدی لطفعلی عابدی فاطمه نیک نام نرگس سجادیه   سمت

نظریه های برنامه درسی

جی. پی. میلر محمود مهر محمدی سمت
برنامه ریزی درسی مدارس الف. لوی فریده مشایخ مدرسه
دانشگاهها چگونه کار می کنند، سازمان علمی و رهبری آن از منظر سیبرنتیک رابرت بیرن باوم حمیدرضا آراسته موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی علی تقی پورظهیر   آگه

اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی

 

رالف وینفرد تایلور علی تقی پور ظهیر آگه
برنامه ریزی آموزشی بهرام محسن پور   سمت
مبانی برنامه ریزی آموزشی   اریه لوی فریده مشایخ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
برنامه درسی: نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها محمود مهر محمدی   به نشر
مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات   ویرایش
برنامه درسی به سوی هویت های جدید: شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی کورش فتحی واجارگاه   آییژ
فرآیند برنامه ریزی آموزشی مشاوران یونسکو فریده مشایخ موسسه فرهنگی مدرسه برهان
برنامه ریزی درسی منصوره سعیدالذاکرین   اندیشه رفیع
برنامه ریزی درسی در مقطع متوسطه حسن ملکی   سمت
برنامه ریزی درسی : راهنمای عمل حسن ملکی   موسسه فرهنگی مدرسه برهان
دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی فریده مشایخ   سمت
برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر جی. گالن سیلور ویلیام ام. الکساندر آرتور جی. لوئیس غلامرضا خوی نژاد سمت
بسترهای فهم برنامه درسی مصطفی قادری   یادواره کتاب
چند مبحث اساسی در برنامه ریزی درسی علی شریعتمداری   سمت

منابع آمار و روش تحقیق

عنوان کتاب تالیف ترجمه انتشارات
آمار و کاربرد آن در مدیریت الهه ارسلان شعله مرادفام   کانون فرهنگی آموزش
آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر منصور مومنی     سمت
رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ای حسن افراخته   پرهان نقش
احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی علی دلاور   رشد
استنباط آماری در پژوهش رفتاری حیدر علی هومن   سمت
کتاب شناخت روش علمی در علوم رفتاری حیدرعلی هومن   سمت
روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی علی دلاور   ویرایش
مجموعه کتاب های طبقه بندی شده کارشناسی ارشد روش تحقیق در علوم اجتماعی مجتبی تیبا زهرا گلکار   کانون فرهنگی آموزش
تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی جرج اندرو فرگوسن یوشیو تاکانه علی دلاور سیامک نقشبندی ارسباران
روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی اسماعیل سعدی پور ( بیابانگرد)   دوران

روش های آماری در علوم رفتاری

 

حسن پاشا شریفی جعفر نجفی زند   سخن
روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی نصرالله فرجی   پوران پژوهش
روش های تحقیق در علوم رفتاری حسن پاشا شریفی نسترن شریفی   سخن
روش های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد عباس بازرگان الهه حجازی   آگه

 

منابع زبان انگلیسی

عنوان کتاب تالیف ترجمه انتشارات
 نکته ها و مهارت های موفقیت در آزمون های زبان عمومی و تخصصی عبدالرضا تالانه شاهین شریفی   کیومرث
خودآموز IELTS محمد معین جهانگیر علی زارعی   نور علم
 مجموعه سوالات تافل آزمون دکتری محمود رمضانی   سرای عدالت
تست و گرامر انگلیسی عباس فرزام   باستان
نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسی مورفی ریموند میمنت رحمتی دانش پرور
راهنمای جامع آزمون تافل سید محمدرضا ناصرزاده یاشار دهدشتی   نگاه دانش
1100 لغتی  که نیاز است بدانید     بارونز (جنگل)
مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری و داوطلبان آزمونهای TOEFL و IELTS سعید نیک پور   نص
جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکز رضا خیرآبادی   کتابخانه فرهنگ
گرامر کاربردی زبان انگلیسی شهاب اناری   مبتکران
تافل راهنما ابراهیم نظری تیموری   رهنما
504 واژه ضروری تافل     بارونز (جنگل)
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی     سازمان سنجش و آموزش کشور

 

منابع استعداد تحصیلی

عنوان کتاب تالیف ترجمه انتشارات
استعداد تحصیلی هادی مسیح خواه محمد وکیلی   کتابخانه فرهنگ
سوالات و پاسخ‌نامه آزمون‌های دکتری 90 تا 94 محمد وکیلی هادی مسیح خواه   کتابخانه فرهنگ
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه تمام گروه ها به جز فنی مهندسی) حسین نامی