مراحل معافیت پزشکی

در این مقاله مراحل معافیت پزشکی را مورد بررسی قرار می دهیم. همان طور که اطلاع دارید با تغییرات مدت زمان خدمت، دوره سربازی از 24 ماه به 21 ماه کاهش یافته است. دوره 21 ماهه سربازی اغلب در 2 نوبت ارائه می شود. دوره آموزشی که 2 ماه را در بر می گیرد و دوره یگان (ضرورت) 19 ماه است. سربازانی که به ارتش و نیروهای انتظامی اعزام می شوند بعد از دوره آموزشی دوره ی 2 ماهه ی دیگری تحت عنوان دوره کد دارند که آموزش های تخصصی در زمینه فعالیت های مرتبط آن یگان انجام می شود.

به هر حال تمامی پسران با رسیدن به سن 19 سالگی موظف هستند خدمت سربازی را انجام دهند، مگر در شرایط خاص که منجر به تعویق زمان خدمت و یا معافیت دائم و رزمی و یا کسری خدمت می شود. یکی از معافیت های خدمت وظیفه معافیت پزشکی است که در مقاله پیش از مراحل معافیت پزشکی مطلع خواهید شد. سعی کردیم در مقاله مراحل معافیت پزشکی از مرحله اول که دریافت دفترچه راهنمای وظیفه عمومی است تا مرحله شناخت و صدور معافیت های مختلف را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم، همراه ما باشید.

روند رسیدگی به معافیت پزشکی

  • مرحله اول دریافت دفترچه راهنمای وظیفه عمومی است، مشمولین عزیز می توانند با مراجعه به مراکز پلیس +10 و یا مراجعه به www.evazifeh.epolice دفترچه راهنما را دریافت کنند. داوطلبانی که دفترچه را دانلود می کنند با توجه به شرایط خود صفحات مورد نظر را پرینت خواهند گرفت. صفحات مورد نیاز برای تکمیل در مقاله مدارک معافیت پزشکی درج شده است.
  • در مرحله بعدی باید برگه خوداظهاری سوابق بیماری مشمول که پشت برگ معاینه اول قرار دارد را با دقت تکمیل و به پزشک اولیه تحویل داده شود.
  • در مرحله بعدی به پزشک اول مراجعه کرده و برگ معاینه اول توسط پزشک تکمیل می شود.
  • بعد از تکیمل فرم توسط پزشک، برگ تکمیل شده به مشمول داده می شود و او با مراجعه به پلیس + 10 درخواست خود را ثبت می کند و در زمان مشخص از مشمول دعوت می شود تا با مدارک کامل به شورای پزشکی مراجعه کند.
  • در مرحله بعدی برگ معاینه معرفی به بیمارستان برای انجام دادن معاینات تخصصی ارسال می شود و مشمول به بیمارستان مراجعه می کند.
  • جوابیه بیمارستان به حوزه رسیدگی کننده ارسال می شود و دعوتنامه ای به آدرس مشمول ارسال می شود تا در شورای پزشکی حضور پیدا کند.
  • در مرحله آخر که برگزاری جلسه شورای پزشکی است، در صورتی که مشمول معاف دائم شناخته شود از کارت معافیت برخوردار می شود. در صورتی که معاف از رزم شناخته شود برگه اعزام به خدمت برای او صادر می شود.

اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی

در صورتی که مشمول به رأی کمیسیون پزشکی اعتراض داشته باشد، حداکثر تا 10 روز بعد از دریافت رأی این کمیسیون می تواند به آن اعتراض کند و در صورت موافقت مجدداً به وضعیت وی رسیدگی شود.

پیشنهاد می کنیم بعد از مطالعه مراحل معافیت پزشکی مقاله ی انواع بیماری های معافیت پزشکی را مطالعه کنید.

اگر سؤالی پیرامون مراحل معافیت پزشکی و یا نحوه ی اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی دارید، با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.