معرفی منابع دکتری مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی یکی از علومی است که فارغ از اینکه ماهیتی مبتنی بر دانش دارد، نوعی هنر است که بر پایه برخی از مهارت ها تعریف می شود. برای قبولی در آزمون دکتری مددکاری اجتماعی بایستی از بهترین منابع اطلاع داشته باشید، به همین منظور در مقاله حاضر به معرفی منابع دکتری مددکاری اجتماعی می پردازیم.

فارغ التحصیلان برنامه ریزی منطقه ای هم می توانند در آزمون دکتری مددکاری اجتماعی شرکت کنند

در کنکور دکتری که مطابق جدول زمانبندی منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در اسفندماه برگزار می شود، برای گروه علوم انسانی، 63 رشته تعریف شده است که یکی از این رشته ها رشته ی مددکاری اجتماعی است.

فارغ التحصیلان تمامی رشته های زیر می توانند در آزمون رشته مددکاری اجتماعی شرکت نمایند:

رشته

مددکاری اجتماعی

رفاه اجتماعی

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

برنامه ریزی اجتماعی

برنامه ریزی منطقه ای

جامعه شناسی

جامعه شناسی جوانان

پژوهش علوم اجتماعی

مدیریت خدمات اجتماعی

مطالعات زنان

خدمات اجتماعی

 

دروس امتحانی دکتری مددکاری اجتماعی

قبل از معرفی منابع دکتری مددکاری اجتماعی ، خالی از لطف نیست که دروس امتحانی دکتری مددکاری اجتماعی را با هم مرور کنیم:

مجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی

مجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد

دروس عمومی

مددکاری فردی

مددکاری جامعه ای

استعداد تحصیلی

 

نظریه های مددکاری اجتماعی

زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)

 

روش های پژوهش در مددکاری اجتماعی

 

 

آسیب شناسی اجتماعی

 

منابع آزمون دکتری مددکاری اجتماعی

سازمان سنجش آموزش کشورهمواره منابع درسی را برای داوطلبان شرکت در کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی می نماید، در حالی که برای کنکور دکتری هیچ منبعی را در نظر نمی گیرد. در ادامه برخی از مهم ترین منابع را معرفی می نماییم (البته نمی توانیم به قطعیت بگوییم که منابع پیشنهادی ، منابع اصلی هستند).

منابع مددکاری فردی / مددکاری جامعه ای

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

دیباچه ای بر مددکاری اجتماعی

محسن قندی

محمدحسن ناصرالدین صاحب الزمانی

 

عطایی

مبانی مددکاری اجتماعی

محمد زاهدی اصل

 

دانشگاه علامه طباطبایی

انضباط اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مصطفی اقلیما

 

انجمن علمی مددکاری اجتماعی – اسپند هنر

مبانی مددکاری اجتماعی

عزت الله سام آرام

فاطمه یزدانپور

 

علم

مددکاری اجتماعی

عزت الله سام آرام

 

علم

مددکاری اجتماعی کار با گروهها

لارنس شولمن

منیرالسادات میربهاء

دانشگاه علامه طباطبایی

مهارتهای کمک به افراد، خانواده و گروهها

لارنس شولمن

منیرالسادات میربهاء

اکبر بخشی نیا

دانشگاه علامه طباطبایی

مددکاری فردی : کار با فرد و گروه

مصطفی اقلیما

غنچه راهب

 

دانژه – انتشارات انجمن علمی مددکاری اجتماعی

مبانی مددکاری اجتماعی

محمد حسن خاکساری

 

سازمان بهزیستی کشور

فرایندهای مددکاری اجتماعی

 

بیولا رابرتز کامپتون

بارت گالاوی

سید جلال صدرالسادات

فرهاد کریمی

سمت

مجموعه سوألات مددکاری اجتماعی

سمیه پیشکار

حسن زائری لطف

 

پردازش

اصول و مبانی مددکاری اجتماعی

مری دابلیو. مافت

خوزه بی اشفورد

خدیجه السادات غنی آبادی

آوای نور

مددکاری اجتماعی کار با جامعه : مددکاری جامعه ای

محمد زاهدی اصل

 

علم

مددکاری اجتماعی

بتی جی پیکارد

 

منیرالسادات میربهاء

علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مددکاری و مراقبت اجتماعی

مالکوم پین

فاطمه زواره ای

دانشگاه علامه طباطبایی

مددکاری اجتماعی: کار در جامعه

آلن توئلوتریز

فریده همتی

سمت

مددکاری اجتماعی: مهارت کار با گروه ها

لارنس شولمن

منیر السادات میربهاء

اکبر بخشی نیا

دانشگاه علامه طباطبایی

پویایی و مشاوره گروهی

عبدالله شفیع آبادی

 

رشد

مددکاری فردی : کار با جامعه

 

مصطفی اقلیما

حمیده عادلیان راسی

 

انجمن علمی مددکاری اجتماعی – فرا انگیزش

مددکاری اجتماعی : کار با جامعه مددکاری جامعه ای

عزت الله سام آرام

شقایق عالمین

 

علم

حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاه جامع

لوئیز جانسون

محمد حسین بازرگانی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

منابع نظریه های مددکاری اجتماعی

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

نظریه های نوین مددکاری اجتماعی: :رویکردهای تحلیل جرم و کجروی

قاسم جوان

رسول گلجویی

 

یار آشنا

اصول و مبانی مددکاری اجتماعی

مری دابلیو. مافت

خوزه بی اشفورد

خدیجه السادات غنی آبادی

آوای نور

نظریه های مددکاری اجتماعی

عزت الله سام آرام

جعفر هزار جریبی دستکی

 

دانشگاه علامه طباطبایی

نظریه های مددکاری اجتماعی

عزت الله سام آرام

 

 

نشر دانشگاهی

مددکاری اجتماعی: مهارت کار با گروه ها

لارنس شولمن

منیر السادات میربهاء

اکبر بخشی نیا

دانشگاه علامه طباطبایی

مراحل و مهارت های مددکاری

لارنس برامر

پروانه کارکیا

سمت

نظریه های مددکاری اجتماعی در عمل

جوزف والش

فریده همتی

سمت

مددکاری اجتماعی و مراقبت اجتماعی

مالکوم پین

فاطمه زواره یی

دانشگاه علامه طباطبایی

نظریه نوین مددکاری اجتماعی

مالکوم پین

طلعت الهیاری

اکبر بخشی نیا

دانژه

 

منابع روش های پژوهش در مددکاری اجتماعی

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

روش تحقیق

مجتبی تیبا

 

کانون فرهنگی آموزش

روش تحقیق در علوم رفتاری

حسن پاشا شریفی

نسترن شریفی

 

سخن

رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ای

حسین افراخته

 

پرهان نقش

روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (جلد دوم)

علی دلاور

 

دوران

جلد اول (انتشارات ویرایش)

روش های تحقیق

نصرالله فرجی

 

پوران پژوهش

تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی

جرج اندرو فرگوسن

یوشیو تاکانه

علی دلاور

سیامک نقشبندی

ارسباران

روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

اسماعیل بیابانگرد

 

دوران

شناخت روش علمی در علوم رفتاری

حیدرعلی هومن

 

سمت

روش تحقیق در علوم رفتاری

زهره سرمد

عباس بازرگان

الهه حجازی

 

آگه

روش های آماری در علوم رفتاری

دانکن کرامر

دنیس هویت

حسن پاشا شریفی

جعفر نجفی زند

نسرین شریفی

سخن

 

منابع آسیب شناسی اجتماعی

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

نظریه های جامعه شناسی

غلام عباس توسلی

 

سمت

خودکشی

امیل دورکیم

نادر سالارزاده امیری

دانشگاه علامه طباطبایی

نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی

دانیلین لوزیک

سعید معیدفر

امیرکبیر

جامعه شناسی خودکشی

تایلر استیو

علی موسی نژاد

اصفهان

جامعه شناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران

داور شیخاوندی

 

قطره

انحرافات اجتماعی نظریه ها و دیدگاه ها

فریده ممتاز

 

شرکت سهامی انتشار

رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی

ارل رابینگن

مارتین واینبرگ

رحمت الله صدیق سروستانی

دانشگاه تهران

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

منوچهر محسنی

 

کتابخانه طهوری

نظریه های کلاسیک جامعه شناسی

میلینی تیم

بهرنگ صدیقی

وحید طلوعی

نی

جامعه شناسی نظم

مسعود چلبی

 

نی

بررسی مسائل اجتماعی ایران

محمد مظلوم خراسانی

 

دانشگاه فردوسی مشهد

آسیب شناسی اجتماعی :جامعه شناسی انحرافات

هدایت الله ستوده

 

آوای نور

اعتیاد و آسیب شناسی خانواده رویکرد مددکاری اجتماعی به مسایل و آسیب های جامعه ای

حبیب آقابخشی

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

جامعه شناسی انحرافات

حبیب احمدی

 

سمت

آسیب شناسی اجتماعی

صدیق سروستانی

 

سمت

مشارکت اجتماعی در شرایط جامعه آنومیک رابطه آسیب ها و انحرافات اجتماعی با مشارکت اجتماعی

غلامعباس توسلی

 

دانشگاه تهران

مقدمه ای بر آسیب شناسی مسائل اجتماعی در ایران

الهام میر آشتیانی

محمدرضا تاجیک

 

فرهنگ گفتمان

 

منابع زبان انگلیسی

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

 نکته ها و مهارت های موفقیت در آزمون های زبان عمومی و تخصصی

عبدالرضا تالانه

شاهین شریفی

 

کیومرث

خودآموز IELTS

محمد معین جهانگیر

علی زارعی

 

نور علم

 مجموعه سوالات تافل آزمون دکتری

محمود رمضانی

 

سرای عدالت

تست و گرامر انگلیسی

عباس فرزام

 

باستان

نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسی

مورفی ریموند

میمنت رحمتی

دانش پرور

راهنمای جامع آزمون تافل

سید محمدرضا ناصرزاده

یاشار دهدشتی

 

نگاه دانش

1100 لغتی  که نیاز است بدانید

 

 

بارونز (جنگل)

مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری و داوطلبان آزمونهای TOEFL و IELTS

سعید نیک پور

 

نص

جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکز

رضا خیرآبادی

 

کتابخانه فرهنگ

گرامر کاربردی زبان انگلیسی

شهاب اناری

 

مبتکران

تافل راهنما

ابراهیم نظری تیموری

 

رهنما

504 واژه ضروری تافل

 

 

بارونز (جنگل)

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی

 

 

سازمان سنجش و آموزش کشور

 

منابع استعداد تحصیلی

عنوان کتاب

تالیف

ترجمه

انتشارات

استعداد تحصیلی

هادی مسیح خواه

محمد وکیلی

 

کتابخانه فرهنگ

سوالات و پاسخ‌نامه آزمون‌های دکتری 90 تا 94

محمد وکیلی

هادی مسیح خواه

 

کتابخانه فرهنگ

استعداد تحصیلی دکتری (ویژه تمام گروه ها به جز فنی مهندسی)

حسین نامی

 

مدرسان شریف

 استعداد تحصیلی دکتری

امیر عرفانیان

 

نگاه دانش

استعداد تحصیلی و زبان دکتری

آیدین استوار

حسن هوشمند

 

راهیان ارشد

استعداد و آمادگی تحصیلی

هوشنگ عباس فام

 

راه

در نهایت :

  • اگر منابع درسی بهتری برای رشته مددکاری اجتماعی سراغ دارید…
  • اگر به نظرتان با صرف انرژی کمتری می توانید به نتیجه ی بهتری برسید…
  • اگر راه قبولی در کنکور دکتری را کشف کرده اید…

وقت آن رسیده که شما هم در قبولی دوستانتان سهیم باشید و تجربیات خودتان را در مورد کنکور دکتری، در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

در ضمن پس از معرفی منابع دکتری مددکاری اجتماعی پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله کارنامه و رتبه قبولی دکتری مددکاری اجتماعی بزنید.

اگر می خواهید از بهترین منابع دکتری مددکاری اجتماعی باخبر شوید ، با مشاورین متخصص تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.