کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری برق 98

در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری برق 98 خواهیم پرداخت، هدف از درج این مقاله آشنایی با درصدهای زده شده دروس و وضعیت پذیرش داوطلبان با رتبه های مختلف است. در این مقاله کارنامه داوطلبان مختلف که در دانشگاه ها و دوره های مختلف مورد پذیرش قرار گرفته اند، درج شده است.

تأثیر تحلیل کارنامه در انتخاب رشته

یکی از مهم ترین نکاتی که قبل از انتخاب رشته باید در نظر داشته باشید، تحلیل کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری برق 98 و سال های گذشته می باشد. با توجه به اینکه ترازها و رتبه های قابل قبول در هر سال با توجه به شرایط مختلف از جمله ظرفیت دانشگاه ها، تمایلات داوطلبان و … تغییر می کند، نمی توان به طور قطعی حدس زد که با رتبه ی کسب شده ی فعلی در کدام دانشگاه قبولی حاصل می شود. اما می توان با بررسی و تحلیل سال های مختلف و کارنامه داوطلبان مختلف به محدوده ی رتبه قابل قبول برای رشته برق در دوره های مدنظر دست پیدا کرد. ابتدا لازم است از مواد و ضرایب دروس عمومی مطلع شوید. برای این منظور در جدول زیر نام دروس و ضرایب را قرار داده ایم:
دروس عمومی
نام درس ضرایب
زبان و ادبیات فارسی 4
زبان عربی 2
فرهنگ و معارف اسلامی 3
زبان خارجی 2

 

مهندسی برق

مهندسی برق از گروه آزمایشی ریاضی و فنی قرار می گیرد. در زیرگروه 1 است و دروس ریاضی – فیزیک – شیمی از دروس تخصصی در این زیرگروه محسوب می شود. به ضرایب دروس تخصصی در زیرگروه 1 توجه کنید:
دروس تخصصی
نام درس ضرایب
ریاضی 4
فیزیک 3
شیمی 2

 

تأثیر سوابق تحصیلی درکنکور

داوطلبان عزیزی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنان به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است. مشمول اعمال سوابق تحصیلی در کنکور می شوند. سوابق تحصیلی دیپلم به میزان 25 درصد تأثیر مثبت خواهد داشت. داوطلبانی که مدرک پیش دانشگاهی خود را از سال 91-90 به بعد اخذ نموده اند، و امتحانات یک یا چند درس آنان به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی می شوند و سوابق تحصیلی دوره پیش دانشگاهی به میزان 5 درصد تأثیر مثبت در تراز داوطلبان خواهد داشت. 

تأثیر مثبت

منظور از اعمال تأثیر مثبت در نمره کل (تراز) این است که اگر سوابق تحصیلی باعث افزایش تراز (نمره کل آزمون) هر زیر گروه شود، در زیر گروه اعمال خواهد شد و در صورتی که باعث افت تراز در هر زیر گروه شود (اثر منفی داشته باشد) در آن زیرگروه اعمال نخواهد شد. برای درک بیشتر به مثال زیر توجه کنید: اگر به عنوان مثال موفق به زدن میانگین 60 درصد در کنکور کارشناسی برق شده اید و تراز  خوب 9000 را کسب کرده اید، اما سوابق تحصیلی خوبی در مقاطع پیش دانشگاهی و دیپلم کسب نکرده اید و در صورت اعمال، تراز شما به 8500 افت پیدا می کند در این صورت سوابق شما اعمال نمی شود و تراز شما 9000 باقی می ماند . در واقع اگر سوابق تحصیلی قابل قبولی داشتید و باعث افزایش تراز شما شود، سوابق شما اعمال خواهد شد. در ادامه به رتبه قبولی و درصدهای زده شده دروس توجه کنید:

رتبه و محل قبولی سراسری مهندسی برق

رتبه در سهمیه دانشگاه پذیرنده منطقه دوره ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی
3 دانشگاه صنعتی شریف 1 روزانه 98 92 93 74 93 100 93
9 دانشگاه صنعتی شریف 1 روزانه 98 95 90 100 96 87 93
63 دانشگاه صنعتی شریف 1 روزانه 78 82 72 89 83 87 92
120 دانشگاه صنعتی شریف 1 روزانه 78 92 93 80 71 73 66
139 دانشگاه تهران 1 روزانه 98 91 62 93 68 78 82
204 دانشگاه فردوسی مشهد 1 روزانه 75 10 87 81 73 69 60
213 دانشگاه تهران 1 روزانه 69 89 72 62 69 70 82
251 دانشگاه تهران 1 روزانه 78 72 79 92 74 79 63
259 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1 روزانه 87 95 74 71 79 70 66
2042 دانشگاه تبریز 1 روزانه 75 51 59 17 56 50 38
4176 دانشگاه فردوسی مشهد 1 نوبت دوم 47 28 35 87 49 43 10
1115 دانشگاه شیراز 2 روزانه 27 26 45 89 53 41 6
546 دانشگاه صنعتی اصفهان 3 روزانه 59 37 87 64 42 11 23
653 دانشگاه صنعتی اصفهان 3 روزانه 34 17 59 50 33 39 37
3062 دانشگاه تبریز 3 نوبت دوم 35 30 48 56 15 28 17
890 دانشگاه تبریز 3 روزانه 45 27 69 53 11 57 26
270 دانشگاه علم و صنعت ایران 3 روزانه 27 59 38 22 69 57 48
185 دانشگاه شهید بهشتی 3 روزانه 64 48 82 35 26 44 69
58 دانشگاه صنعتی اصفهان 3 روزانه 78 79 62 63 55 60 57
8 دانشگاه صنعتی شریف 3 روزانه 67 98 81 93 87 71 72
2 دانشگاه صنعتی شریف 3 روزانه 98 92 73 64 98 81 83
2920 دانشگاه تبریز 2 روزانه 47 42 49 40 262 33 39
  در نهایت پس از بررسی  کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری برق 98 ، پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله انتخاب رشته ریاضی دانشگاه آزاد 98 بزنید.