استقلال در نوجوانان

سال های نوجوانی زمانی هستند که افراد مهارت هایشان را تقویت می کنند تا بتوانند از آن ها در دوران بزرگسالی استفاده کنند. افزایش استقلال در نوجوانان یکی از بهترین کارهایی است که والدین می توانند در تعامل با نوجوانان انجام دهند.

اگر نوجوان مدام از انجام کارهای جدی و مهم منع شود نمی تواند مستقل شود و انجام کارها به تنهایی را یاد بگیرد. در این شرایط ممکن است او در بزرگسالی با مشکل مواجه شود.

در این مقاله تلاش کرده ایم که به موضوع استقلال در نوجوانان و روش های افزایش آن بپردازیم:

انواع مختلف استقلال

بعضی از نوجوانان از سن پایین استقلال را یاد می گیرند اما دیگران برای مستقل شدن نیازمند تشویق و هدایت هستند. مهم نیست که فرزند شما در کدام یک از این دو دسته قرار بگیرد، مهارت های بسیاری وجود دارند که یادگیری آن ها موجب تقویت استقلال در نوجوانان می شوند. مهارت هایی مثل:

  • توانایی انجام کارهای خانگی مثل آشپزی، شستن لباس ها و تمیز کاری به تنهایی
  • مدیریت زمان برای درس خواندن و انجام مسئولیت های شخصی
  • اعتماد به نفس داشتن در فضای خارج از خانواده و در تعامل با آدم ها و موقعیت های متفاوت
  • توانایی مراقبت از خود و دوستان

مشخص کردن مرزها و محدودیت ها

در حالی که فرزندتان را به استقلال تشویق می کنید، خیلی مهم است که مرزها و محدودیت های رفتاری و قوانین خانواده را برای او مشخص کنید تا بداند که چه انتظاری از او دارید. در واقع نوجوانان باید درک کنند که در عین مستقل بودن برای  تصمیم گیری و انجام کارها، باید قوانین را هم رعایت کند.

پرورش استقلال در نوجوانان بدون قانون مندی امکان پذیر نیست. می توانید در کنار فرزند نوجوان بنشینید و با او در مورد سؤال های زیر گفت و گو کنید:

  • قوانین مرتبط با بیرون رفتن با دوستان چه چیزهایی هستند؟
  • محدودیت ها مرتبط با استفاده از تکنولوژی و فضای مجازی شامل چه مواردی هستند؟
  • تا چه ساعتی می توان بیرون از خانه ماند؟

تشویق به مسئولیت پذیری

سطح مسئولیت پذیری ای که شما از فرزندتان انتظار دارید باید با افزایش سن او افزایش پیدا می کند. این مهم است که در سنین پایین انتظار بیش از حدی از نوجوان نداشته باشید. به خاطر داشته باشید که مغز نوجوان در حال رشد است و واکنش هایش نمی توانند مثل واکنش های یک بزرگسال باشند. یکی از روش های مسئولیت پذیری این است که نوجوان تبعات مثبت یا منفی کارهایش را درک کند.

وقتی نوجوان را به مسئولیت پذیری تشویق می کنید باید اجازه دهید که گاهی اشتباه کند و کارها را به شیوه خودش انجام دهد. مسئولیت پذیری مقدمه ای برای استقلال در نوجوانان است.

به طور کلی می توان گفت که نوجوانان در صورتی مستقل می شوند که در عین آزادی، قوانین را رعایت کنند و کنترل شوند. افزایش استقلال در نوجوانان وقتی امکان پذیر است که امنیت شان را حفظ کنیم و اجازه دهیم که کارها را به سبک خودشان انجام دهند.

در ادامه مطالعه مقاله «نوجوان شاد» را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه راهکارهای افزایش استقلال در نوجوانان، می توانید با مشاوران با تجربه و حرفه ای آیدانیتو تماس بگیرید.