آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش انحرافات جنسی ، مطلب درباره انحرافات جنسی در ایدانیتو ، افراد منحرف دارای چه ویژگی هایی هستند ، چه شرایطی باعث این انحرافات می شود ، روش های درمان و جلوگیری از عادات بد جنسی و انحراف ، آیا این نوع انحرافات را می توان بیماری شناخت

سادومازوخیسم یا تمایلات خودآزارانه و دگرآزارانه

سادومازوخیسم سادومازوخیسم از ترکیب دو کلمه  سادیسم و مازوخیسم به وجود آمده و به معنای علاقه به آزار دیدن و آزار دادن است که معمولاً در روابط جنسی ات...

ادامه مطلب