هدایت تحصیلی نهم

از جمله وظایف و اهداف مهم آموزش و پرورش ایجاد زمینه لازم جهت آموزش و تربیت انسان هایی مسئول، کارآمد و سالم جهت ایفای نقش های مهمی در زندگی اجتماعی و فردی مردم جامعه است. در این راستا، عناصر و مؤلفه های زیادی اثر گذار هستند و انجام فعالیت های مختلف و برنامه ریزی های دقیق و مؤثری نیز در این عرصه ضروری به نظر می رسد. اهداف اساسی آموزش و پرورش زمانی تحقق می پذیرد که محتوای هر یک از درس ها و برنامه ها بر طبق محدودیت ها، رغبت ها و توان دانش آموزان تدوین و تهیه گردند. به عبارت دیگر، مشاور و برنامه ریز باید اطلاع داشته باشد که چه مسئله و موضوعی را با چه روشی و برای کدام گروه سنی تنظیم و تهیه نماید.

اگر سوالی در زمینه دریافت هدایت تحصیلی دارید، با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

این موضوع نیاز اساسی به هدایت تحصیلی و راهنمایی دارد. با توجه به اهمیت زیاد مسئله هدایت تحصیلی موضوع مقاله حاضر را به بحث در مورد هدایت تحصیلی نهم اختصاص داده ایم. پس ما را همراهی کنید تا اطلاعات ضروری را در رابطه با هدایت تحصیلی نهم به دست آورید.

فرایند هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی نهم تحت عنوان فرایند و در واقع آزمونی شناخته می شود که در طی آن با ارائه انواع خدمات مشاوره و راهنمایی به دانش آموزان پایه نهم تحصیلی سعی در کمک به آن ها جهت شناخت ویژگی های شخصیتی، علایق، توانایی ها و استعدادهای خود و همین طور مشاغل و حرف و رشته های تحصیلی می گردد در نتیجه فرد بر طبق این موارد اقدام به انتخاب رشته، گروه تحصیلی و شاخه مناسب و مورد نظرش می نماید.

 

معیارهای هدایت تحصیلی

بر طبق ماده 3 آیین نامه تحصیلی ملاک ها و معیارهایی در هدایت تحصیلی پایه نهم جهت گزینش هر چه بهتر و دقیق تر دانش آموزان برای تحصیل در رشته های مختلف تحصیلی در نظر گرفته شده است. در زیر این ملاک ها را خدمت شما عزیزان عنوان می کنیم.

1-نظر مشاور تحصیلی ( ده امتیاز)

مشاوران مدرسه با در نظر گرفتن مواردی همچون وضعیت عملکرد تحصیلی هر فرد دانش آموز در طول سه دوره اول دوران متوسطه، نظر دانش آموز، معلم ها و والدین وی امتیاز مرتبط با نظر مشاوره ای خود را به دانش آموز می دهد.
اگر سؤالی درباره هدایت تحصیلی پایه نهم تحصیلی ذهن شما را به خود مشغول کرده است می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید و پاسخ سؤالات خود را از آن ها بخواهید. 

2-نظرخواهی از والدین دانش آموز ( پنج امتیاز)

مشاور تحصیلی هر مدرسه با دعوت  کردن از والدین دانش آموزان در طول دوران اول متوسطه( برگزاری حداقل چهار جلسه در هر سال تحصیلی) و علاوه بر این با برگزاری و تشکیل جلسه های گروهی و فردی اقدام به دادن آگاهی و شناخت به دانش آموزان در رابطه با شخصیت، توانایی ها، رغبت ها و استعدادهایشان می کند. علاوه بر این، مشاور خانواده ها را با نیازها و امکانات منطقه آشنا می کند و آگاهی و اطلاعات ضروری را در جهت کامل کردن صحیح و درست برگه های مربوطه ارائه می کند.

3-نظرخواهی از دبیران مدارس (ده امتیاز)

مشاور هر کدام از مدارس با حضور یافتن مستمر در جلسه های شورای معلمان در کنار ارائه اطلاعات مرتبط با شیوه هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان و همین طور نقش مؤثر معلم های مختلف در شناسایی توانایی ها، رغبت ها و استعدادهای دانش آموز گامی اساسی را در جهت آشناسازی معلم ها در رابطه با شیوه کامل کردن برگه های مربوطه در سامانه هدایت تحصیلی بر می دارد.

4-آزمون های مشاوره ای از دانش آموزان (سی امتیاز)

باید اشاره کنیم که در مجموع شاهد گرفتن آزمون هدایت تحصیلی پایه نهم به صورت کاملاٌ اینترنتی از دانش آموزان هستیم. مشاوران برای اجرای هر چه بهتر و مطلوب تر این آزمون های مشاوره ای نسبت به آگاه کردن دانش آموزان از نقش مؤثر و با اهمیت این آزمون در گزینش همخوان ترین رشته تحصیلی، زمینه و شاخه و حتی خودشناسی دانش آموز اقدام می کنند.
 در این مقاله به تحلیل و بررسی هدایت تحصیلی نهم پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مشاوره تلفنی زنید.
مشاوران آیدانیتو می توانند اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با هدایت تحصیلی نهم در اختیار شما قرار دهند. پس در صورت لزوم با آن ها تماس بگیرید.