انواع بیماری های معافیت پزشکی

قصد داریم در این مبحث انواع بیماری های معافیت پزشکی را مورد بررسی قرار دهیم. همان طور که در مقاله انواع معافیت پزشکی گفته شد، شدت و نوع بیماری های قابل بررسی در نوع معافیت (دائم، موقت، معاف از رزم) اهمیت دارد. بنابراین تصمیم داریم در مقاله انواع بیماری های معافیت پزشکی هر یک را مورد بررسی قرار دهیم، پس پیشنهاد می کنیم با انواع بیماری های معافیت پزشکی همراه ما باشید.

انواع بیماری ها

در این مبحث انواع بیماری های معافیت پزشکی را مشاهده خواهید کرد:

 • بیماری های عمومی
 • بیماری های قلب و عروق
 • بیماری های اعصاب و روان
 • بیماری گوش، حلق، بینی
 • بیماری داخلی مغز و اعصاب
 • بیماری خون و انکولوژی
 • بیماری فک و دهان و دندان
 • بیماری غدد مترشحه داخلی
 • بیماری پوست و بافت های زیرپوستی
 • بیماری چشم و عوارض بینایی
 • بمیاری روماتولوژی و بافت همبند
 • بیماری جراحی مغز و اعصاب
 • بیماری دستگاه گوارش و جراحی عمومی
 • بیماری استخوان (اسکلت)
 • بیماری ریه و قفسه صدری
 • بیماری عمومی
 • بیماری دستگاه اداری تناسلی

بیماری های قابل بررسی در حین تحصیل

بیماری های حاد که شامل معافیت موقت و معافیت از رزم نمی شوند را می توان در حین معافیت تحصیلی اخذ کرد، برخی از بیماری حاد که در گروه های زیر ارائه شده است مانند ام اس ، بیماری های سرطانی بدخیم و… .

 • بخش دوم: بیماری های غدد مترشحه داخلی
 • بخش سوم: پوست و بافت های زیر پوست
 • بخش چهارم: داخلی مغز و اعصاب
 • بخش پنجم : اعصاب و روان
 • بخش ششم : جراحی مغز و اعصاب
 • بخش هفتم: جراحی ریه و قفسه صدری
 • بخش هشتم: جراحی استخوان (ارتوپدی)
 • و …

هر یک از بیماری های گفته شده در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند. به عنوان مثال بیماری های استخوان (اسکلت) شامل: انحرافات ستون فقرات مادرزادی و اکتسابی در درجه های مختلف، شکستگی های قدیمی حفره کوتیل، نکروز آواسکو، لار سر استخوان ران به هر علت، شکستگی های لگن در انواع مختلف مالگینی و open book ، بیماری های شوئرمانی، استئومیلیت، تومورهای خوش خیم استخوانی، کیت های استخوانی، شکستگی های استخوانی بلند مدت، قطع یا  فقدان یکی از اندام ها، کوتاهی پا، سینوویال کندروماتوریس، محدودیت حرکات حاصل و بیش از سی مورد دیگر می شود که در هر کدام با توجه به شدت و درجه و خاصیت اوضاع بیماری معافیت دائم و یا معافیت موقت و یا معافیت از رزم داده می شود.

در ادامه برخی از انواع معافیت ها را در شرایط بیماری های مختلف مشاهده خواهید کرد:

بیماری شدت آسیب نوع معافیت
آسیب های عروقی اختلال در عملکرد اندام معافیت دائم
اختلال جزئی معافیت از خدمات رزمی
قطع انگشت پا 3 انگشت کامل یک پا – قطع شست از هر دو پا معافیت دائم
پارگی بهبود نیافته تاندون آشیل معافیت دائم
صافی کف پا در انواع سخت به همراه دفورمیتی های مچ پا معافیت دائم
در انواع سخت برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر معافیت از خدمات رزمی
صافی کف یک پا و یا هر دو پا بدون عارضه و دفورمیتی معاف از خدمات رزمی
فقدان انگشت دست سه انگشت و یاا بیشتر معافیت دائم
در مدرک کارشناسی به بالا بیش از سه انگشت معافیت دائم
قطع یک بند انگشت شست و یا سبابه و یا بیش از دو بند و سایر انگشتان یک دست معافیت از خدمات رزمی
خشکی چشم به علت بیماری های سیستمیک و مزمن معاف از خدمات رزمی
سیستمیک و مزمن معافیت دائم
هیپرومتروپی با سیکلوپلژی بیش از 6 دیوپتر یک چشم معافیت دائم
برای دارندگان مدرک کارشناسی به بالاتر بیش از 8 دیوپتریک چشم معاف از خدمات رزمی
مدارک کارشناسی به بالا هیپرمتروپی از 6 تا 8 دیوپتر هر چشم معاف از خدمات رزمی

 

بعد از مطالعه انواع بیماری های معافیت پزشکی مقاله انواع معافیت پزشکی را مطالعه کنید.

شما عزیزان می توانید برای مشاوره انواع بیماری های معافیت پزشکی با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.