آیدانیتو > کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی 99
انتخاب رشته دکتری مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی 99

کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی 99

مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی، رشته ای از گروه مهندسی است که به طراحی و ساخت و ارتقاء سیستم ها و ابزارهای سخت افزاری، شبکه های عصبی و حفظ و تعمیر مجموعه های نرم افزاری و سخت افزاری می پردازد. متخصصان هوش مصنوعی خصوصیات هوشمندانه به سیستم های کامپیوتری مورد استفاده در انواع صنایع، مراکز علمی و تحقیقاتی و حوزه های فناوری اضافه می کنند. صنایع و سیستم ها روز به روز به سمت هوشمندسازی ابزارهای خود پیش می روند. از این رو لازم است متخصصان هوش مصنوعی تربیت شوند و در جهت رشد و توسعه ی این حوزه ها فعالیت نمایند. کسانی که قصد ورود به دوره ی دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی دارند، برای اطلاع از محدوده رتبه قبولی و درصدهای دروس آزمون دکتری این رشته لازم است از کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی پذیرفته شدگان سالهای قبل اطلاع داشته باشند. چرا که چشم اندازی روشن تر و واقع بینانه تر به داوطلبان دکتری هوش مصنوعی خواهد داد تا با توجه به توانایی ها و محدودیت زمانی خود برای قبولی در این گرایش تلاش نمایند. نوع سؤالات و درجه بندی تست های آزمون دکتری هوش مصنوعی در طی چند سال چندان تغییری نمی کند و در نگاه کلی اطلاعات خوبی به متقاضیان کنکور دکتری خواهد داد برای همین آگاهی از این دامنه اطلاعاتی قطعاً مفید خواهد بود.

درصد دروس قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

معمولاً جامعه آماری شرکت کنندگان کنکور دکتری هوش مصنوعی بین 1000 نفر تا 1200 نفر است. از بین این تعداد متقاضی تا رتبه 600 کشوری امکان پذیرش در دوره روزانه وجود دارد و رتبه های 600 تا 1000 کشور نیز می توانند در دوره های آزاد، پیام نور، شبانه، پردیس خودگردان و غیر انتفاعی پذیرش شوند. کسب درصدهایی مطابق جدول زیر یک رتبه خوب با امکان قبولی در دانشگاه های دارای رتبه علمی مطلوب در سطح کشور را امکان پذیر می کند و نیز در ادامه چند نمونه کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی در سال 96 را برای درک بهتر و سنجش علمی تر درج کرده ایم تا برای کسب رتبه هایی مشابه واقع بینانه تر برنامه ریزی نمایید.

درصد دروس اختصاصی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشدزبان انگلیسیاستعداد تحصیلی
%3530%20%

درصد دروس دکتری گرایش هوش مصنوعی برای کسب رتبه های دو رقمی نیازمند احراز میانگین لازم در دروس تخصصی و عمومی است. تجربه پذیرفته شدگان سالهای قبل با رتبه های دو رقمی نشان داده شده است که با میانگین 30 درصد در دروس اختصاصی و میانگین 35 درصد در دروس عمومی می توان رتبه دو رقمی را به دست آورد و در دانشگاه های برتر کشور در دکتری رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی ادامه تحصیل داد. با توجه به این استنباط ها و کارنامه پذیرفته شدگان می توان با قاطعیت گفت که داوطلبان دکتری رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی مسیر چندان دشواری برای کسب رتبه خوب و پذیرش در دانشگاه های خوب ندارند. البته در کنار توجه به این نکات باید ظرفیت های ورودی هر سال دانشگاه ها در رشته مورد نظرتان و نیز سهمیه منطقه را مد نظر داشت. چند نمونه از کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی در سال 96 با رتبه ها و درصدهای متفاوت را در جداول زیر مشاهده می کنید: اطلاعات رشته آزمونی

1- نمرات اکتسابی:نمره به درصد2- شماره داوطلبی3- گروه آزمایشی4- کد رشته امتحانی5- نام رشته امتحانی
نام درسفنی و مهندسی2356مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد78/37
استعداد تحصیلی67/36
زبان انگلیسیسفید
وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره
مجاز روزانه و بورس اعزام به خارج از کشورمجاز سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و پردیس خودگردان)
می باشیدمی باشید
د- وضعیت علمی داوطلب در بین 1249 نفر حاضر در جلسه آزمون در رشته امتحانی
سهمیهنمره کلرتبه در سهمیهآخرین رتبه مجاز دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشورآخرین رتبه مجاز سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و پردیس خودگردان)
آزاد4714206191091

اطلاعات رشته آزمونی

1- نمرات اکتسابی:نمره به درصد2- شماره داوطلبی3- گروه آزمایشی4- کد رشته امتحانی5- نام رشته امتحانی
نام درسفنی و مهندسی2356مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد26/39
استعداد تحصیلی67/6
زبان انگلیسی33/43
وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره
مجاز روزانه و بورس اعزام به خارج از کشورمجاز سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و پردیس خودگردان)
می باشیدمی باشید
د- وضعیت علمی داوطلب در بین 1249 نفر حاضر در جلسه آزمون در رشته امتحانی
سهمیهنمره کلرتبه در سهمیهآخرین رتبه مجاز دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشورآخرین رتبه مجاز سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و پردیس خودگردان)
آزاد4713216191091

اطلاعات رشته آزمونی

1- نمرات اکتسابی:نمره به درصد2- شماره داوطلبی3- گروه آزمایشی4- کد رشته امتحانی5- نام رشته امتحانی
نام درسفنی و مهندسی2356مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد26/39
استعداد تحصیلی22/12
زبان انگلیسی11/31
وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره
مجاز روزانه و بورس اعزام به خارج از کشورمجاز سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و پردیس خودگردان)
می باشیدمی باشید
د- وضعیت علمی داوطلب در بین 1249 نفر حاضر در جلسه آزمون در رشته امتحانی
سهمیهنمره کلرتبه در سهمیهآخرین رتبه مجاز دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشورآخرین رتبه مجاز سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و پردیس خودگردان)
آزاد4670226191091
1- نمرات اکتسابی:نمره به درصد2- شماره داوطلبی3- گروه آزمایشی4- کد رشته امتحانی5- نام رشته امتحانی
نام درسفنی و مهندسی2356مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد56/15
استعداد تحصیلی67/26
زبان انگلیسی56/95
وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره
مجاز روزانه و بورس اعزام به خارج از کشورمجاز سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و پردیس خودگردان)
می باشیدمی باشید
د- وضعیت علمی داوطلب در بین 1249 نفر حاضر در جلسه آزمون در رشته امتحانی
سهمیهنمره کلرتبه در سهمیهآخرین رتبه مجاز دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشورآخرین رتبه مجاز سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و پردیس خودگردان)
آزاد3870376191091
1- نمرات اکتسابی:نمره به درصد2- شماره داوطلبی3- گروه آزمایشی4- کد رشته امتحانی5- نام رشته امتحانی
نام درسفنی و مهندسی2356مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد48/21
استعداد تحصیلی78/17
زبان انگلیسی78/57
وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره
مجاز روزانه و بورس اعزام به خارج از کشورمجاز سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و پردیس خودگردان)
می باشیدمی باشید
د- وضعیت علمی داوطلب در بین 1249 نفر حاضر در جلسه آزمون در رشته امتحانی
سهمیهنمره کلرتبه در سهمیهآخرین رتبه مجاز دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشورآخرین رتبه مجاز سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و پردیس خودگردان)
آزاد3555536191091
1- نمرات اکتسابی:نمره به درصد2- شماره داوطلبی3- گروه آزمایشی4- کد رشته امتحانی5- نام رشته امتحانی
نام درسفنی و مهندسی2356مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد26.96
استعداد تحصیلی8.89
زبان انگلیسی8.89
وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره
مجاز روزانه و بورس اعزام به خارج از کشورمجاز سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و پردیس خودگردان)
می باشیدمی باشید
د- وضعیت علمی داوطلب در بین 1249 نفر حاضر در جلسه آزمون در رشته امتحانی
سهمیهنمره کلرتبه در سهمیهآخرین رتبه مجاز دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشورآخرین رتبه مجاز سایر دوره ها (دانشگاه آزاد اسلامی، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و پردیس خودگردان)
آزاد26261286191091

 

یک بار دیگر شانستان را در قبولی دکتری امتحان کنید

در صورتی که با تحلیل و بررسی کارنامه ها و همینطور رتبه های افراد پذیرفته شده در کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی به این نتیجه رسیدید که به هیچ وجه شانس قبولی در سال پیش رو را ندارید اصلاٌ نگران نباشید. می توانید خود را برای کنکور بعدی دکتری آماده کنید. فقط دقت کنید که این بار کمی دقیق تر و منطقی تر و با برنامه ریزی کار خود را آغاز کرده و جلو بروید. برنامه ای که شما را هر چه سریع تر به هدفی مهم که همانا قبولی در کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی است نزدیک کند. مشاوران خبره آیدانیتو با ارائه برنامه ای خاص و منحصربه فرد به شما دوستان داوطلب موجبابت دستیابی شما را به اهدافتان فراهم می کنند.

بهترین انتخاب رشته را با مشاوران ما تجربه کنید

عده زیادی از داوطلبان در زمان اعلام نتایج کنکور دکتری و مشخص شدن دانشگاه و رشته ای که در آن پذیرفته شده اند از دانشگاه و رشته مورد قبولی خود هیچ گونه حس رضایتی ندارند. ولی بهتر نیست که کمی در مرحله انتخاب رشته با دقت بیشتری جلو برویم. در صورتی که به دنبال داشتن رضایت کامل از دانشگاه و رشته مورد قبولی خود هستید فرآیند انتخاب رشته دکتری خود را به مشاوران آیدانیتو بسپارید. مشاوران آیدانیتو بهترین مشاوره ها را در این زمینه به شما می دهند.
در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی 99 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله مشاوره کنکور دکتری بزنید.
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی 99 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *