آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه

رشته علوم تغذیه به دلیل بازار کار خوبی که دارد، این روزها یکی از رشته های محبوب گروه آزمایشی تجربی در دانشگاه سراسری و آزاد است. به دلیل محبوبیت رشته علوم تغذیه و محدودیت دانشگاه های ارائه دهنده این رشته در دانشگاه آزاد، مانند دانشگاه سراسری، رقابت برای قبولی در این رشته فشرده است. در مطلب آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه که در پیش رو دارید، رتبه قبولی تغذیه آزاد را بررسی می کنیم و درباره درصدهای لازم برای قبولی و آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه اطلاعاتی را به شما ارائه خواهیم داد.

رشته علوم تغذیه

در آغاز مقاله آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه، کمی درباره گروه آزمایشی، زیرگروه، ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در زیر گروه مربوطه توضیح می دهیم. رشته علوم تغذیه در زیر گروه یک گروه آزمایشی تجربی قرار دارد. ضریب های دروس عمومی و اختصاصی را می توانید در جدول مشاهده کنید:

ضریب های آزمون عمومی ضریب های آزمون اختصاصی
عنوان درس ضریب عنوان درس ضریب
ادبیات فارسی 4 زیست شناسی 4
دین و زندگی 3 شیمی 3
عربی 2 فیزیک 2
زبان انگلیسی 2 ریاضی 2

ضریب درس زمین شناسی در زیر گروه 1 ، صفر است و به همین دلیل در جدول ذکر نشده است. دروس اختصاصی ضریب وزنی 3 هم دارند یعنی ضریب هر درس اختصاصی در سه ضرب می شود که میزان اهمیت آن را نشان می دهد. ضریب وزنی دروس عمومی یک است.

واحدهای پذیرنده رشته علوم تغذیه

فقط سه واحد دانشگاه آزاد پذیرنده رشته علوم تغذیه هستند:

  • واحد علوم تحقیقات/تهران
  • واحد سراب/آذربایجان شرقی
  • واحد سروستان/استان فارس

محبوبیت رشته علوم تغذیه و محدودیت دانشگاه های پذیرنده آن رقابت سنگینی را جهت تحصیل در این رشته تحصیلی پرطرفدار به وجود آورده است

تراز قبولی رشته تغذیه دانشگاه آزاد

در دانشگاه آزاد، رتبه در سهمیه وجود ندارد؛ در واقع اصلا سهمیه بندی مناطق اعمال نمی شود و همه داوطلبان جزو سهمیه عادی هستند. اما معیاری که برای قبولی در نظر گرفته می شود، تراز هر داوطلب در زیر گروه های گروه آزمایشی است که در آزمون آن شرکت کرده است. منظور از تراز نمره کل داوطلب در هر زیر گروه است که تراز هر زیر گروه به طور جداگانه در کارنامه داوطلب ثبت می شود. اگر شما داوطلب گروه آزمایشی تجربی هستید و رشته علوم تغذیه یکی از رشته های انتخابی تان است، ترازی زیر گروه یک برای شما اهمیت دارد. اگر تراز شما در زیر گروه یک از تراز آخرین فرد قبول در شده در رشته علوم تغذیه بالاتر باشد، قبول خواهید شد.

محدوده تراز قبولی رشته علوم تغذیه
8500-7500

بالاترین تراز قبولی مربوط می شود به رشته علوم تغذیه واحد علوم و تحقیقات.

رتبه قبولی تغذیه آزاد

در این بخش از مقاله کارنامه و رتبه قبولی تغذیه آزاد و محدوده رتبه قبولی تغذیه آزاد را شرح می دهیم. در دانشگاه آزاد فقط رتبه کشوری اهمیت دارد. این نکته را هم در نظر داشته باشید که تراز و رتبه قبولی دانشگاه آزاد در رشته های مختلف هر سال بین 3 تا 7 درصد افزایش پیدا می کند.

واحد ارائه دهنده آخرین رتبه کشوری قبولی
علوم و تحقیقات 18000-20000
سراب 24000-20000
سروستان 24000-20000

کارنامه قبولی تغذیه آزاد

در آخرین بخش کارنامه و رتبه قبولی تغذیه آزاد، درباره درصدهای قبولی تغذیه آزاد به این نکته اشاره می کنیم که درصدهای تمام دروس باید از 45-40 درصد بالاتر باشد. اگر مایلید درباره کارنامه و رتبه قبولی تغذیه آزاد اطلاعات بیشتری به دست آورید،  پیشنهد می کنیم محل قبولی دانشگاه های پذیرنده علوم تغذیه آزاد را مطالعه کنید. برای اطلاع از کارنامه و رتبه قبولی تغذیه دانشگاه آزاد با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید و انتخاب رشته خود را به مشاوران مجرب آیدانیتو بسپارید.