ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر- شبکه و رایانش سراسری ۹۷

نویسنده : مهربان
۲۰ اسفند ۹۶ ۵۸ ۰

ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر- شبکه و رایانش سراسری 97

در مقالات قبلی در مورد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه و رایانش سراسری 97 به طور مفصل صحبت کردیم و معرفی این رشته و همچنین بازار کار در این گرایش ها و مشاغل مربوط به این رشته موارد مورد بحث مقالات پیشین بوده است.

اکنون به ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر- شبکه و رایانش 97 و دانشگاه های پذیرنده  میپردازیم ، همراه ما باشید.

تعداد شرکت کنندگان که در مقطع دکتری در سال 97 اعلام شد

تعداد شرکت کنند گان که در مقطع دکتری در سال 97 اعلام شد برابر با 233 هزار و 391 نفر بود , در این بین بیش از 14 هزار نفر  در مقطع دکتری جذب دانشگاه های دولتی میشوند این آمار غیر از ظرفیت دانشگاه های آزاد به دست آمده است .

ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر- شبکه و رایانش را بدانید :

داوطلبان دکتری مهندسی کامپیوتر- شبکه و رایانش با دانستن ظرفیت دانشگاه ها میتوانند انتخاب بهتری در مورد دانشگاه داشته باشند. در جدول زیر میتوانید نام دانشگاه و تعداد ظرفیت های دکتری مهندسی کامپیوتر در رشته شبکه و رایانش را مشاهده کنید .

 

دورهنام دانشگاهرشتهگرایشظرفیت
بورس اعزام به خارجدانشگاه صنعتي شاهرودمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتری2
بورس اعزام به خارجمجتمع آموزش عالي گنابادمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتری1
بورس اعزام به خارجدانشگاه اروميهمهندسی کامپیوتررایانش امن2
روزانهدانشگاه ارومیهمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتری2
روزانهدانشگاه اصفهانمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتری2
روزانهدانشگاه تهرانمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتری3
روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهرانمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتری4
روزانهدانشگاه صنعتی شیرازمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتری4
روزانهدانشگاه علم و صنعت ایران-تهرانمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتری3
روزانهدانشگاه اصفهانمهندسی کامپیوتررایانش امن3
روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهرانمهندسی کامپیوتررایانش امن1
نوبت دومدانشگاه ارومیهمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتری1
نوبت دومدانشگاه صنعتی شیرازمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتری2
پردیس خود گرداندانشگاه علم و صنعت ایران-تهرانمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتری3

ظرفیت برای دکتری مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش در دانشگاه سراسری 97 وجود دارد

بر اساس ظرفیت های محدود در دانشگاه سراسری در رشته مهندسی کامپیوتر-شبکه و رایانش که در مقطع دکتری وجود دارد رقابت در این رشته بسیار زیاد است و اما این موضوع که این گرایش به تازگی وارد مجموعه گرایش های مهندسی کامپیوتر شده است داوطلبان کم تری در مقایسه با سایر گرایش های رشته مهندسی کامپیوتر راغب به تحصیل در این رشته هستند و دلیل این امر میتواند شناخت کمتر بر روی این گرایش باشد ،همانطور که قبلا گفته شد رشته شبکه در مقطع دکتری از گرایش های رشته فناوری اطلاعات به رشته مهندسی کامپیوتر انتقال یافته است ،

و اما در مورد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن بهتر است بدانید که این رشته در سال 92 برای زیر مجموعه کامپیوتر در نظر گرفته شد . در مقالات قبلی میتوانید به طور کامل در مورد این گرایش جدید توضیح داده ایم.

بورس اعزام به کشور توسط سه دانشگاه در رشته مهندسی کامپیوتر-شبکه و رایانش 97 انجام میپذیرد:

  •  طبق جدول ظرفیت های رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش دانشگاه سراسری بورس اعزام به کشور در رشته ی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه کامپیوتر توسط دو دانشگاه صنعتی شاهرود مجتمع آموزش عالی گناباد به ظرفیت 3 دانشجو انجام میپذیرد .

 

  •  طبق جدول ظرفیت های رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش دانشگاه سراسری ، بورس اعزام به کشور در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن توسط دانشگاه ارومیه با ظرفیت 2 دانشجو انجام میپذیرد .

 

  •  طبق جدول ظرفیت های رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش دانشگاه سراسری ، 33 ظرفیت در دانشگاه سراسری برای دکتری مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش وجود دارد ، که در دوره های روزانه ، نوبت دوم ، و پردیس خود گردان و همچنین بورس اعزام به خارج ارائه میشوند .

 

  •  طبق جدول ظرفیت های رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش دانشگاه سراسری 97 که مشاهده میکنید بیشترین ظرفیت مهندسی کامپیوتر -شبکه در دانشگاه های امیرکبیر تهران و دانشگاه صنعتی شیراز میباشد.

 

  •  طبق جدول ظرفیت های رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش دانشگاه سراسری 97 که مشاهده میکنید بیشترین ظرفیت مهندسی کامپیوتر-رایانش امن در دانشگاه اصفهان با ظرفیت 3 دانشجو در نظر گرفته شده است .


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید