کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالورژی کنکور سراسری ۹۷

نویسنده : زینب بابایی
۰۲ بهمن ۹۶ ۷۱ ۰

رشته مهندسی مواد و متالورژی در گروه آزمایشی ریاضی قرار دارد. که به شناخت خواص، توزیع، نحوه استخراج و ترکیب مواد گوناگون در صنایع می پردازد. این رشته دارای گرایش های سرامیک، متالورژی با استخدامی و متالورژی صنعتی می باشد. توصیه ما به داوطلبانی که قصد تحصیل در رشته مهندسی مواد و متالورژی را دارند این است که علاوه بر شناخت بیشتر این رشته کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالورژی را مشاهده نمایند تا در انتخاب رشته و دانشگاه موردنظر خود دچار اشتباه نشوند و با آگاهی بیشتر عمل نمایند.

طول دوره ی تحصیلی این رشته در مقطع کارشناسی 8 ترم یا چهارسال است. تعداد کل واحدهای درسی این رشته 140 واحد است که 20 واحد آن شامل دروس عمومی، 31 واحد دروس پایه، 31 واحد دروس اصلی، 6 واحد دروس عملی، 32 واحد دروس تخصصی، 5 واحد دروس تخصصی اختیاری دانشجو، 15 واحد دروس تخصصی انتخابی دانشکده می باشد. در این مقاله امکان مشاهده کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالورژی سال 95-96 در چند دانشگاه سراسری را فراهم کرده ایم. امیدواریم داوطلبان رشته مهندسی مواد و متالورژی با مطالعه آن ها انتخاب رشته ای صحیح و مؤثر داشته باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی صنعتی شریف – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1055 رتبه کشوری : 1737

نام درسدرصد
معارف86%
عربی84%
ادبیات فارسی74%
زبان69%
فیزیک63%
شیمی38%
ریاضیات37%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی تهران– روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 2183 رتبه کشوری : 3694

نام درسدرصد
معارف73%
عربی69%
ادبیات فارسی68%
فیزیک59%
زبان51%
ریاضیات34%
شیمی22%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی امیرکبیر – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1147 رتبه کشوری : 3623

نام درسدرصد
معارف64%
زبان61%
ادبیات فارسی60%
شیمی57%
عربی54%
ریاضیات31%
فیزیک29%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران– روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 2608 رتبه کشوری : 4446

نام درسدرصد
فیزیک67%
معارف48%
عربی45%
زبان44%
ریاضیات44%
ادبیات فارسی42%
شیمی25%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی فردوسی مشهد – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1742 رتبه کشوری : 5336

نام درسدرصد
ادبیات فارسی56%
عربی37%
معارف34%
زبان83%
ریاضیات13%
فیزیک26%
شیمی71%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی فردوسی مشهد – روزانه – منطقه 2 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1742 رتبه کشوری : 5336

نام درسدرصد
زبان83%
شیمی71%
ادبیات فارسی56%
عربی37%
معارف34%
فیزیک26%
ریاضیات13%

 

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی بین المللی امام خمینی – قزوین – روزانه – منطقه 1 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 4538 رتبه کشوری : 8215

نام درسدرصد
زبان81%
عربی62%
معارف58%
ادبیات فارسی37%
شیمی35%
فیزیک28%
ریاضیات23%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی یزد – روزانه – منطقه 3 سال 96 – 95

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 3116 رتبه کشوری : 24569

نام درسدرصد
معارف60%
زبان40%
ادبیات فارسی36%
عربی25%
فیزیک20%
شیمی12%
ریاضیات4%

 


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید