آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره وآموزش بدون کنکور کاردانی به کارشناسی ، کاردانی به کارشناسی بدون کنکور علمی کاربردی ، دانشگاه های علمی کاربردی بدون کنکور کاردانی به کارشناسی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی 97-96 ، دانشگاه های علمی کاربردی بدون آزمون کاردانی به کارشناسی 97

انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی

انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی به علت محاسنی همچون تعداد زیاد واحدهای دانشگاهی، پذیرش و گزینش دانشجویان به ص...

ادامه مطلب

ثبت نام بهمن علمی کاربردی

ثبت نام بهمن علمی کاربردی دانشگاه علمی کاربردی یک دانشگاه غیردولتی است که در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو می پذیرد. این دانشگاه در س...

ادامه مطلب

تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی کامپیوتر

تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی کامپیوتر مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی سطح بالاترین دوره در دانشگاه علمی کاربردی به ...

ادامه مطلب

دانشگاه های کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی حقوق

دانشگاه های کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی حقوق دانشگاه جامع علمی کاربردی در حدود 27 سال پیش و با هدفی بسیار مهم یعنی به وجود آمدن زمینه همکاری بس...

ادامه مطلب

تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی برق

تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی برق مقطع کارشناسی ناپیوسته یا کاردانی به کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی، بالاترین مقطع در این دانشگاه اس...

ادامه مطلب

تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی عمران

تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی عمران مقطع کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه جامع علمی کاربردی بالاترین سطح دروه تحصیلی است که قبولی در آن م...

ادامه مطلب

کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی فناوری اطلاعات

کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی از جمله دانشگاه هایی است که معمولاً توسط افراد شاغل انتخاب می شود، چرا که ساعات...

ادامه مطلب

تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی حقوق

تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی حقوق رشته حقوق از رشته هایی است که دانش آموزان گروه انسانی را تشویق به ادامه تحصیل می کند با آرزوی بسیا...

ادامه مطلب

کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی شیلات

کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی شیلات رشته شیلات و آبزیان یکی از رشته های دانشگاه های علمی کاربردی است که در گروه کشاورزی ارائه شده است. این رشته د...

ادامه مطلب