کارنامه و رتبه قبولی زیست شناسی آزاد 99

رشته زیست شناسی، در ردیف رشته های معرفی شده در گروه آزمایشی علوم تجربه قرار داشته که به دلیل جذابیت های فوق العاده آن بسیاری از افراد جذب داشتن تحصیلات دانشگاهی در رشته زیست شناسی می شوند. تنها نکته مورد توجه این که داشتن علاقه به این رشته دانشگاهی بسیار مهم بوده و از علل اصلی کسب موفقیت های بی شمار شغلی و تحصیلی در آن به شمار می رود. باید بگوییم که رشته زیست شناسی سه گرایش متفاوت زیست شناسی دریایی، علوم جانوری و میکروبیولوژی یا علوم گیاهی را در بر می گیرد. جالب است بدانید که سه گرایش مطرح شده تنها در 17 واحد درسی با یکدیگر فرق داشته و باقی دروس دانشگاهی هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند. در این مقاله، به ارزیابی کارنامه و رتبه قبولی زیست شناسی آزاد 99 می پردازیم. در کنار مبحث جالب و خواندن کارنامه و رتبه قبولی زیست شناسی آزاد 99،  ذکر تعریفی اجمالی در مورد رشته زیست شناسی و هر سه گرایش مطرح شده در آن را نیز بر خود واجب می دانیم.

آشنایی مختصر اما کافی با رشته زیست شناسی

باید بدانید که هدف اصلی از ورود این رشته نام آشنا به دانشگاه های ایران، آموزش و تربیت افراد کاردان و ماهر و آشنایی به کلیه جنبه های رشته زیست شناسی بوده که پس از فراغت از تحصیل بتوانند در زمینه رفع نیازهای مراکز خدماتی، تولیدی، پژوهشی و آموزشی گام بردارند. همان طور که قبلاً ذکر کردیم، رشته زیست شناسی 3 گرایش عمده را شامل می شود. در اینجا به ذکر توضیحاتی راجع به هر کدام از این شاخه ها می پردازیم.

گرایش زیست شناسی دریا در زیست شناسی

این گرایش از رشته زیست شناسی، کارهای آبزی پروری، بیولوژی آبزیان و خاصیت های محیط آبی را مورد مطالعه و بررسی موشکافانه و دقیق قرار می دهد. از جمله جذابیت های مثال زدنی این رشته می توان به سفر به مناطقی مانند سواحل دریای خزر و قشم همراه با اساتید دانشگاه جهت یا دیگری و کسب اطلاعات جامع تر در این زمینه اشاره کرد. بعلاوه، مطالعه در زمینه اکولوژی دریا و به عبارت دیگر تحلیل آلودگی در آب دریاها و اثر مخرب آن بر جانوران ساکن در دریا نیز در این حیطه قرار می گیرد.

گرایش علوم جانوری در رشته زیست شناسی

در این شاخه از زیست شناسی، تمامی مسائل مرتبط به حیوانات مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرند. گرایش علوم جانوری از سه بخش مهم فیزیولوژی جانوری از بافت شناسی، حیوانی و انسانی، بیوسیستماتیک یا جانورشناسی و جنین شناسی جانوری تشکیل شده است.

گرایش علوم گیاهی یا میکروبیولوژی در رشته زیست شناسی

رشته میکروبیولوژی یا علوم گیاهی دو قسمت سیستماتیک و فیزیولوژی را در بر می گیرد. بخش سیستماتیک به بحث در مورد دسته بندی گیاهان مختلف و نام های آن ها پرداخته و بخش فیزیولوِ اندام های مختلف در انواع گیاهان و زندگی آن ها را مورد تحلیل قرار داده و به شناسایی آن ها می پردازد.

بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی

در بخش انتهایی این مطلب، مبحث تحلیل کارنامه و رتبه قبولی زیست شناسی آزاد 99 را مطرح می نماییم. بررسی کارنامه و رتبه قبولی زیست شناسی آزاد 99 می تواند راهنمای شما در جهت انتخاب این رشته در دانشگاه های آزاد سراسر کشور باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی در دانشگاه آزاد 1400 – 99 (واحد مخصوص پسران)

نام دانشگاه و رشته حداقل رتبه کشوری
1 اراک – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 232510
2 اردبیل – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 237523
3 ارومیه – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 194951
4 ارومیه – زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست فناوری 334889
5 اسلامشهر – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 121736
6 اسلامشهر – زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی 288444
7 پرند – زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی 312370
8 پزشکی تهران – زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک 32194
9 پزشکی تهران – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 59046
10 پزشکی تهران – زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی 122433
11 پزشکی تهران – زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی 111752
12 تنکابن – زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک 205191
13 تنکابن – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 311603
14 تهران شرق – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 151200
15 تهران شمال – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 115237
16 تهران شمال – زیست شناسی – دبیری 159441
17 تهران مرکزی – زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی 195981
18 رشت – زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک 17121
19 رشت – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 23822
20 شهرقدس – زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی 284886
21 شهرقدس – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 212556
22 علوم دارویی – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 95334
23 علوم دارویی – زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی 188323
24 فلاورجان – زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک 15532
25 فلاورجان – زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی 311352
26 فلاورجان – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 225532
27 فلاورجان – زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست فناوری 384499
28 کرج – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 132475
29 کرمان – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 199839
30 لاهیجان – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 315812
31 مشهد – زیست شناسی – دبیری 17103
32 مشهد – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 124596
33 مشهد – زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی 162932
34 همدان – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 21182
35 ورامین – زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک 115943
36 ورامین – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 25229

 کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی در دانشگاه آزاد 1400 – 99 (واحد مخصوص دختران)

نام دانشگاه / رشته حداقل رتبه کشوری
1 پزشکی تهران – زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک 32195
2 پزشکی تهران – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 232511
3 علوم دارویی – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 237524
4 پزشکی تهران – زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی 334888
5 اراک – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 194952
6 تهران شمال – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 288445
7 ورامین – زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک 121737
8 لاهیجان – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 312371
9 پزشکی تهران – زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی 122434
10 مشهد – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 111753
11 کرج – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 59045
12 تهران شرق – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 205192
13 فلاورجان – زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک 311604
14 تهران شمال – زیست شناسی – دبیری 151201
15 مشهد – زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی 159442
16 رشت – زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک 115238
17 علوم دارویی – زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی 195982
18 ارومیه – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 17122
19 تهران مرکزی – زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی 23823
20 مشهد – زیست شناسی – دبیری 284887
21 کرمان – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 212557
22 تنکابن – زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک 188324
23 همدان – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 95335
24 شهرقدس – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 15533
25 اسلامشهر – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 311353
26 فلاورجان – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 384498
27 اردبیل – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 3225532
28 رشت – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 132476
29 ورامین – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 199838
30 اسلامشهر – زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی 315813
31 فلاورجان – زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی 17104
32 تنکابن – زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی 162933
33 پرند – زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی 124598
34 ارومیه – زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست فناوری 21183
35 فلاورجان – زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست فناوری 115944
36 شهرقدس – زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی 25228
  مطلب حاضر، به تحلیل کارنامه و رتبه قبولی زیست شناسی آزاد 99 اختصاص داشت. در کنار این موضوع، امکان مطالعه مقاله ای در مورد محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده زیست شناسی آزاد 99 نیز برایتان فراهم است. مشاورین متخصص آیدانیتو در کوتاه ترین زمان ممکن، جامع ترین اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهند . اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی زیست شناسی دانشگاه آزاد دارید ، با مشاورین حرفه ای آیدانیتو تماس بگیرید.