آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش نظام وظیفه ، بهترین مشاوره و آموزش در مورد قانون نظام وظیفه که در ایدانیتو در اختیارتان گذاشته ایم ، مرجع مشاوره و آموزش

مشکل کسری خدمت فرزندان ایثارگر دارای غیبت بر طرف شد

مشکل کسری خدمت فرزندان ایثارگر دارای غیبت سربازی یا خدمت عمومی یک دوره دو ساله اجباری است که در ایران ویژه پسران است. بسیاری از مشمولان سربازی تمام ...

ادامه مطلب