کارنامه و رتبه قبولی ارشد میکروبیولوژی

در این مقاله به موضوع کارنامه و رتبه قبولی ارشد میکروبیولوژی پرداخته ایم. رشته میکروبیولوژی از رشته های مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی می باشد و از رشته های پرطرفدار است. بنابراین برای قبولی در رشته میکروبیولوژی نیاز به طی مراحل آزمون و انتخاب رشته به بهترین نحو خواهید داشت. از این جهت با تحلیل کارنامه و رتبه قبولی ارشد میکروبیولوژی می توانید انتخاب رشته منطقی داشته باشید. همان طور که مطلع هستید، انتخاب رشته و نتیجه انتخاب رشته ارشد تأثیر بسزایی در تحصیلات آینده داوطلبان خواهد داشت. بنابران توصیه می کنیم با نهایت تلاش و دقت انتخاب رشته خود را انجام دهید. با ما همراه باشید تا اطلاعات ضروری را در رابطه با کارنامه و رتبه قبولی ارشد میکروبیولوژی بدست آورید.
مشاوران آیدانیتو با دادن اطلاعاتی جامع و کامل در زمینه کارنامه و رتبه قبولی ارشد میکروبیولوژی شما را در امر انتخاب این رشته یاری می کنند. پس با آن ها تماس بگیرید.  

تراز و رتبه قبولی ارشد میکروبیولوژی

معیار دانشگاه ها برای پذیرش دانشجو رتبه کسب شده در آزمون ارشد می باشد

تراز علمی یا نمره ی کل نشان دهنده ی بار علمی داوطلبان حاضر در جلسه می باشد ، سطح علمی داوطلبان با یکدیگر متفاوت است و بر اساس این تفاوت رتبه بندی داوطلبان انجام می شود. داوطلبان ارشد میکروبیولوژی 99 هر چه تراز علمی بالاتری کسب کنند، رتبه پایین تری خواهند داشت و احتمال قبولی خود را در دانشگاه ها افزایش می دهند. بنابراین باید گفت داوطلبان ارشد برای ذیرش در دانشگاه های مقطع ارشد برای کسب تراز بالا در آزمون تلاش خواهند کرد.

عوامل موثر در انتخاب رشته ارشد

با توجه به اهمیت انتخاب رشته، در این مبحث به عواملی که در انتخاب رشته تأثیرگذار است، صحبت خواهیم کرد. قبل از انتخاب رشته نیاز است دفترچه انتخاب رشته را مطالعه کنید تا از قوانین و ضوابط آزمون به طور دقیق مطلع شوید و مواردی که در ادامه گفته می شود را نیز در نظر داشته باشید.
  • توجه به ظرفیت دانشگاه ها
  • توجه به رتبه ی کسب شده در آزمون و رتبه قبولی دانشگاه های مورد نظر
  • در نظر داشتن شهر و شهریه دانشگاه ها
  •  کارنامه و رتبه قبولی ارشد میکروبیولوژی
  • تحلیل کارنامه و رتبه از موارد حائز اهمیت می باشد. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که بعد از تحلیل کارنامه داوطلبان سال گذشته به تغییرات ظرفیت دانشگاه ها در سال 99 نیز توجه کنید. ممکن است با توجه به کاهش و یا افزایش ظرفیت ها، رتبه قبولی داوطلب مورد نظر در سال 99 صدق نکند.

تحلیل کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان

درصدهای دروس زده شده ارشد میکروبیولوژی را مشاهده کنید.
نام درس نمره به درصد
زبان عمومی و تخصصی 38.89
مجموعه زیست شناسی 35
ژنتیک 83.33
بیوشیمی 26.67
سلولی و مولکولی 48.33
میکروبیولوژی 80
مجموعه ویروس شناسی و قارچ شناسی و ایمن شناسی 45
بیوفیزیک سفید
مجموعه زیست شناسی دریا سفید
  داوطلب در کد ضریب رتبه 4 و تراز علمی 9204 را کسب کرده است و مجاز به انتخاب رشته در هر دو دوره روزانه و سایر دوره ها شده است ، آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته ارشد در دوره روزانه 1869 و آخرین رتبه مجاز شده در انتخاب رشته ارشد غیر روزانه، 4319 می باشد.

وضعیت داطلبان در کارنامه ارشد

در کارنامه داوطلبان، وضعیت داوطلبان در هر کد رشته مشخص خواهد شد. رشته میکروبیولوژی در 4 گرایش ارائه شده است و کد ضریب هر رشته 3 است. به داوطلبان ارشد توصیه میکنیم بعد از مطالعه کارنامه و رتبه قبولی ارشد میکروبیولوژی مقاله ارشد میکروبیولوژی وزارت علوم یا بهداشت، کدام بهتری است را مطالعه نمایند.
مشاوران آیدانیتو اطلاعات خوبی را در رابطه با کارنامه و رتبه قبولی ارشد رشته میکروبیولوژی در اختیارتان قرار می دهند. پس در تماس با آن ها معطل نکنید.