نمونه برنامه ریزی کنکور
برنامه ریزی برای کنکور اهمیت بسیاری دارد و به مانند یک مشعل در تاریکی، راه را برای داوطلبان کنکور روشن می کند. موارد زیادی در برنامه ریزی برای کنکور تأثیر گذار است. در این مقاله به کمک ارائه یک نمونه برنامه ریزی کنکور شما را با این امر آشنا می کنیم. آن چه در برنامه ریزی کنکور باید مورد توجه قرار بگیرد، اهمیت دادن به تمام دروس است. نباید درسی را حذف کرد. بلکه باید زمان مناسب برای مطالعه هر درس را در نظر گرفت. در نظر گرفتن زمان مطالعه نیز اهمیت دارد. زمان مطالعه باید منطقی و تناسب با توانایی فرد باشد. همچنین، برنامه ریزی شما باید به گونه ای باشد که انرژی شما برای مطالعه از روز اول تا روز کنکور حفظ شود و در میانه راه خسته نشوید. به قول معروف رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. شاید اگر از رشته های بدون کنکور هر دانشگاه اطلاع داشته باشید لازم نیست در صورت داشتن معدل دیپلم بالا مانند بقیه کنکور دهید.

نمونه برنامه ریزی درسی برای کنکور

یکی از نکات مهم برنامه ریزی برای آزمون سراسری، برنامه ریزی درسی و قرار دادن تمام دروس در برنامه است. برای درک بهتر این موضوع را با یک نمونه برنامه ریزی درسی برای کنکور تجربی برایتان توضیح می دهیم. در این جا، درس زیست شناسی را در نظر می گیریم. برای برنامه ریزی کنکور شما باید تمام مباحث هر درس را در نظر بگیرید. ما در این جا به عنوان نمونه، مباحث کتاب زیست شناسی شامل تنظیم و هماهنگی، وراثت تولید مثل رشد و نمو می باشد که به 11 فصل تقسیم شده است. در نمونه برنامه درسی کنکورمان هر فصل را برای مطالعه یک روز در نظر می گیریم.
 

روز

روز اول

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

دوره اول مطالعه

مطالعه ایمنی بدن

مطالعه دستگاه عصبی

مطالعه حواس

مطالعه هورمون ها و دستگاه درون ریز

دوره فصل 1-2

دوره فصل 3-4

دوره دوم مطالعه

تست زنی ایمنی بدن

تست زنی دستگاه عصبی

تست زنی حواس

تست زنی هورمون ها و دستگاه درون ریز

تست زنی فصل 1-2

تست زنی فصل 3-4

 
این نمونه برنامه ریزی کنکور را باید برای تمام دروس داشته باشید اگر زمان مطالعه یک فصل برایتان بیشتر از یک دوره زمان مطالعه طول می کشد آن را نصف کنید و در دو روز قرار دهید. توان و سرعت مطالعه خود را در نظر بگیرید.

دوره زمان مطالعه

اگر برایتان این سؤال پیش آمده است که دوره زمان مطالعه چیست ما برایتان توضیح می دهیم. در هنگام مطالعه درس نباید خود را بیش از حد خسته کنید و همچنین باید زمان مفید مطالعه خود را بیابید. یعنی چقدر می توانید بدون استراحت و پیوسته مطالعه کنید و تمام مطالب را یاد بگیرید. این زمان بین یک تا دو ساعت برای هر فرد متفاوت است و بعد از این نیاز به یک استراحت کوتاه مدت دارد. شما باید مقدار صفحاتی که می توانید در یک دوره زمان مطالعه و یاد بگیرید را برای هر درس محاسبه کنید. سپس در برنامه ریزی خود این موضوع را در نظر بگیرید و برای دروسی که بیش از یک دوره زمان نیاز دارند چند روز متولی را در نظر بگیرید. به این صورت، می توانید یک نمونه برنامه ریزی درسی کنکور مناسب داشته باشید. برای ارشد بدون کنکور نیاز نیست که این مراحل سخت را باره دیگر بگذرانید می توانید به راحتی ثبت نام کنید و وارد دانشگاه شوید.

نکات مهم برنامه ریزی کنکور

در نمونه برنامه درسی کنکور خود، تمامی پایه ها و مباحث را در نظر بگیرید و فرصت کافی برای مطالعه را در نظر بگیرید. زمان بندی شما باید منطقی باشد. نمونه برنامه ریزی کنکور هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. شما باید چند نمونه برنامه ریزی کنکور را بررسی و چند نمونه برنامه ریزی کنکور برای خود تهیه کنید. سپس، بهترین آن را انتخاب کنید. در این میان می توانید از کمک مشاوران تحصیلی خبره نیز استفاده کنید.
ما در نهایت یک نمونه برنامه ریزی برای کنکور را به شما ارائه می دهیم. اما دقت کنید برنامه کنکور شما باید مختص به خودتان باشد. در نمونه برنامه ریزی کنکور زیر سه تایم مطالعه در نظر گرفته شده است. اگر زمان مطالعه بیشتری دارد، در نمونه برنامه ریزی برای کنکور خود تایم های مطالعه را افزایش دهید. بهتر است دو تایم اول روز جمعه را که در سایر روزها به علت رفتن به مدرسه در نمونه برنامه ریزی کنکور در نظر نگرفته ایم به عنوان زمان جبران در نظر بگیرید.

زمان

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

زمان مطالعه اول

فیزیک- مطالعه( با برنامه مدرسه) حل تمرین

زیست11 فصل دو دستگاه عصبی

زیست 11 فصل دو دستگاه عصبی

دین و زندگی مطالعه و تست زنی

زیست11 فصل دوم دستگاه عصبی مرور وتست زنی

فیزیک- مرور و تست زنی

تست زنی فصل سوم زیست11

زمان مطالعه دوم

زیست 11فصل اول ایمنی بدن

تست زنی فیزیک- با برنامه مدرسه

عربی

زیست11 فصل اول ایمنی بدن مرور و تست زنی

زبان

دین در زندگی مطالعه و تست زنی

فارسی

زمان مطالعه سوم

شیمی مطالعه

شیمی تست زنی

فارسی

شیمی

عربی

زیست 11فصل سوم حواس

زمین شناسی

همچنین می توانید مقاله چگونه برای کنکور برنامه ریزی کنیم را نیز مطالعه کنید.

 در نهایت به شما توصیه میکنیم برای داشتن یک برنامه مناسب برای کنکور از مشاوران آیدانیتو مشورت بگیرید.