برنامه ریزی و منابع دکتری تکنولوژی آموزشی

منابع دکتری تکنولوژی آموزشی


منابع دکتری تکنولوژی آموزشی

روزگاری مکتبدار فکر می کرد که می تواند با چوب و فلک، مفاهیم را در مغز کودکان جایگزین کند. امروزه با  منسوخ شدن این گونه اعتقادات در مبحث آموزش، اگر به شما بگویند فقط با توضیحات خود ، مفهوم مثلث را به یک کودک باهوش بفهمانید فکر می کنید چند درصد موفق خواهید بود؟ تکنولوژی آموزشی یعنی هرآنچه در یک کلاس واقعی که به معلم کمک می کند تا مفاهیم را برای دانش آموزان شفاف سازد . به منظور انتقال مفاهیم درست به دانش آموزان ، نیازمند آموزش مباحث مرتبط با نظریه های یادگیری ، الگوهای تدریس ، چگونگی پژوهش و تحقیق ، فن برنامه سازی ، برنامه ریزی درسی و اصول تغییر رفتار و …  هستیم . در واقع می توانیم این گونه بگوییم که در برخی از مواقع، توضیحات مفصل و جامع موجب سردرگمی افراد می شود. مثلا در مورد القای مفهوم مثلث،  فقط با کشیدن شکل مثلث (که از ساده ترین ابزارهای تکنولوژی آموزشی است) ، بدون هیچگونه توضیحی، می توان در یک لحظه این مفهوم ریاضی را به ذهن فرد منتقل کنید. در این مقاله به بررسی منابع دکتری تکنولوژی آموزشی می پردازیم.
در کنکور دکتری که مطابق جدول زمانبندی منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در اسفندماه برگزار می شود، برای گروه علوم انسانی، 63 رشته تعریف شده است که یکی از این رشته ها رشته ی تکنولوژی آموزشی است. فارغ التحصیلان تمامی رشته ها می توانند در آزمون رشته تکنولوژی آموزشی شرکت نمایند.

دروس امتحانی دکتری تکنولوژی آموزشی

عناوین دروس امتحانی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی در دفترچه راهنمای آزمون دکتری به شرح زیر درج شده است:

مجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی ارشددروس عمومی
فلسفه، مبانی و اصول تربیتآمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)استعداد تحصیلی
 مبانی و نظری تکنولوژی آموزشیزبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)
 نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس 

 
منابع آزمون دکتری رشته تکنولوژی آموزشی
سازمان سنجش آموزش کشورهمواره منابع درسی را برای داوطلبان شرکت در کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی می نماید، در حالی که برای کنکور دکتری هیچ منبعی را در نظر نمی گیرد. در ادامه برخی از مهم ترین منابع را معرفی می نماییم (البته نمی توانیم به قطعیت بگوییم که منابع پیشنهادی، منابع اصلی هستند).

منابع فلسفه ، مبانی و اصول تربیت

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
اصول و مبانی آموزش و پرورشغلامحسین شکوهی آستان قدس رضوی
اصول آموزش و پرورشمحمدباقر هوشیار دانشگاه تهران
فلسفه آموزش و پرورشعلی اکبر شعاری نژاد انتشارات امیرکبیر
آشنایی با فلسفه آموزش و پرورشجورج فردریک نِلِرفریدون بازرگان دیلمقانیسمت
فلسفه آموزش و پرورشفیلیپ اسمیتسعید بهشتیآستان قدس رضوی
اصول فلسفه تعلیم و تربیتعلی شریعتمداری امیرکبیر
مکاتب فلسفی و آراء تربیتیجرالد گوتکمحمد جعفر پاک سرشتسمت
نگاهی به فلسفه آموزش و پرورشمیرعبدالحسین نقیب زاده جلالی طهوری
فلسفه تربیت : فلسفه آموزش و پرورشعیسی ابراهیم زاده دانشگاه پیام نور
فلسفه تعلیم و تربیتپژوهشگاه حوزه و دانشگاه سمت
اصول آموزش و پرورشدکترغلامحسین شکوهی به نشر
نگاهی به فلسفه آموزش و پرورشمیرعبدالحسین نقیب زاده طهوری

منابع آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
آمارالهه ارسلان
شعله مرادفام
حسن یزدی پور
 کانون فرهنگی آموزش
آمارعادل آذر
منصور مؤمنی
 سمت
روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتیاسماعیل بیابانگرد دوران
روش های تحقیقنصرالله فرجی پوران پژوهش
رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ایحسین افراخته پرهان نقش
روش تحقیق در علوم رفتاریحسن پاشا شریفی
نسترن شریفی
 سخن
روش تحقیق در علوم اجتماعیمجتبی تیبا کانون فرهنگی آموزش
شناخت روش علمی در علوم رفتاریحیدرعلی هومن سمت
تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتیجرج اندرو فرگوسن
یوشیو تاکانه
علی دلاور
سیامک نقشبندی
ارسباران
روش تحقیق در علوم رفتاریزهره سرمد
عباس بازرگان
الهه حجازی
 آگه
استنباط آماری در پژوهش رفتاریحیدر علی هومن سمت
احتمالات و آمار کاربردیعلی دلاور رشد
روش های آماری در علوم رفتاریدانکن کرامر دنیس هویت

نسترن شریفی

داود معنوی پور

مالک میرهاشمی

جعفر نجفی زند

حسن پاشا شریفی

سخن
روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتیعلی دلاور ویرایش
احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتیعلی دلاور رشد

 

منابع مبانی نظری تکنولوژی آموزشی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
مباحث نوین در فناوری آموزشیسید عباس رضوی دانشگاه چمران
مقدمات تکنولوژی آموزشیمحمد احدیان بشری
راهبردها و فنون طراحی آموزشیسینتیا لشین
جولین پولاک
چارلز رایگلوث
هاشم فردانشسمت
مقدمات تکنولوژی آموزشیخدیجه علی آبادی دانشگاه پیام نور
فن برنامه سازی تلویزیونیجرالد میلرسونمهدی رحیمیانسروش
مبانی نظری تکنولوزی آموزشیهاشم فردانش سمت
کاربرد فناوری های جدید در آموزششهناز ذوفن سمت
طراحی آموزشیسید عباس رضوی
داریوش نوروزی
 سمت
طراحی آموزشی اثربخشگری آر
موریسون استیون ام
روس جرالد کمپ
غلامحسین رحیمی دوستموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
مباحثی در تکنولوژی آموزشیمرتضی مجدفر انیس
تولید فیلم های آموزشیسید عباس رضوی سمت
یادگیری الکترونیکی در قرن بیست و یکمرندی گریسون
تری اندرسون
اسماعیل زارعی زوارکی سعید صفایی موحدعلوم و فنون

 

منابع نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
روانشناسی یادگیریفریبرز درتاج محمد حسین خانی دانشگاه علامه طباطبایی
الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریسبروس جویس امیلی کالهون دیوید هاپکینزمحمود مهرمحمدی لطفعلی عابدیسمت
روانشناسی یادگیریفاطمه همایون فر فرانما
مقدمه ای بر نظریه های یادگیریمتیو اولسون بی . آر.هرگنهانعلی اکبر سیفدوران
روانشناسی تربیتیپروین کدیور فروزش
روشهای یادگیری و مطالعهعلی اکبر سیف دوران
کلیات روش ها و فنون تدریسامان الله صفوی معاصر
روان شناسی پرورشی نوین : روانشناسی یادگیریعلی اکبر سیف دوران
الگوهای جدید تدریسبروس جویس امیلی کالهون مارشا ویلمحمدرضا بهرنگیکمال تربیت
روان­شناسی پرورشی: روانشناسی یادگیری و آموزشعلی اکبر سیف آگاه
مهارتهای آموزشی و پرورشی : روشها و فنون تدریسحسن شعبانی سمت
روش ها و فنون تدریس اسکندر فتحی آذر دانشگاه تبریز

 

منابع زبان انگلیسی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
نکته ها و مهارت های موفقیت در آزمون های زبان عمومی و تخصصیعبدالرضا تالانه
شاهین شریفی
 کیومرث
خودآموز IELTSمحمد معین جهانگیر
علی زارعی
 نور علم
مجموعه سوالات تافل آزمون دکتریمحمود رمضانی سرای عدالت
زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاهعباس فرزام باستان
نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسیمورفی ریموندمیمنت رحمتیدانش پرور
راهنمای جامع آزمون تافلسید محمدرضا ناصرزاده یاشار دهدشتی نگاه دانش
1100 لغتی  که نیاز است بدانید  بارونز (جنگل)
مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری و داوطلبان آزمونهای TOEFL و IELTSسعید نیک پور نص
جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکزرضا خیرآبادی کتابخانه فرهنگ
گرامر کاربردی زبان انگلیسیشهاب اناری مبتکران
تافل راهنماابراهیم نظری تیموری رهنما
504 واژه ضروری تافل  بارونز (جنگل)
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی  سازمان سنجش و آموزش کشور

 

منابع استعداد تحصیلی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
استعداد تحصیلیهادی مسیح خواه محمد وکیلی کتابخانه فرهنگ
سوالات و پاسخ‌نامه آزمون‌های دکتری 90 تا 94محمد وکیلی هادی مسیح خواه کتابخانه فرهنگ
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه تمام گروه ها به جز فنی مهندسی)حسین نامی مدرسان شریف
 استعداد تحصیلی دکتریامیر عرفانیان نگاه دانش
استعداد تحصیلی و زبان دکتریآیدین استوار حسن هوشمند راهیان ارشد
کتاب تحلیلی GMAT استعداد و آمادگی تحصیلیهوشنگ عباس فام راه

  در نهایت بایستی بگوییم:

  • اگر منابع درسی بهتری برای رشته تکنولوژی آموزشی سراغ دارید…
  • اگر به نظرتان با صرف انرژی کمتری می توانید به نتیجه ی بهتری برسید…
  • اگر راه قبولی در کنکور دکتری را کشف کرده اید…

وقت آن رسیده که شما هم در قبولی دوستانتان سهیم باشید و تجربیات خودتان را در مورد کنکور دکتری، در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.
در این مقاله به بررسی منابع دکتری تکنولوژی آموزشی پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله برنامه ریزی دکتری بزنید. 
اگر سوالی در زمینه منابع دکتری تکنولوژی آموزشی ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *