کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری معدن 98

در این مقاله با موضوع کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری معدن 98 در خدمت داوطلبان کنکور 98 هستیم. هدف از درج این مقاله آشنایی کامل داوطلبان با درصدهای قابل قبول رشته معدن در کنکور سراسری است. در این مقاله سعی کرده ایم با جمع آوری درصدهای زده شده، دروس و رتبه کسب شده محل قبولی داوطلبان رشته معدن به شما داوطلبان کنکور 98 که قصد ورود به دانشگاه های سراسری جهت تحصیل در رشته مهندسی معدن دارید، در نحوه انتخاب رشته کمک کنیم.

تأثیر تحلیل کارنامه در انتخاب رشته

از فعالیت های مهم و تأثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی، تحلیل کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری معدن 98 است. داوطلبان عزیز با تحلیل کارنامه داوطلبان سال گذشته به درصدهای قابل قبول، رتبه و تراز قابل قبول دانشگاه های پذیرنده با توجه به شرایط و نمرات کسب شده داوطلبان آگاه خواهند شد و با مقایسه نمرات خود به حدود انتخاب های آگاهانه دست پیدا خواهند کرد. اما توجه داشته باشید که گفته شد “حدود انتخاب های آگاهانه” و این عدم اطمینان و قطعیت بابت تغییر شرایط قبولی در سال های مختلف است. از جمله این شرایط، ظرفیت دانشگاه ها، تمایلات داوطلبان به رشته مهندسی معدن، تراز داوطلبان و … است. که بر اساس تغییرات شرایط گفته شده در سال های مختلف نمی توان به طور قطعی حدس زد. رتبه قبولی در دانشگاه ها چیست. به داوطلبان عزیز پیشنهاد می کنیم جهت انتخاب های خود از محدوده رتبه قبولی مطلع شوند. برای این منظور همراه ما باشید.

تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری

داوطلبان عزیز کنکور سراسری 98 توجه داشته باشید، در صورتی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ کرده باشید و یک یا چند امتحان به صورت نهایی، سراسری و کشوری برای شما برگزار شده باشد، مشمول اعمال سوابق تحصیلی در کنکور می شوید. سوابق تحصیلی دیپلم به میزان 25% به رتبه شما تأثیر مثبت خواهد گذاشت. داوطلب عزیزی که مدرک پیش دانشگاهی خود را از سال 91-90 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنان نیز به صورت سراسری، نهایی، کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی دوره یپش دانشگاهی به میزان 5% تأثیر مثبت بر روی نتایج کنکور خواهند داشت. به طور کلی سوابق تحصیلی داوطلب 30% تأثیر مثبت در کنکور خواهند داشت.

تأثیر مثبت

خبر خوشی که به داوطلبان کنکور می رسد، تأثیر مثبت سوابق تحصیلی آنان است، منظور از تأثیر مثبت این است که در صورتی سوابق تحصیلی داوطلبان به کنکور اعمال می شود که موجب بهبود رتبه ی داوطلب شود و اگر سوابق تحصیلی باعث افت رتبه وی شود، سوابق در رتبه کنکور تأثیرگذار نخواهد بود. برای مثال: اگر داوطلبی به طور میانگین بالای 50 درصد از دروس را زده باشد و تراز خیلی خوب (به عنوان مثال 9000) را کسب نماید، اما سوابق تحصیلی داوطلبان به کنکور اعمال می شود. که موجب بهبود رتبه ی داوطلب شود و اگر سوابق تحصیلی باعث افت رتبه وی شود، سوابق در رتبه کنکور تأثیرگذار نخواهد بود. برای مثال: اگر داوطلبی به طور میانگین بالای 50 درصد از دروس زده باشد و تراز خیلی خوب (به عنوان مثال 9000) را کسب نماید، اما سوابق تحصیلی خوبی در مقطع پیش دانشگاهی نداشته باشد و در صورت اعمال تراز داوطلب کمتر از (8500) می شود، سوابق وی را تأثیر نخواهد داد و تراز داوطلب همان 9000 خوهد بود. اما اگر درصورت تأثیرگذاری سوابق و افزایش تراز (به عنوان مثال 9090) شود، سوابق اعمال می شود.

رشته معدن

داوطلبان کنکور گروه آزمایشی ریاضی و فنی، علاقه مند به رشته معدن می توانند در دو رشته مهندسی معدن و کاردانی فنی معدن وارد رشته دانشگاهی معدن شوند. به زیر گروه رشته مهندسی معدن و کاردنی فنی معدن توجه کنید.
نام رشته زیرگروه مقطع تحصیلی
مهندسی معدن 2 کارشناسی
کاردانی فنی معدن 3 کاردانی

 

ضریب دروس رشته معدن در کنکور

در ادامه ضریب دروس عمومی و تخصصی رشته معدن را به صورت مجزا که در 2 زیر گروه ارائه می شود ، مشاهده خواهید کرد، لازم به ذکر است ضریب دروس در نمره تراز تاثیر گذار خواهد بود و ضریب دروص تخصصی در عدد 3 ضرب خواهد شد و دلیل این امر اهمیت دروس تخصصی در کنکور می باشد.
دروس عمومی
نام درس ضرایب
زبان و ادبیات فارسی 4
زبان عربی 2
فرهنگ و معارف اسلامی 3
زبان خارجی 2

 

دروس تخصصی
نام درس زیر گروه 2 زیرگروه3
ریاضی 4 3
شیمی 3 2
فیزیک 3 3

 

نمره خام و نمره کل زیرگروه ها

داوطلبان عزیز توجه داشته باشند که برای محاسبه نمره خام هر پاسخ صحیح 3 نمره امتیاز و هر پاسخ غلط 1- امتیاز خواهد داشت. بنابراین نمره هر درس به درصد از فرمول زیر محاسبه می شود.

نمره کل (تراز)

تراز میانگین وزنی نمرات دروس عمومی و تخصصی با توجه به ضریب هر درس ( در زیرگروه) مشخص می شود و  جهت که رفع نابرابری سطح سؤالات از نمره خام تراز استفاده می کنند که برای محاسبه  آن نیاز به تمامی نمرات خام داوطلبان می باشد. در ادامه فرمول محاسبه تراز در زیرگروه و … را مشاهده می کنید. لازم به ذکر است x میزان درصد تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم و y درصد تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی می باشد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند:
  1. ممکن است سوابق تحصیلی در هر هیچ یک از زیرگروه ها تأثیر مثبت نداشته باشد.
  2. ممکن است سوابق تحصیلی در یک یا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد.

احتمال قبولی در گزینش های مختلف

داوطلبان عزیز توجه داشته باشند برخی از رشته ها که در گزینش ناحیه ای، استانی، قطبی قرار دارند، احتمال قبولی در آن ها برای داوطلبان سایر استان ها و … کمتر می شود و رشته هایی که نوع گزینش آنها کشوری است، احتمال قبولی در آن ها در استان های مختلف فرقی ندارد. بنابراین به نوع گزینش ها توجه کنید. رشته مهندسی معدن از رشته های کشوری و رشته کاردانی معدن از رشته های استانی می باشد.

رتبه و درصد قبولی

رتبه کشوری منطقه ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی
5413 1 54 43 54 72 46 38 23
5771 1 36 23 70 50 33 59 35
14244 2 32 15 60 77 11 19 33
87353 3 39 0 22 2 3 2 -1
  به داوطلبان عزیز گروه ریاضی و فنی پیشنهاد میکنیم بعد از مطالعه کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری معدن 98  مقاله کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری برق 98 را نیز مطالعه نمایند.