ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم سراسری 98

در مقالات قبلی  به طور مفصل در مورد آزمون دکتری و مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم 98 سراسری و آزاد صحبت کردیم ، و در این مقاله به ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم سراسری 98 میپردازیم . تعداد شرکت کنند گان مقطع دکتری در سال 97 برابر با 233 هزار و 391 نفر اعلام شد , در این بین بیش از 14 هزار نفر در مقطع دکتری جذب دانشگاه های دولتی شدند. میزان ظرفیت دانشگاه آزاد که حدود 12 هزار نفر است  و در مجموع  بیش از 26 هزار نفر در مقطع دکتری در رشته ها و گرایش های مختلف جذب میشوند.

در سال 97 شاهد افزایش 10 درصدی ظرفیت دانشگاه های دولتی (روزانه) در مقطع دکتری در مقایسه با سه سال گذشته بودیم

در مقطع دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم داوطلبان تمامی رشته ها مجاز به شرکت در آزمون هستند.

آیا کسب رتبه برتر در کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم به معنای  قبولی در دانشگاه های برتر کامپیوتر ایران است؟

آیا کسب رتبه برتر در کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم به معنای  قبولی در دانشگاه های برتر کامپیوتر ایران است؟ آیا موفقیت در کنکور موجب  قبولی در دانشگاه های برتر کشور می شود؟ سال 97 با تغییراتی که در ادغام ثبت نام دانشگاه آزاد و سراسری رو به رو شد، تاثیراتی در روند قبولی داوطلبان ایجاد کرد و الزاماً کسب رتبه برتر در کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم به معنای  قبولی در دانشگاه های برتر کامپیوتر ایران از که از جمله می توان به دانشگاه علم و صنعت ، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، دانشگاه فردوسی مشهد و… اشاره کرد ، نیست . رقابت زیاد بین داوطلبان با وجود ظرفیت پذیرش داوطلبان در مقطع دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم در دانشگاه های سراسری که انگشت شمار هستند، سبب ایجاد چالش و نگرانی و گاه اعتراض داوطلبان میشود. برای موفقیت در پذیرش دانشگاه ها از دانشجویان مقطع دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم سراسری 98 ، داوطلبین دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم سراسری 98  باید به افزایش سطح علمی  خود و انجام مقالات معتبر و ثبت آنها و همچنین ثبت اختراع  و مشخص نمودن موضوع رساله  و اهداف آن بپردازند.

ظرفیت رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار سراسری 98

ظرفیت برای رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار در دانشگاه های سراسری 98 به چه میزان است؟ اگر ظرفیت مطابق با سال 97 باشد، دانشگاه شهید چمران – اهواز و دانشگاه لرستان – خرم آباد هر کدام 1 بورس اعزام به خارج برای داوطلبان مهیا کرده است ، همچنین دانشگاه پردیس خود گردان 12 نفر و  دانشگاه نوبت دوم 9 نفر دانشجو در رشته نرم افزار پذیرش میکنند . 8 ظرفیت  در دانشگاه تهران  در دوره روزانه و نوبت دوم برای رشته مهندسی کامپیوتر –الگوریتم و محاسبات در نظر گرفته شده است .

جدول ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم سراسری 98

میتوانید در جدول زیر ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم 97 سراسری را به طور کامل مشاهده کنید .

دوره نام دانشگاه نام رشته گرایش ظرفیت
بورس اعزام به خارج دانشگاه شهید چمران- اهواز مهندسی کامپیوتر نرم افزار 1
بورس اعزام به خارج دانشگاه لرستان – خرم آباد مهندسی کامپیوتر نرم افزار 1
روزانه دانشگاه اراک مهندسی کامپیوتر نرم افزار 2
روزانه دانشگاه اصفهان مهندسی کامپیوتر نرم افزار 6
روزانه دانشگاه تبریز مهندسی کامپیوتر نرم افزار 2
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی کامپیوتر نرم افزار 6
روزانه دانشگاه تهران مهندسی کامپیوتر نرم افزار 10
روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران مهندسی کامپیوتر نرم افزار 4
روزانه دانشگاه شیراز مهندسی کامپیوتر نرم افزار 3
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی کامپیوتر نرم افزار 2
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران مهندسی کامپیوتر نرم افزار 2
روزانه دانشگاه صنعتی شریف-تهران مهندسی کامپیوتر نرم افزار 11
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران -تهران مهندسی کامپیوتر نرم افزار 6
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی کامپیوتر نرم افزار 6
روزانه دانشگاه یزد مهندسی کامپیوتر نرم افزار 8
روزانه دانشگاه تهران   الگوریتم و محاسبات 4
نوبت دوم دانشگاه اراک مهندسی کامپیوتر نرم افزار 2
نوبت دوم دانشگاه تبریز مهندسی کامپیوتر نرم افزار 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران مهندسی کامپیوتر نرم افزار 2
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی کامپیوتر نرم افزار 4
نوبت دوم دانشگاه تهران   الگوریتم و محاسبات 4
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان مهندسی کامپیوتر نرم افزار 2
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی-تهران مهندسی کامپیوتر نرم افزار 4
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز مهندسی کامپیوتر نرم افزار 3
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران مهندسی کامپیوتر نرم افزار 1
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مهندسی کامپیوتر نرم افزار 2

در این مقاله به معرفی ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم سراسری 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری مهندسی کامپیوتر بزنید. 
اگر سوالی در زمینه ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم سراسری 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.