علل بلوغ دیررس دختران

بلوغ دیررس دختران بلوغ دختران زمانی اتفاق می‌افتد که غده‌ی هیپوفیز دو هورمون LH و FSH را آزاد کند...

ادامه مطلب