آیدانیتو > انتخاب رشته ارشد کامپیوتر سراسری 98
انتخاب رشته ارشد, انتخاب رشته ارشد کامپیوتر

انتخاب رشته ارشد کامپیوتر سراسری 98


انتخاب رشته ارشد کامپیوتر سراسری 98

رشته مهندسی کامپیوتر که از رشته های گروه آزمایشی فنی و مهندسی می باشد، در شش گرایش در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های سراسری ارائه شده است:
  • معماری سیستم های کامپیوتری
  • هوش مصنوعی و رباتیکز
  • نرم افزار
  • شبکه های کامپیوتری
  • رایانش امن
  • الگوریتم و محاسبات
در انتخاب رشته ارشد مهندسی کامپیوتر سراسری 98 که موضوع این مقاله می باشد، توجه به کد ضریب گرایش ها حائز اهمیت می باشد. وارد کردن  دو کد در انتخاب رشته که شامل کد رشته و کد ضریب هر گرایش است ، دلیل اهمیت این موضوع می باشد. در ادامه کد ضریب گرایش های مهندسی کامپیوتر و همچنین کارشناسی ارشد بدون کنکور را مشاهده کنید.
  • معماری کامپیوتر: کد ضریب 1
  • هوش مصنوعی و رباتیکز : کد ضریب 2
  • 4 گرایش دیگر رشته مهندسی کامپیوتر : کد ضریب 3
انتخاب رشته از مراحل حساس ورود به دانشگاه می باشد و سهل انگاری و بی توجهی به آن در آینده تحصیلی داوطلبان ارشد تأثیرگذار خواهد بود. در این مقاله هر آنچه در مرحله انتخاب رشته ارشد مهندسی کامپیوتر 98 مورد نیاز است، مورد بررسی قرار گرفته است.

شرط انتخاب رشته ارشد مهندسی کامپیوتر 98

داوطلبان پس از آزمون ارشد، در تاریخ اعلام شده از جانب سازمان سنجش می توانند کارنامه خود را مشاهده کنند. در صورتی که در کارنامه منتشر شده در قسمت نتیجه در دوره روزانه و غیر روزانه، مجاز درج شود، می توانند در انتخاب رشته خود دانشگاه های سراسری و روزانه و غیر روزانه و … را انتخاب نمایند.

زمان و نحوه انتخاب رشته ارشد مهندسی کامپیوتر 98

بعد از برگزاری آزمون ارشد، دفترچه انتخاب رشته ارشد در سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org منتشر خواهد شد. داوطلبان دکتری مهندسی کامپیوتر می توانند 100 کد رشته را در انتخاب های خود وارد نمایند.

نکات قابل توجه در انتخاب رشته ارشد مهندسی کامپیوتر 98 چیست؟

داوطلبان عزیز قبل از انتخاب رشته لازم است مواردی که در نتیجه ی انتخاب رشته شما تأثیرگذار است را بدانید. در انتخاب رشته توجه به ظرفیت های دانشگاه های سراسری مدنظر و رتبه قبولی دانشگاه ها و اولویت های انتخاب ها از موراد مهم و قابل بررسی می باشد. در ادامه بیشتر با آنها آشنا خواهید شد.

ظرفیت های دانشگاه های سراسری

اطلاع از ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده رشته مهندسی کامپیوتر 98، در انتخاب منطقی رشته و دانشگاه نقش بسزایی دارد.

رتبه قبولی دانشگاه ها و داوطلب

بنابراین اطلاع از آخرین نفر پذیرفته شده در دانشگاه های در سال های گذشته و مقایسه رتبه آن داوطلب با رتبه کسب شده و همچنین مقایسه رتبه کسب شده داوطلب و آخرین نفر مجاز شده به انتخاب رشته می توانند در انتخاب معقولانه به داوطلبان کمک کند. داوطلبان ارشد مهندسی کامپیوتر 98، می توانند با آنالیز و بررسی کارنامه داوطلبان سال های گذشته و وضعیت پذیرش آن ها، دید کلی بر وضعیت خود داشته باشند. برای رشته پرستاری نیازی نیست دنبال رتبه قبولی باشید شما میتوانید از طریق پرستاری بدون کنکور اقدام نمائید.

اولویت های انتخاب رشته ارشد مهندسی کامپیوتر 98

داوطلبان دکتری مهندسی کامپیوتر باید بدانند نحوه ی وارد کردن کد رشته و کد ضریب گرایش های مورد نظر باید با توجه به اولویت های مشخص شده باشد. برای اولویت بندی رشته و گرایش به نکات زیر دقت فرمایید:
  • علاقه مندی به رشته
  • رتبه کسب شده و ظرفیت دانشگاه ها
  • مسیر و هزینه ی دوره های مختلف دانشگاه های سراسری

با رتبه ام در چه دانشگاهی پذیرفته می شوم؟

فکر می کنم اینکه بدانیم پس از اعلام نتایج اولیه و مجاز شدن، با رتبه و ترازی که کسب کردیم در کدام دانشگاه قبول می شویم بسیار حائز اهمیت باشد. به همین منظور در ادامه به بررسی اینکه در سال های گذشته داوطلبان با چه رتبه ای در چه دانشگاهی قبول شده اند، می پردازیم.
گرایشنوبت پذیرشدانشگاه مورد پذیرشمحل تحصیلرتبه
معماري سيستم هاي كامپيوتريروزانهدانشگاه تبريزتبریز247
معماري سيستم هاي كامپيوتريروزانهدانشگاه محقق اردبيلياردبيل911
هوش مصنوعي ورباتيكزروزانهدانشگاه تربيت دبيرشهيدرجاييتهران531
هوش مصنوعي ورباتيكزروزانهدانشگاه خوارزميتهران566
هوش مصنوعي ورباتيكزروزانهدانشگاه يزدیزد847
هوش مصنوعي ورباتيكزروزانهدانشگاه سمنانسمنان1050
شبكه هاي كامپيوتريروزانهدانشگاه صنعتي اميركبيرتهران169
نرم افزارروزانهدانشگاه صنعتي اصفهاناصفهان294
الگوريتم هاومحاسباتروزانهدانشگاه تهرانتهران299
نرم افزارروزانهدانشگاه فردوسي مشهدمشهد560
نرم افزارروزانهدانشگاه شيرازشیراز594
نرم افزارروزانهدانشگاه بوعلي سيناهمدان599
شبكه هاي كامپيوتريروزانهدانشگاه صنعتي سهندتبريز603
نرم افزارروزانهدانشگاه بين المللي امام خميني (ره)قزوين869
نرم افزارروزانهدانشگاه گيلانرشت986
نرم افزارروزانهدانشگاه صنعتي قمقم1041
شبكه هاي كامپيوتريروزانهدانشگاه سيستان وبلوچستانزاهدان1159
معماري سيستم هاي كامپيوترينوبت دومدانشگاه صنعتي اصفهاناصفهان507
معماري سيستم هاي كامپيوترينوبت دومدانشگاه اصفهاناصفهان794
معماري سيستم هاي كامپيوترينوبت دومدانشگاه شهيدباهنركرمان1089
معماري سيستم هاي كامپيوترينوبت دومدانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمانکرمان1178
هوش مصنوعي ورباتيكزنوبت دومدانشگاه صنعتي اصفهاناصفهان498
هوش مصنوعي ورباتيكزنوبت دومدانشگاه اصفهاناصفهان589
هوش مصنوعي ورباتيكزنوبت دومدانشگاه بوعلي سيناهمدان1033
هوش مصنوعي ورباتيكزنوبت دومدانشگاه سمنانسمنان1104
نرم افزارنوبت دومدانشگاه صنعتي اميركبيرتهران152
شبكه هاي كامپيوترينوبت دومدانشگاه صنعتي اميركبيرتهران175
نرم افزارنوبت دومدانشگاه بين المللي امام خميني (ره)قزوين668
نرم افزارنوبت دومدانشگاه بوعلي سيناهمدان892
شبكه هاي كامپيوترينوبت دومدانشگاه بوعلي سيناهمدان896
نرم افزارنوبت دومدانشگاه كاشانکاشان1089
نرم افزارنوبت دومدانشگاه يزدیزد1235
نرم افزارنوبت دومدانشگاه گلستانگرگان1250
معماري سيستم هاي كامپيوتريمجازيدانشگاه فردوسي مشهدمشهد9082
هوش مصنوعي ورباتيكزمجازيدانشگاه صنعتي شاهرودشاهرود12247
شبكه هاي كامپيوتريمجازيدانشگاه علم وصنعت ايرانتهران2583
نرم افزارمجازيدانشگاه شهيدبهشتيتهران2760
معماري سيستم هاي كامپيوتريغير انتفاعيدانشگاه غيرانتفاعي خاتمتهران2985
معماري سيستم هاي كامپيوتريغير انتفاعيدانشگاه غيرانتفاعي خاتمتهران3044
هوش مصنوعي ورباتيكزغير انتفاعيموسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري ارياناميركلابابل23609
شبكه هاي كامپيوتريغير انتفاعيموسسه غيرانتفاعي پويشقم8750
هوش مصنوعي ورباتيكزپرديس خودگرداندانشگاه تربيت مدرستهران3174
نرم افزارپرديس خودگرداندانشگاه شيرازشیراز5396
شبكه هاي كامپيوتريپرديس خودگرداندانشگاه صنعتي شريفتهران7691
رايانش امنپرديس خودگرداندانشگاه شيرازشیراز8045

 

در سال 95 با چه رتبه ای ، کدام دانشگاه قبول می شدیم؟

جالب است که بدانید در دو سال اخیر با رتبه شما در چه دانشگاه هایی پذیرفته شده اند. مقایسه مابین رتبه ها و دانشگاه ها در سال 95 با 96 موجب می شود که برای انتخاب رشته ارشد 98 با چشمان بازتری، اقدام نمایید.
دانشگاهگرایشنوع پذیرشرتبه
مازندراننرم افزارروزانه276
گیلاننرم افزارروزانه394
فردوسیهوش مصنوعیشبانه341
فردوسینرم افزارروزانه147
علم و صنعتمعماریروزانه98
صنعتی بابلمعماریروزانه421
صنعتی اصفهانهوش مصنوعیروزانه227
صنعتی اصفهاننرم افزارروزانه144
صنعتی اصفهاننرم افزارشبانه289
صنعتی اصفهانمعماریروزانه195
شیرازهوش مصنوعیروزانه242
شهاب دانش قمهوش مصنوعیغیرانتفاعی1850
شریفهوش مصنوعیروزانه20
شریفنرم افزارروزانه23
شریفمعماریروزانه33
شریفمعماریشبانه63
شاهرودهوش مصنوعیروزانه408
سمنانهوش مصنوعیشبانه493
سلمان مشهدهوش مصنوعیغیرانتفاعی2117
زنجاننرم افزارروزانه351
خوارزمیهوش مصنوعیخودگردان1370
خواجه نصیرمعماریروزانه187
خاتممعماریغیرانتفاعی895
تهرانهوش مصنوعیروزانه38
تهرانهوش مصنوعیشبانه59
تهراننرم افزارروزانه79
تهراننرم افزارشبانه124
تهرانمعماریشبانه118
تربیت مدرسنرم افزارروزانه94
باهنر کرمانهوش مصنوعیروزانه548
باهنر کرمانهوش مصنوعیشبانه748
باهنر کرمانمعماریروزانه491
امیرکبیرنرم افزارشبانه181
امیرکبیرمعماریشبانه159
الزهراهوش مصنوعیشبانه371
الزهرانرم افزارروزانه273
اصفهانمعماریروزانه261
اصفهانمعماریشبانه373
در این مقاله به بررسی انتخاب رشته ارشد کامپیوتر سراسری پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله کارنامه و رتبه قبولی ارشد کامپیوتر بزنید.
اگر سوالی در زمینه انتخاب رشته ارشد کامپیوتر سراسری ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *