آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش افراد مبتلا به بیماری یادگار خواهی ، افرادمبتلا به ای بیماری چه ویژگی هایی دارند و چه تمایلات جنسی ای دارند ، راه ها و روش های درمان بیماری یادگار خواهی در سایت ایدانیتو ، چگونه می توان افراد مبتلا به این بیماری را کنترل کرد