کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالورژی کنکور سراسری 98
رشته مهندسی مواد و متالورژی در گروه آزمایشی ریاضی قرار دارد. که به شناخت خواص، توزیع، نحوه استخراج و ترکیب مواد گوناگون در صنایع می پردازد. این رشته دارای گرایش های سرامیک، متالورژی با استخدامی و متالورژی صنعتی می باشد. توصیه ما به داوطلبانی که قصد تحصیل در رشته مهندسی مواد و متالورژی را دارند این است که علاوه بر شناخت بیشتر این رشته کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالورژی را مشاهده نمایند تا در انتخاب رشته و دانشگاه موردنظر خود دچار اشتباه نشوند و با آگاهی بیشتر عمل نمایند. طول دوره ی تحصیلی این رشته در مقطع کارشناسی 8 ترم یا چهارسال است. تعداد کل واحدهای درسی این رشته 140 واحد است که 20 واحد آن شامل دروس عمومی، 31 واحد دروس پایه، 31 واحد دروس اصلی، 6 واحد دروس عملی، 32 واحد دروس تخصصی، 5 واحد دروس تخصصی اختیاری دانشجو، 15 واحد دروس تخصصی انتخابی دانشکده می باشد. اگر در این رشته نتوانید که در دانشگاه پذیرفته شوید میتوانید در لیست رشته های بدون کنکور پیدایش کنید و در دانشگاه ثبت نام کنید.
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی صنعتی شریف – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1055 رتبه کشوری : 1737
نام درس درصد
معارف 86%
عربی 84%
ادبیات فارسی 74%
زبان 69%
فیزیک 63%
شیمی 38%
ریاضیات 37%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی تهران– روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 2183 رتبه کشوری : 3694

نام درس درصد
معارف 73%
عربی 69%
ادبیات فارسی 68%
فیزیک 59%
زبان 51%
ریاضیات 34%
شیمی 22%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی امیرکبیر – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1147 رتبه کشوری : 3623

نام درس درصد
معارف 64%
زبان 61%
ادبیات فارسی 60%
شیمی 57%
عربی 54%
ریاضیات 31%
فیزیک 29%

  کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران– روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 2608 رتبه کشوری : 4446

نام درس درصد
فیزیک 67%
معارف 48%
عربی 45%
زبان 44%
ریاضیات 44%
ادبیات فارسی 42%
شیمی 25%

  کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی فردوسی مشهد – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1742 رتبه کشوری : 5336

نام درس درصد
ادبیات فارسی 56%
عربی 37%
معارف 34%
زبان 83%
ریاضیات 13%
فیزیک 26%
شیمی 71%

  کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی فردوسی مشهد – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1742 رتبه کشوری : 5336

نام درس درصد
زبان 83%
شیمی 71%
ادبیات فارسی 56%
عربی 37%
معارف 34%
فیزیک 26%
ریاضیات 13%

    کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی بین المللی امام خمینی – قزوین – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 4538 رتبه کشوری : 8215

نام درس درصد
زبان 81%
عربی 62%
معارف 58%
ادبیات فارسی 37%
شیمی 35%
فیزیک 28%
ریاضیات 23%

  کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی یزد – روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95 رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 3116 رتبه کشوری : 24569

نام درس درصد
معارف 60%
زبان 40%
ادبیات فارسی 36%
عربی 25%
فیزیک 20%
شیمی 12%
ریاضیات 4%
در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالورژی کنکور سراسری 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله کارنامه و رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی آزاد بزنید. 
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالورژی کنکور سراسری 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.