آیدانیتو > منابع دکتری آموزش عالی
برنامه ریزی و منابع دکتری آموزش عالی

منابع دکتری آموزش عالی


منابع دکتری آموزش عالی

تحصیل در مقطع دکتری در رشته  آموزش عالی برای اولین بار در سال 1382 و در دانشگاه شهید بهشتی امکان پذیر شد. به دلیل رشد دانش و پژوهش و پیچیدگی های فرآیندهای سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، سازماندهی و مدیریت و به دلیل گسترش کیفی و کمی و ضرورت هدایت علمی ، تحصیل در مقطع دکتری در رشته آموزش عالی بسیار مهم  و ضروری تلقی می شود. در کنکور دکتری که مطابق جدول زمانبندی منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در اسفندماه برگزار می شود، برای گروه علوم انسانی، 63 رشته تعریف شده است که یکی از این رشته ها رشته ی آموزش عالی است. در رشته آموزش عالی پنج گرایش مدیریت آموزش عالی، اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، برنامه ریزی درسی در آموزش عالی و فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی تعریف شده است و تمامی فارغ التحصیلان رشته ها می توانند در آزمون رشته آموزش عالی شرکت نمایند.  در این مقاله به معرفی منابع دکتری آموزش عالی می پردازیم.

دروس امتحانی دکتری آموزش عالی

عناوین دروس امتحانی دکتری رشته آموزش عالی در دفترچه راهنمای آزمون دکتری به شرح زیر درج شده است:

مجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی ارشددروس عمومی
فلسفه، مبانی و اصول تربیتمسائل آموزش عالی ایران و جهاناستعداد تحصیلی
 مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی  (مباحث مدیریت، برنامه ریزی و توسعه آموزش عالی)زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)
 آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی) 

 
منابع آزمون دکتری رشته آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشورهمواره منابع درسی را برای داوطلبان شرکت در کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی می نماید، در حالی که برای کنکور دکتری هیچ منبعی را در نظر نمی گیرد. در ادامه برخی از مهم ترین منابع را معرفی می نماییم (البته نمی توانیم به قطعیت بگوییم که منابع پیشنهادی، منابع اصلی هستند).

منابع فلسفه ، مبانی و اصول تربیت

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
اصول آموزش و پرورشمحمدباقر هوشیار دانشگاه تهران
اصول فلسفه تعلیم و تربیتعلی شریعتمداری امیرکبیر
نگاهی به فلسفه آموزش و پرورشمیر عبدالحسین نقیب زاده جلالی کتابخانه طهوری
فلسفه آموزش و پرورشعلی اکبر شعاری نژاد امیرکبیر
فلسفه تربیت (رشته علوم تربیتی)عیسی ابراهیم زاده دانشگاه پیام نور
اصول و مبانی آموزش و پرورشغلامحسین شکوهی به نشر آستان قدس رضوی
فلسفه تعلیم و تربیتدفتر همکاری حوزه و دانشگاه سمت
فلسفه آموزش و پرورشفیلیپ جی .اسمیتسعید بهشتیبه نشر آستان قدس رضوی
آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش  جورج فردریک نلرفریدون بازرگان دیلمقانیسمت
مکاتب فلسفی و آراء تربیتیجرالد ال. گوتکمحمد جعفر پاک سرشتسمت
مبانی و اصول آموزش و پرورشغلامحسین شکوهی آستان قدس رضوی

 

منابع مسائل آموزش عالی ایران و جهان

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
اعتباربخشی در آموزش عالیمهرنوش پازارگادی صباح
ارزیابی مستمر برای بهبود کیفیت دانشگاهی: نگاهی به یک دهه تجربه در نظام آموزش عالی ایرانعباس بازرگان هرندی دانشگاه تهران
ارزشیابی آموزشی : مفاهیم، الگوها و فرآیند عملیاتی)عباس بازرگان سمت
چالش های فراروی آموزش عالی در هزاره سومورنر زد. هیرش لوک ای. وبررضا یوسفیان املشیدانشگاه امام حسین (ع)
ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی: مفاهیم، اصول، روش ها، معیارهارضا محمدی جلیل فتح آبادی غلام رضا یادگارزاده محمدحسن میرزامحمدی کورش پرند سازمان سنجش آموزش کشور
کیفیت در آموزش عالیمحمد یمنی سمت
شاخص های آموزش عالی در ایران 1362-1348پریدخت وحیدی وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی و انتشارات
تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره 88-1380معصومه قارون موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
برنامه ریزی توسعه دانشگاهی: نظریه ها و تجربه هامحمد یمنی دوزی سرخابی دانشگاه شهید بهشتی

 

منابع مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
مدیریت عمومیعلی علاقه بند روان
رهبری و مدیریت آموزشیسید محمد میرکمالی یسطرون
مقدمات مدیریت آموزشیعلی علاقه بند روان
ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشیفیلیپ ژ. اسمیتمحمدرضا بهرنگیکمال تربیت
مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشیعلی علاقه بند روان

تئوری تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی

 

وین ک. هوی سیسیل جی میسکلمیر محمد سید عباس زادهدانشگاه ارومیه
برنامه ریزی تغییر و نوگردانی در مدیریت آموزشیجری ج. هرمن جانیس ال. هرمنعلی علاقه بندروان
مدیریت رفتار سازمانی  پال هرسی کنث بلانچاردعلی علاقه بندامیرکبیر
مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و کاربردعلی شیرازی کتاب مهربان
مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی: شناخت و اجرای کیفیت فراگیرمحمدمهدی تنعمی سمت
کلیات مدیریت آموزشیمیر محمد سید عباس زاده دانشگاه ارومیه
مدیریت کیفیت در آموزش عالی: چشم اندازی بین المللی به سنجش و تغییر سازمانی  جان برنن شاه تارلاکیوان صالحی حسن رضا زین آبادی کورش پرندمرکز نشر دانشگاهی

رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی

 

گروه کارشناسان OECDوجیهه ظهور پرونده محمدرضا آهنچیانرشد
مدیریت کیفیت فراگیر در آموزشسالیس ادواردعلی حدیقیهوای تازه
مدیریت کیفیت جامع در آموزشعباس زندباف ناصر آزاد روزنه کار
کتاب سازمانها سیستم حقوقی حقیقی و بازریچارد اسکاتمحمدرضا بهرنگی (برنجی)کمال تربیت
مدیریت آموزشی و آموزشگاهیمحمدرضا بهرنگی کمال تربیت
فرایند برنامه ریزی: سیاست گذاری در آموزش  و پرورش (یک چارچوب کابردی)وادی حداد،غلامرضا گرائی نژادسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
خلاقیت و نوآوری در سازمانهای آموزشیمحمد ربیع سام خانیان   اسپند هنر

چالش های مدیریت آموزشی

 

مایک باتریعلی اکبر امین بیدختیدانشگاه سمنان
اصول مدیریت آموزشیعلی علاقه بند دانشگاه پیام نور
مدیریت و برنامه ریزی آموزشیمحمد حسین یارمحمدیان احمدعلی فروغی ابری سبز آرنگ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رهبری و مدیریت آموزشی

 

آلن واکر کلیو دیموکعلی اکبر امین بیدختیدانشگاه سمنان
مدیریت دانش در سازمان های آموزشیحمید رحیمی محمد نجفی جاودانه
اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسیکوروش فتحی واجارگاه علم استادان

فرهنگهای برنامه درسی : نظریه ها

 

پالما بلوتین ژوزف استفنی لاستر براومان  محمود مهر محمدی مرجان میر شمشیری آمنه احمدی لطفعلی عابدی فاطمه نیک نام نرگس سجادیه  سمت

نظریه های برنامه درسی

جی. پی. میلرمحمود مهر محمدیسمت
برنامه ریزی درسی مدارسالف. لویفریده مشایخمدرسه
دانشگاهها چگونه کار می کنند، سازمان علمی و رهبری آن از منظر سیبرنتیکرابرت بیرن باومحمیدرضا آراستهموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسیعلی تقی پورظهیر آگه

اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی

 

رالف وینفرد تایلورعلی تقی پور ظهیرآگه
برنامه ریزی آموزشیبهرام محسن پور سمت
مبانی برنامه ریزی آموزشی  اریه لویفریده مشایخسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
برنامه درسی: نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازهامحمود مهر محمدی به نشر
مبانی برنامه ریزی آموزشییحیی فیوضات ویرایش
برنامه درسی به سوی هویت های جدید: شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسیکورش فتحی واجارگاه آییژ
فرآیند برنامه ریزی آموزشیمشاوران یونسکوفریده مشایخموسسه فرهنگی مدرسه برهان
برنامه ریزی درسیمنصوره سعیدالذاکرین اندیشه رفیع
برنامه ریزی درسی در مقطع متوسطهحسن ملکی سمت
برنامه ریزی درسی : راهنمای عملحسن ملکی موسسه فرهنگی مدرسه برهان
دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشیفریده مشایخ سمت
برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهترجی. گالن سیلور ویلیام ام. الکساندر آرتور جی. لوئیسغلامرضا خوی نژادسمت
بسترهای فهم برنامه درسیمصطفی قادری یادواره کتاب
چند مبحث اساسی در برنامه ریزی درسیعلی شریعتمداری سمت

منابع آمار و روش تحقیق

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
آمار و کاربرد آن در مدیریتالهه ارسلان شعله مرادفام کانون فرهنگی آموزش
آمار و کاربرد آن در مدیریتعادل آذر منصور مومنی   سمت
رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ایحسن افراخته پرهان نقش
احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتیعلی دلاور رشد
استنباط آماری در پژوهش رفتاریحیدر علی هومن سمت
کتاب شناخت روش علمی در علوم رفتاریحیدرعلی هومن سمت
روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتیعلی دلاور ویرایش
مجموعه کتاب های طبقه بندی شده کارشناسی ارشد روش تحقیق در علوم اجتماعیمجتبی تیبا زهرا گلکار کانون فرهنگی آموزش
تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتیجرج اندرو فرگوسن یوشیو تاکانهعلی دلاور سیامک نقشبندیارسباران
روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتیاسماعیل سعدی پور ( بیابانگرد) دوران

روش های آماری در علوم رفتاری

 

حسن پاشا شریفی جعفر نجفی زند سخن
روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتینصرالله فرجی پوران پژوهش
روش های تحقیق در علوم رفتاریحسن پاشا شریفی نسترن شریفی سخن
روش های تحقیق در علوم رفتاریزهره سرمد عباس بازرگان الهه حجازی آگه

 

منابع زبان انگلیسی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
 نکته ها و مهارت های موفقیت در آزمون های زبان عمومی و تخصصیعبدالرضا تالانه شاهین شریفی کیومرث
خودآموز IELTSمحمد معین جهانگیر علی زارعی نور علم
 مجموعه سوالات تافل آزمون دکتریمحمود رمضانی سرای عدالت
تست و گرامر انگلیسیعباس فرزام باستان
نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسیمورفی ریموندمیمنت رحمتیدانش پرور
راهنمای جامع آزمون تافلسید محمدرضا ناصرزاده یاشار دهدشتی نگاه دانش
1100 لغتی  که نیاز است بدانید  بارونز (جنگل)
مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری و داوطلبان آزمونهای TOEFL و IELTSسعید نیک پور نص
جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکزرضا خیرآبادی کتابخانه فرهنگ
گرامر کاربردی زبان انگلیسیشهاب اناری مبتکران
تافل راهنماابراهیم نظری تیموری رهنما
504 واژه ضروری تافل  بارونز (جنگل)
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی  سازمان سنجش و آموزش کشور

 

منابع استعداد تحصیلی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
استعداد تحصیلیهادی مسیح خواه محمد وکیلی کتابخانه فرهنگ
سوالات و پاسخ‌نامه آزمون‌های دکتری 90 تا 94محمد وکیلی هادی مسیح خواه کتابخانه فرهنگ
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه تمام گروه ها به جز فنی مهندسی)حسین نامی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *