آیدانیتو > پردیس فارابی دانشگاه تهران
مشاوره تحصیلی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

پردیس فارابی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران متشکل از پردیس های مختلفی است که می توانیم از پردیس مرکزی، پردیس دانشکده های فنی، پردیس هنرهای زیبا، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، پردیس ابوریحان، پردیس علوم، پردیس ارس، پردیس البرز، پردیس بین المللی کیش و پردیس فارابی را نام ببریم. پردیس فارابی که در ابتدا با نام مدرسه عالی امور اداری و قضایی در قم تاسیس شد، شامل دانشکده های مدیریت و حسابداری، حقوق، الهیات و مهندسی و مراکز آموزش های الکترونیکی و آموزش های آزاد است . از جمله ویژگی هایی که پردیس فارابی دانشگاه تهران را از سایر پردیس ها متمایز می سازد، امکان آموزش الکترونیکی و شرکت در کلاس های مجازی (غیر حضوری) در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه است.

رشته ها و مقاطع تحصیلی پردیس فارابی دانشگاه تهران

پردیس فارابی دانشگاه تهران در همه ی مقاطع دانشجو می پذیرد، که در زیر به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی، به معرفی رشته های تحصیلی می پردازیم.

دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران

ردیفمقطعنام رشته
1کارشناسیزبان و ادبیات عربی، علوم قرآن، فقه، فلسفه
2کارشناسی ارشد (حضوری)ادیان و عرفان، زبان و ادبیات عربی، شیعه شناسی، شیعه شناسی (گرایش تاریخ تشیع)، علوم قرآن، فقه، فلسفه، فلسفه اسلامی، فلسفه دین، کلام امامیه، مترجمی زبان عربی
3کارشناسی ارشد (مجازی)ادیان و عرفان، زبان و ادبیات عربی، علوم قرآن، فقه  
4دکتریزبان و ادبیات عربی، علوم قرآن، فقه، فلسفه، فلسفه اسلامی، فلسفه دین، کلام امامیه، مدرسی معارف  

 

دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

ردیفمقطعنام رشته
1کارشناسیحقوق
2کارشناسی ارشد (حضوری)حقوق عمومی، حقوق بین الملل، فقه و حقوق اقتصادی، حقوق نفت و گاز، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق مالکیت فکری، حقوق خصوصی
3کارشناسی ارشد (مجازی)حقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق نفت و گاز، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق مالکیت فردی، حقوق خصوصی
4دکتریحقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق نفت و گاز، حقوق جزا و جرم شناسی بین المللی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی

دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

ردیفمقطعنام رشته
1کارشناسیمدیریت مالی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی
2کارشناسی ارشد (حضوری)MBA (استراتژی)، MBA (بازاریابی)، MBA (سیستم ها)، MBA (مدیریت بازاریابی)، MBA (مدیریت سیستم های اطلاعاتی)، آمایش سرزمین، حسابداری، روانشناسی (بالینی)، کارآفرینی (سازمانی)، کارآفرینی (کسب و کار)، کارآفرینی (کسب و کار جدید)، کسب و کار (استراتژی)، کسب و کار (بازاریابی)، کسب و کار (سیستم ها)، مدیریت (مدیریت رفتاری)، مدیریت (مدیریت منابع انسانی)، مدیریت اجرایی (استراتژیک)، مدیریت اجرایی (استراتژیک و بازاریابی)، مدیریت اجرایی (بازاریابی)، مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی بین الملل)، مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی (بازرگانی داخلی)، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (بیمه)، مدیریت بازرگانی (تحول)، مدیریت بازرگانی (سیاستگذاری بازرگانی)، مدیریت تکنولوژی (سیاست های تحقیق و توسعه)، مدیریت تکنولوژی (مدیریت تحقیق و توسعه)، مدیریت تکنولوژی (مدیریت نوآوری)، مدیریت جهانگردی (بازاریابی)، مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (تشکیلات و روش ها)، مدیریت دولتی (تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی)، مدیریت دولتی (تطبیقی و توسعه)، مدیریت دولتی (سیستم های اطلاعاتی)، مدیریت دولتی (مدیریت تحول)، مدیریت دولتی (منابع انسانی)، مدیریت رسانه، مدیریت شهری، مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)، مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)، مدیریت فناوری اطلاعات (سیستم های اطلاعاتی پیشرفته)، مدیریت فناوری اطلاعات (کسب و کار الکترونیکی)، مدیریت (تحقیق در عملیات)، مدیریت (تولید و عملیات)، مدیریت (سیستم ها)، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی (استراتژیک منابع انسانی)، مدیریت منابع انسانی (عملکرد و بهره وری)، مدیریت منابع انسانی (منابع انسانی اسلامی)، مدیریت ورزشی (مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی)، مدیریت ورزشی (مدیریت بازاریابی در ورزش)، مدیریت ورزشی (مدیریت ورزشی)
3کارشناسی ارشد (مجازی)MBA، حسابداری، کارآفرینی، کسب و کار، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت جهانگردی، مدیریت دولتی، مدیریت رسانه، مدیریت شهری، مدیریت صنعتی، مدیریت فناوری، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ورزشی
4دکتریحسابداری، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی (سیاستگذاری بازرگانی)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، مدیریت دولتی (تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی)، مدیریت دولتی (تطبیقی و توسعه)، مدیریت دولتی (منابع انسانی)، مدیریت دولتی (تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی)، کارآفرینی (کسب و کار)، مدیریت رسانه، مدیریت آموزشی، مدیریت تکنولوژی (مدیریت نوآوری)، مدیریت تکنولوژی (مدیریت تحقیق و توسعه)، مدیریت تکنولوژی (مدیریت نواوری)، مدیریت ورزشی (مدیریت ورزشی)، مدیریت (تحقیق در عملیات)، مدیریت (سیستم ها)، مدیریت (مدیریت رفتاری)، مدیریت (مدیریت انسانی)

دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

ردیفمقطعنام رشته
1مقطع کارشناسیمهندسی کامپیوتر نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع
2مقطع کارشناسی ارشد (حضوری)معماری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع

 

پذیرش در کارشناسی ارشد غیر حضوری (مجازی-الکترونیکی) در پردیس فارابی دانشگاه تهران

داوطلبانی که تمایل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد غیر حضوری (مجازی-الکترونیکی) در پردیس فارابی دانشگاه تهران را دارند، بایستی دقت کنند که آزمون پذیرش در کارشناسی ارشد غیر حضوری (مجازی) پردیس فارابی دانشگاه تهران، در سال های پیش به دو طریق انجام می گرفته است. در روش اول آزمون اختصاصی منطبق با ضوابط و شرایط سازمان سنجش، توسط پردیس فارابی برگزار می شود که پس از ثبت نام در آزمون ، پذیرش با شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه انجام می گیرد. روش دوم پذیرش از طریق آزمون سراسری کارشناسی ارشد و انتخاب پردیس فارابی دانشگاه تهران صورت می پذیرد. شایان ذکر است که دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته الکترونیکی 32 واحدی بوده و پذیرش در آن ، فقط به صورت آموزش محور (بدون پایان نامه) است.
در این مقاله به معرفی پردیس فارابی دانشگاه تهران پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله پردیس ارس دانشگاه تهران بزنید.
اگر سوالی در مورد پردیس فارابی دانشگاه تهران ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *