معرفی منابع دکتری علوم اجتماعی

فارغ التحصیلان برنامه ریزی شهری نیز می توانند در آزمون دکتری علوم اجتماعی شرکت کنند

در کنکور دکتری که مطابق جدول زمانبندی منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در اسفندماه برگزار می شود، برای گروه علوم انسانی، 63 رشته تعریف شده است که یکی از این رشته ها رشته ی علوم اجتماعی است.

برای مجموعه علوم اجتماعی 5 رشته تعریف شده است که عبارتند از:

 1) جامعه شناسی 2) رفاه اجتماعی 3) سیاست گذاری فرهنگی 4) دانش اجتماعی مسلمین 5)مردم شناسی

برای رشته جامعه شناسی 6 گرایش تعریف شده است که عبارتند از:

  • جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
  • جامعه شناسی فرهنگی
  • جامعه شناسی گروه های اجتماعی
  • جامعه شناسی سیاسی
  • جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
  • توسعه اجتماعی – روستایی

تمامی فارغ التحصیلان رشته های زیر می توانند در آزمون رشته علوم اجتماعی شرکت نمایند.

علوم اجتماعی (تمامی گرایش ها )

تبلیغ و ارتباطات اجتماعی

فلسفه علوم اجتماعی

مطالعات زنان

دانش اجتماعی مسلمین

علوم سیاسی و روابط بین الملل (تمامی گرایش ها)

مطالعات فرهنگی و رسانه

پژوهش علوم اجتماعی

مدیریت خدمات اجتماعی

برنامه ریزی و سیاستگذاری منطقه ای

جامعه شناسی ورزشی

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

مددکاری اجتماعی

برنامه ریزی شهری

حقوق ارتباطات

جامعه شناسی

شیعه شناسی (تمامی گرایش ها)

امور فرهنگی (مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی )

علوم ارتباطات اجتماعی

ایران شناسی

دروس امتحانی دکتری علوم اجتماعی

قبل از معرفی منابع دکتری علوم اجتماعی ، خالی از لطف نیست که دروس امتحانی دکتری علوم اجتماعی را با هم مرور کنیم:

مجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی

مجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد

دروس عمومی

جامعه شناسی توسعه

نظریه های جامعه شناسی

استعداد تحصیلی

جامعه شناسی ادبیات

آمار و روش تحقیق پیشرفته (کمی و کیفی)

زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)

بررسی مسائل اجتماعی ایران

 

 

جامعه شناسی روستایی

 

 

جامعه شناسی سیاسی

 

 

منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی

 سازمان سنجش آموزش کشورهمواره منابع درسی را برای داوطلبان شرکت در کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی می نماید، در حالی که برای کنکور دکتری هیچ منبعی را در نظر نمی گیرد. در ادامه برخی از مهم ترین منابع را معرفی می نماییم (البته نمی توانیم به قطعیت بگوییم که منابع پیشنهادی ، منابع اصلی هستند).

منابع جامعه شناسی توسعه

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

جامعه شناسی توسعه :رشته علوم اجتماعی

عبدالعلی لهسایی زاده

 

دانشگاه پیام نور

 جامعه شناسی توسعه

مصطفی ازکیا

 

کیهان

جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران

مصطفی ازکیا

 

اطلاعات

تغییر اجتماعی و توسعه: مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی

سو آلوین

محمود حبیبی مظاهری

پژوهشکده مطالعات راهبردی

تغییرات اجتماعی

گی روشه

منصوری وثوقی

نی

جامعه شناسی توسعه

مصطفی ازکیا

 

کیهان

جامعه شناسی توسعه

شهناز صداقت زادگان

 

پیام نور

جامعه شناسی توسعه،

محمد تقی شیخی

 

کیهان

تحولات اجتماعی در روستاهای ایران

عبدالعلی لهسایی زاده

 

نوید شیراز

 

منابع جامعه شناسی ادبیات

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

جامعه شناسی ادبیات: درآمدی برنظریه فرهنگی معاصر

اندرو میلنر

جف براویت

جمال محمدی

ققنوس

نظری و گذری بر جامعه شناسی ادبیات

حمید صنعت جو

 

فروغ آزادی

کندوکاوی در جامعه شناسی ادبیات

فرهنگ ارشاد

 

آگه

جامعه شناسی ادبیات

روبراسکار پیت

مرتضی کتبی

سمت

جامعه، فرهنگ، ادبیات

لوسین گلدمن

محمدجعفر پوینده

چشمه

 

منابع بررسی مسائل اجتماعی ایران

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

جامعه شناسی ایران: جامعه کژمدرن

حمیدرضا جلائی پور

 

علم

 جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران

احمد بخارایی

 

پژواک جامعه

جامعه‏ شناسی مسائل اجتماعی معاصر در ایران

سعید معیدفر

 

سرزمین ما

دیباچه ‏ای بر جامعه‏ شناسی سیاسی ایران

حسین بشیریه

 

نگاه معاصر

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران

احمد بخارایی

 

جامعه شناسان

جامعه شناسی ایران: جامعه شناسی مناسبات بین نسلی

تقی آزادارمکی

 

علم

 

منابع جامعه شناسی روستایی

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

جامعه شناسی روستایی با تاکید بر ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی ایران

مهدی طالب

موسی عنبری

 

دانشگاه تهران

جامعه شناسی روستایی

حسین بهروان

 

جامعه شناسان

جامعه شناسی روستایی

خلیل کلانتری

 

دانشگاه پیام نور

 جامعه شناسی روستایی

خلیل کلانتری

 

دانشگاه پیام نور

جامعه شناسی روستایی

منصور وثوقی

 

کیهان

مقدمه ای بر جامعه شناسی روستایی
 

جان بندیک

سیوپراکاش چیتامبار

مصطفی ازکیا

احمد حجاران

نی

جامعه شناسی روستایی: جامعه شناسی روستایی با تأکید بر جامعه ایران

مصطفی ازکیا

غلامرضا غفاری

 

نی

مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی

مصطفی ازکیا

 

اطلاعات

 

منابع جامعه شناسی سیاسی

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

سیاست، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی

آنتونی گیدنز

منوچهر صبوری

نی

رویکردهای نظری هفتگانه به مسائل اجتماعی

صدیق سروستانی

 

دانشگاه تهران

جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت

کیت نش

محمدتقی دلفروز

کویر

جامعه شناسی سیاسی

حسین بشیریه

 

نی

 

منابع نظریه های جامعه شناسی

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

نظریه های جامعه شناسی

مریم زارعی

 

فرهیختگان دانشگاه

کشاکش آراء در جامعه شناسی

استیون سیدمن

هادی جلیلی

نی

نظریه های جامعه شناسی محض و کاربردی

کالوین لارنس

غلامعباس توسلی

رضا فاضل

سمت

نظریه اجتماعی مدرن: از پارسنز تا هابرماس

یان کریب

محبوبه مهاجر

سروش

نظریه های جامعه شناسی در قرن بیستم

پاتریک برت

محمد خانی

رخ داد نو

بنیان‏های جامعه‏شناختی: خاستگاههای ایده‏های اساسی در جامعه‏شناسی

جورج ریتزر

تقی آزاد ارمکی

سیمرغ

نظریه های کلاسیک جامعه شناسی

تیم دیلینی

بهرنگ صدیقی

نی

نظریه های جامعه شناسی

حسین ادیبی

عبدالمعبود انصاری

 

دانژه

نظریه های جامعه شناسی

ابوالحسن تنهایی

 

فروزش -مرندیز

زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی

لوئیس کوزر

محسن ثلاثی

علمی

نظریه های جامعه شناسی

تقی آزاد ارمکی

 

سروش

 آینده بنیانگذاران جامعه‏شناسی

تالکوت پارسونز

ایروینگ.ام.زیتلین

لوییس.آ.کوزر

دونالد.ان لوین

ورنر.جی کانمن

جوزف لوپریاتو

دنیس رانگ

هربرت بلومر

ادوارد.ا. نیریاکیان

 

غلام‏عباس توسلی

قومس

 نظریه های جامعه شناسی

حسین صنعتی

 

پوران پژوهش

نظریه های متأخر جامعه شناسی

حمیدرضا جلالی پور

جمال محمّدی

 

نی

مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی

ریمون آرون

باقر پرهام

علمی فرهنگی

نظریه های جامعه شناسی

عباس محمدی اصل

 

جامعه شناسان

درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن: اشکال سیاسی و اقتصادی مدرنیته: دولت در جوامع سرمایه داری پیشرفته

آنتونی مک گرو

عباس مخبر

آگه

نظریه های جامعه شناسی

غلامعباس توسلی

 

سمت

جامعه شناسی

آنتونی گیدنز

حسن چاوشیان

نی

سیاست،‏ جامعه ‏شناسی و نظریه اجتماعی

آنتونی گیدنز

منوچهر صبوری

نی

نظریه های جامعه شناسی

حسین ادیبی

 

دانژه

نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر

جورج رتیرز

محسن ثلاثی

علمی

مبانی جامعه شناسی

امان الله قرایی

 

ابجد

 

منابع آمار و روش تحقیق پیشرفته (کمی و کیفی)

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

علی دلاور

 

موسسه نشر ویرایش

روشهای آماری در علوم رفتاری

حسن پاشا شریفی

جعفر نجفی زند

 

سخن

تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی

 

جرج اندرو فرگوسن

یوشیو تاکانه

 

علی دلاور

سیامک نقشبندی

ارسباران

 روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

اسماعیل بیابانگرد

 

دوران

روش تحقیق

مجتبی تیبا

 

کانون فرهنگی آموزش

روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی

علی دلاور

 

ویرایش

احتمالات و آمار كاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی

علی دلاور

 

رشد

روش های تحقیق در علوم رفتاری

زهره سرمد

عباس بازرگان

الهه حجازی

 

آگه

روش های تحقیق

نصرالله فرجی

 

پوران پژوهش

شناخت روش علمی در علوم رفتاری

حیدرعلی هومن

 

سمت

روش های آماری در علوم رفتاری

دانکن کرامر

دنیس هویت

حسن پاشا شریفی

جعفر نجفی زند

نسرین شریفی

سخن

رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ای

حسین افراخته

 

پرهان نقش

آمار استنباطی

حیدر علی هومن

 

ساوالان

احتمالات و آمار کاربردی

علی دلاور

 

رشد

 آمار و کاربرد آن در مدیریت

عادل آذر

منصور مؤمنی

سعید جعفری

 

سمت

آمار و کاربرد آن در مدیریت

جمشید صالحی صدقیانی

ایرج ابراهیمی

 

هستان

آمار و احتمال

هادی رنجبران

 

اثبات

 کاربرد آمار در اقتصاد و مدیریت

حمید سپهردوست

 

نورعلم

تئوری احتمالات و آمار کاربردی :تحلیل آماری

اکبر عالم تبریز

بابک حاجی

محمدرضاتبریزی

 

صفار

تحلیل آماری پیشرفته

جمشید صالحی صدقیانی

 

هوای تازه

آمار کاربردی

وحید ناصحی فر

 

ترمه

آمار و کاربرد آن در مدیریت

مسعود نیکوکار

 

گسترش علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت و اقتصاد

غلامرضا جندقی

 

علم گستر کریمه

آمار و کاربرد آن در مدیریت

الهه ارسلان

شعله مرادفام

 

کانون فرهنگی آموزش

 آمار و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری

هادی رنجبران

 

اثبات

 

منابع زبان انگلیسی

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

 نکته ها و مهارت های موفقیت در آزمون های زبان عمومی و تخصصی

عبدالرضا تالانه

شاهین شریفی

 

کیومرث

خودآموز IELTS

محمد معین جهانگیر

علی زارعی

 

نور علم

 مجموعه سوالات تافل آزمون دکتری

محمود رمضانی

 

سرای عدالت

تست و گرامر انگلیسی

عباس فرزام

 

باستان

نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسی

مورفی ریموند

میمنت رحمتی

دانش پرور

راهنمای جامع آزمون تافل

سید محمدرضا ناصرزاده

یاشار دهدشتی

 

نگاه دانش

1100 لغتی  که نیاز است بدانید

 

 

بارونز (جنگل)

مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری و داوطلبان آزمونهای TOEFL و IELTS

سعید نیک پور

 

نص

جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکز

رضا خیرآبادی

 

کتابخانه فرهنگ

گرامر کاربردی زبان انگلیسی

شهاب اناری

 

مبتکران

تافل راهنما

ابراهیم نظری تیموری

 

رهنما

504 واژه ضروری تافل

 

 

بارونز (جنگل)

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی

 

 

سازمان سنجش و آموزش کشور

 

منابع استعداد تحصیلی

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

استعداد تحصیلی

هادی مسیح خواه

محمد وکیلی

 

کتابخانه فرهنگ

سوالات و پاسخ‌نامه آزمون‌های دکتری 90 تا 94

محمد وکیلی

هادی مسیح خواه

 

کتابخانه فرهنگ

استعداد تحصیلی دکتری (ویژه تمام گروه ها به جز فنی مهندسی)

حسین نامی

 

مدرسان شریف

 استعداد تحصیلی دکتری

امیر عرفانیان

 

نگاه دانش

استعداد تحصیلی و زبان دکتری

آیدین استوار

حسن هوشمند

 

راهیان ارشد

استعداد و آمادگی تحصیلی

هوشنگ عباس فام

 

راه

 

در نهایت :

  • اگر منابع درسی بهتری برای  رشته علوم اجتماعی سراغ دارید…
  • اگر به نظرتان با صرف انرژی کمتری می توانید به نتیجه ی بهتری برسید…
  • اگر راه قبولی در کنکور دکتری را کشف کرده اید…

وقت آن رسیده که شما هم در قبولی دوستانتان سهیم باشید و تجربیات خودتان را در مورد کنکور دکتری، در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

در ضمن پس از معرفی منابع دکتری علوم اجتماعی پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله منابع آزمون دکتری گروه علوم انسانی بزنید.

اگر می خواهید از بهترین منابع دکتری علوم اجتماعی باخبر شوید ، با مشاورین متخصص تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.