برنامه ریزی و منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری


منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

زمینی که بر روی آن زندگی می کنیم ، کره ای رنگی و زیباست . خاکش به آب نزدیک و از آسمان دور است و همین همسایگی آب و خاک و دمیدن حیات در آنها ، منجر به شکل گرفتن رابطه ای تنگاتنگ میان ما و آن شده است که مطالعه ی در این رابطه به اصطلاح جغرافیا نامیده می شود . با گسترش جوامع بزرگی به نام شهر بر روی این کره خاکی ، نیازمند به بررسی های کلان در زمینه توسعه شهری و برنامه ریزی جامع جهت ایجاد سلامت در زندگی شهری ، هستیم. در کنکور دکتری که مطابق جدول زمانبندی منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در اسفندماه برگزار می شود، برای گروه علوم انسانی، 63 رشته تعریف شده است که یکی از این رشته ها رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری است. تمامی فارغ التحصیلان رشته علوم جغرافیایی (تمامی رشته ها)، شهرسازی و طراحی شهری و برنامه ریزی توسعه منطقه ای می توانند در آزمون رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری شرکت نمایند.

دروس امتحانی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عناوین دروس امتحانی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در دفترچه راهنمای آزمون دکتری به شرح زیر درج شده است:

مجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی ارشددروس عمومی
روش تحقیق در جغرافیانظریه ها و دیدگاه های توسعه شهریاستعداد تحصیلی
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی شهریزبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)

 
منابع دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سازمان سنجش آموزش کشورهمواره منابع درسی را برای داوطلبان شرکت در کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی می نماید، در حالی که برای کنکور دکتری هیچ منبعی را در نظر نمی گیرد. در ادامه برخی از مهم ترین منابع را معرفی می نماییم (البته نمی توانیم به قطعیت بگوییم که منابع پیشنهادی، منابع اصلی هستند).

منابع روش تحقیق در جغرافیا

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
فلسفه روش شناسی تحقیق علمی در جغرافیافاطمه بهفروز دانشگاه تهران
روش های تحقیقنصرالله فرجی پوران پژوهش
مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانیمحمدرضا حافظ نیا سمت
مقدمه ای بر روش های تحقیق علمی در جغرافیاحسین محمدی دانشگاه تهران
روش‌های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانیایان هایاحمد پوراحمد محمد اسکندری نودهسمت
مقدمه ای بر روش تحقیق در جغرافیارستم صابری فر نورعلم
کتاب‌شناسی توصیفی روش تحقیقشهین نعمت زاده مرکز اسناد و مدارک علمی ایران
مقدمه ای بر روش های تحقیق در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیامجید جاوری طلور
روش های تحقیق آمیختهعلی دلاور آمیخته
روش تحقیقمجتبی تیبا کانون فرهنگی آموزش
روش‌های تحقیق در جغرافیای انسانیجیمز ام. لیندسیمحمدرضا رضوانیسمت
رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ایحسین افراخته پرهان نقش
کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستایدالله فرید دانشگاه تبریز

 

منابع جغرافیای شهری (مبانی و ایران)

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
منشاء فرهنگی مجتمع‌های زیستیاموس راپاپورتراضیه رضازادهجهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران
برنامه ریزی شهری و منطقه ای رویکرد سیستمیجی برایان مک لالینفرح حبیبدانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات
برنامه ریزی و ساخت شهرهای کوچکف.م. حسین اف آ.ز.وکیل اوا آ. آ. وکیل اواغلامرضا خسرویانفروزش

 

منابع نظریه ها و دیدگاه های توسعه شهری

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
طر احی شهری، به سوی یک شکل پایدارتر شهرفری هیلدربراندحسین بحرینیپردازش و برنامه ریزی شهری
شاخص های توسعه پایدار شهریمهدی قرخلو سیدهادی حسینی مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای
مقدمه ای بر مفهوم توسعه شهری پایدار و نقش برنامه ریزی شهریحسنعلی لقایی حمیده تیتکانلو هنرهای زیبا
شاخص شناسی در توسعه پایدارگوئل کوهن شرکت چاپ و نشر بازرگانی
نوشتارهایی درباره توسعه پایدار شهریاس. ام. ویلر تی. بیتلیکیانوش ذاکر حقیقتیانتشارات وزارت مسکن و شهرسازی
توسعه و نابرابریمحمد جواد زاهدی مازیار
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایرانمحمدتقی مطلق جواد مهدی‌زاده مهین‌دوخت امیری هایده صراف‌زاده محمدحسین جهانشاهی محمدحسین پیرزاده‌نهوچی آرمانشهر
فرآیند برنامه ریزی شهری ایرانمحمدتقی رهنمائی فاطمه شاه حسینی سمت
جامعه شناسی شهریمایک ساوج آلن واردابوالقاسم پور رضاسمت
توسعه پایدار شهری دانش نامه مدیریت شهری و روستاییاسماعیل صالح سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

منابع تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی شهری

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
فنون پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ایبرایان فیلد برایان مک گرگورفاطمه تقی زادهسازمان برنامه و بودجه
مدل های کمی در برنامه ریزی : منطقه ای، شهری و روستاییخلیل کلانتری  فرهنگ صبا
کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه‌ریزی شهریمیرنجف موسوی حسن حکمت نیا علم نوین
کاربرد مدل ها و فنون تصمیم گیری در جغرافیا : با تأکید بر برنامه ریزی روستایی، شهری و گردشگریعلی حاجی نژاد احدالله فتاحی ابوذر پایدار سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزار SPSS22ابراهیم فرید بهنام اولادی نرگس عباسی عابد/مهرگان قلم
مدل های کاربردی در تحلیل مسائل شهری و منطقه اینوربرت اپنهایممنوچهر طبیبیاندانشگاه تهران
راهنمای جامع مدل های کاربردی GIS  در برنامه ریزی های شهری، روستایی و محیطیغریب فاضل نیا سید یاسر حکیم دوست یدالله بلیانی دانشگاه زابل انتشارات آزاد پیما
کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیامهدی پورطاهری سمت
تصمیم گیری کاربردی رویکرد MADMعادل آذر نشر نگاه
مدل ها در برنامه ریزی شهری، مقدمه ای بر کاربرد مدل های کمی در برنامه ریزیکولین لیمصطفی عباس زادگاندانشگاه علم صنعت
درآمدی بر اقتصاد شهرییعقوب زنگنه آذرخش
مدل های کمی در شهرسازیخلیل گودرزی سروش امیر اکبری مهام دانشگاه پیام نور
مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهریکرامت الله زیاری حافظ مهدنژاد فریاد پرهیز دانشگاه بین المللی چابهار
پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی با استفاده از نرم افزار SPSSخلیل کلانتری شریف

 

منابع زبان انگلیسی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
نکته ها و مهارت های موفقیت در آزمون های زبان عمومی و تخصصیعبدالرضا تالانه شاهین شریفی کیومرث
خودآموز IELTSمحمد معین جهانگیر علی زارعی نور علم
مجموعه سوالات تافل آزمون دکتریمحمود رمضانی سرای عدالت
زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاهعباس فرزام باستان
نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسیمورفی ریموندمیمنت رحمتیدانش پرور
راهنمای جامع آزمون تافلسید محمدرضا ناصرزاده یاشار دهدشتی نگاه دانش
1100 لغتی  که نیاز است بدانید  بارونز (جنگل)
مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری و داوطلبان آزمونهای TOEFL و IELTSسعید نیک پور نص
جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکزرضا خیرآبادی کتابخانه فرهنگ
گرامر کاربردی زبان انگلیسیشهاب اناری مبتکران
تافل راهنماابراهیم نظری تیموری رهنما
504 واژه ضروری تافل  بارونز (جنگل)
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی  سازمان سنجش و آموزش کشور

 

منابع استعداد تحصیلی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
استعداد تحصیلیهادی مسیح خواه محمد وکیلی کتابخانه فرهنگ
سوالات و پاسخ‌نامه آزمون‌های دکتری 90 تا 94محمد وکیلی هادی مسیح خواه کتابخانه فرهنگ
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه تمام گروه ها به جز فنی مهندسی)حسین نامی مدرسان شریف
استعداد تحصیلی دکتریامیر عرفانیان نگاه دانش
استعداد تحصیلی و زبان دکتریآیدین استوار حسن هوشمند راهیان ارشد
کتاب تحلیلی GMAT استعداد و آمادگی تحصیلیهوشنگ عباس فام راه

  در نهایت بایستی بگوییم:

  • اگر منابع درسی بهتری برای رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سراغ دارید…
  • اگر به نظرتان با صرف انرژی کمتری می توانید به نتیجه ی بهتری برسید…
  • اگر راه قبولی در کنکور دکتری را کشف کرده اید…

وقت آن رسیده که شما هم در قبولی دوستانتان سهیم باشید و تجربیات خودتان را در مورد کنکور دکتری، در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.
در این مقاله به بررسی منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله برنامه ریزی دکتری بزنید. 
اگر سوالی در زمینه منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *