یادگارخواهی چیست؟

  یادگارخواهی یادگارخواهی یک انحراف جنسی و به معنای جذب شدید جنسی به اشیاء یا بخش‌هایی از بدن...

ادامه مطلب