کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری مدیریت صنعتی 98

موضوع این مقاله ما بررسی و تحلیل کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری مدیریت صنعتی 98 است. اگر شما مایل به تحصیل در رشته مدیریت صنعتی هستید، به شما توصیه می کنیم این مقاله را مطالعه کنید. ما به این مقاله معرفی رشته مدیریت صنعتی، تحلیل کارنامه برای قبولی در مدیریت صنعتی، رتبه و محل قبولی در سالهای گذشته و تأثیر سوابق تحصیلی را بررسی می کنیم.

معرفی رشته مدیریت صنعتی

قبل از بررسی کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری مدیریت صنعتی 98 نگاهی اجمالی بر مدیریت صنعتی می اندازیم. رشته مدیریت صنعتی بسیار شبیه به رشته مدیریت دولتی می باشد. در مدیریت صنعتی تمرکز بر نحوه قرار گرفتن ماشین آلات برای افزایش کارآیی واحدهای صنعتی میباشد. فارغ التحصیلان مدیریت صنعتی آشنایی کافی و کاملی با مفاهیم منابع انسانی و روانشناسی صنعتی، امور حسابداری و مدیریت مالی، بازاریابی و نحوه مدیریت یک سازمان یا واحد صنعتی دارند. به همین دلیل وجود یک مدیریت صنعتی در مجموعه های صنعتی لازم است. مدیریت صنعتی در هر سه گروه انسانی، تجربی و ریاضی در مقاطع کارشناسی و کاردانی قرار دارد و داوطلبین هر سه گروه امتحانی می توانند به انتخاب این رشته بپردازند.

تأثیر تحلیل کارنامه در انتخاب رشته

همان طور که گفتیم کاردانی و کارشناسی مدیریت صنعتی در گروه های ریاضی و فنی، تجربی و انسانی قرار دارد. در اینجا می خواهیم زیرگروهی که رشته مدیریت صنعتی درآن قرار دارد را بررسی کنیم. در گروه ریاضی و فنی مدیریت صنعتی در 2 مقطع کاردانی و کارشناسی در زیرگروه یک قرار دارد. در گروه علوم تجربی مدیریت صنعتی برای مقطع کارشناسی و کاردانی در زیرگروه چهار قرار دارد و در گروه انسانی هم مانند دو گروه قبل در مقاطع کاردانی و کارشناسی در زیرگروه سه قرار گرفته است. همان طور که اطلاع دارید در کارنامه کنکور سراسری برای هر زیرگروه رتبه و نمره کل جداگانه ای درج می شود و طبق رتبه زیر گروه می توان اقدام به انتخاب رشته نمود. در ابتدا می خواهیم ضرایب دروس در زیرگروهی که مدیریت صنعتی در آن قرار گرفته است را بررسی کنیم. زیرا تفاوت رتبه زیرگروه ها به دلیل تفاوت ضرایب دروس امتحانی در هر زیرگروه است. ضرایب دروس عمومی برای تمامی زیرگروه ها و گروه ها یکسان است. اما ضرایب دروس اختصاصی برای زیرگروههای هر گروه متفاوت است. در جدول زیر ضرایب دروس امتحانی گروه ها آمده است.

ضرایب دروس عمومی

درس ضریب
زبان و ادبیات فارسی 4
زبان عربی – زبان انگلیسی 2
معارف اسلامی 3

 

ضرایب دروس اختصاصی گروه ریاضی و فنی زیرگروه یک
درس ضریب
ریاضی 4
شیمی 2
فیزیک 3

 

ضرایب دروس اختصاصی گروه تجربی زیر گروه چهار
نام درس ضریب
زمین شناسی 1
ریاضی 4
زیست شناسی 2
فیزیک 3
شیمی 2

 

ضرایب دروس اختصاصی گروه انسانی زیر گروه سه
نام درس ضریب
ریاضی 4
اقتصاد 3
زبان و ادبیات فارسی 2
زبان عربی 1
تاریخ و جغرافیا 1
علوم اجتماعی 2
فلسفه و منطقه 1
روان شناسی 1

 

تأثیر سوابق تحصیلی

داوطلبین گرامی که دیپلم خود را از سال 84 به بعد کسب کرده اند، قانون تأثیر مثبت سوابق تحصیلی برایشان اعمال می شود. بر اساس این قانون در صورتی که دیپلم و گروه آزمایشی داوطلب یکسان باشد، سوابق تحصیلی 25% تأثیر در نمره کل و سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی 5% تأثیر بر نمره کل دارد.

سوابق تحصیلی تنها تأثیر مثبت بر نمره کل دارند

رتبه و محل قبولی

مطالب و نکاتی که لازم بود از آنها آگاهی داشته باشید را برایتان توضیح دادیم؛ حال تعدادی از رتبه های پذیرفته شده در رشته مدیریت صنعتی را در جدول زیر آورده ایم تا با مقایسه رتبه و درصدهای خود با آنها بتوانید احتمال قبولی خود را حدس بزنید و انتخاب رشته بهتری داشته باشید. در اینجا پذیرفته شدگان رشته مدیریت صنعتی در گروه انسانی را مورد بررسی قرار داده ایم.

گروه آزمایشی علوم انسانی پذیرفته شدگان رشته مدیریت صنعتی

محل قبولی شهید بهشتی شهید بهشتی شهید بهشتی لرستان خلیج فارس زنجان بوعلی سینا
رتبه در منطقه 1406 1045 2322 11374 3911 6830 20108
منطقه 1 2 3 1 1 2 3
رتبه کشوری 3547 2766 8470 59154 15787 21146 51631
روان شناسی 79 72 60 30 60 60 20
فلسفه و منطق 12 43 4 10 20 10 20
علوم اجتماعی 44 57 42 10 30 30 21
تاریخ و جغرافیا 15 14 19 10 50 30 11
عربی 42 42 14 10 10 10 10
ادبیات 38 46 28 10 10 10 12
اقتصاد 56 100 85 20 60 0 39
ریاضی 27 0 5 10 10 10 10
زبان 62 11 0 10 10 10 8
معارف 35 56 51 10 20 40 10-
عربی عمومی 46 48 15 10 30 10 10
ادبیات عمومی 36 48 32 10 20 10 10
  در این مقاله کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری مدیریت صنعتی 98 را مورد مطالعه قرار دادیم. شما میتوانید مقاله کارنامه و رتبه قبولی کنکور سراسری برق 98 را نیز مطالعه نمایید..