آیدانیتو مرکز مشاوره تحصیلی تخصصی از ابتدایی تا دکتری

down

calendar تقویم آموزشی
۰۵ شهریور
انتشار کارت آزمون تخصصی بالینی پزشکی
۰۷ شهریور
آزمون تخصصی بالینی پزشکی
۱۰ شهریور
اعلام نتایج نهایی دکتری
۱۲ تا ۱۶ شهریور
اعلام نتایج ارشد وزارت علوم
۲۵ شهریور
اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری
۰۵ مهر
انتشار کارنامه سبز کنکور سراسری
۲۰ مهر
ثبت نام فراگیر پیام نور
۰۱ آذر
ثبت نام آزمون دکتری
۱۶ آذر
ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد
۲۱ آذر
انتشار کارت ورود به جلسه فراگیر پیام نور
last articles آخرین مطالب
last posts

مبلغ شهریه ارشد فراگیر ۹۸ چقدر...

آخرین اخبار در زمینه دانشگاه های فراگیر پیام نور : در سال ۹۹ ارشد فر...

last posts

کارنامه آزمون فراگیر پیام نور...

آخرین اخبار در زمینه دانشگاه های فراگیر پیام نور : در سال ۹۹ ارشد فر...

last posts

کارت آزمون ارشد فراگیر پیام نو...

آخرین اخبار در زمینه دانشگاه های فراگیر پیام نور : در سال ۹۹ ارشد فر...

last posts

انتخاب رشته فراگیر پیام نور ۹۸

آخرین اخبار در زمینه دانشگاه های فراگیر پیام نور : در سال ۹۹ ارشد فر...

last posts

نتایج فراگیر پیام نور ۹۸

آخرین اخبار در زمینه دانشگاه های فراگیر پیام نور : در سال ۹۹ ارشد فر...

last posts

رشته های فراگیر پیام نور ۹۸

آخرین اخبار در زمینه دانشگاه های فراگیر پیام نور : در سال ۹۹ ارشد فر...

last posts

دفترچه فراگیر پیام نور ۹۸

آخرین اخبار در زمینه دانشگاه های فراگیر پیام نور : در سال ۹۹ ارشد فر...

last posts

ثبت نام فراگیر پیام نور ۹۸

آخرین اخبار در زمینه دانشگاه های فراگیر پیام نور : در سال ۹۹ ارشد فر...

last posts

آزمون فراگیر پیام نور ۹۸

آخرین اخبار در زمینه دانشگاه های فراگیر پیام نور : در سال ۹۹ ارشد فر...

last posts

فراگیر پیام نور ۹۸

آخرین اخبار در زمینه دانشگاه های فراگیر پیام نور : در سال ۹۹ ارشد فر...