#

معرفی منابع دکتری علوم قرآن و حدیث

معرفی منابع دکتری علوم قرآن و حدیث رشته علوم قرآن و حدیث برای اولین بار در سال 1313 در دانشگاه «معقول و منقول» که امروزه با نام دانشگاه الهیات شناخت...

ادامه مطلب

کارنامه و رتبه قبولی دکتری علوم قرآن و حدیث 99

کارنامه و رتبه قبولی دکتری علوم قرآن و حدیث 98 رشته علوم قرآن و حدیث از رشته های گروه آزمایش علوم انسانی می باشد. فارغ التحصیلان رشته علوم قرآن و ح...

ادامه مطلب