نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور

افرادی که دوره کاردانی را برای تحصیل خود انتخاب می کنند، بعد از اتمام تحصیل دوره کاردانی خود، ممکن است به فکر تحصیل در دوره  کارشناسی بیوفتند. در سال های اخیر پذیرش در بسیاری از رشته های کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی است. دانشگاه های پذیرنده کاردانی به کارشناسی بدون کنکور شامل دانشگاه آزاد، دانشگاه سراسری و دانشگاه علمی کاربردی است. پذیرش قطعی در تمامی این دانشگاه ها از طریق اعلام نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور صورت می گیرد.

نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور سراسری

کاردانی به کارشناسی سراسری به دو مجموعه با کنکور و بدون کنکور تقسیم می شود. قبولی در 49 رشته کارشناسی ناپیوسته سراسری بر اساس سوابق تحصیلی و بدون نیاز به کنکور است. قبولی در این چهل و نه رشته بر اساس اعلام نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور سراسری مشخص می شود. نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور دانشگاه سراسری در نیمه دوم شهریور ماه از طریق سایت سنجش اعلام می شود. نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور مؤسسات غیرانتفاعی نیز همزمان با نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور سراسری اعلام می شود.

نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی در دو دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو می پذیرد. دانشگاه جامع علمی کاربردی در هر دو نیم سال اول و دوم پذیرش دانشجو دارد. پذیرش دانشجو در دانشگاه های علمی کاربردی بر اساس سوابق تحصیلی است نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور علمی کاربردی نیمسال اول در اواخر شهریور ماه از طریق سایت سنجش اعلام می شود. نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور نیمسال دوم در بهمن ماه اعلام خواهد شد. برای مشاهده نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور علمی کاربردی نیز باید به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید.

نتایج کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد به عنوان یکی از دانشگاه های معتبر ایران اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته یا همان دوره کاردانی به کارشناسی می کند. پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد برای بسیاری از رشته ها بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی است. تنها در چند رشته کارشناسی ناپیوسته زیر نظر وزارت بهداشت، پذیرش بر اساس کنکور است. البته اسامی تمامی پذیرفته شدگان رشته های بدون کنکور طی اعلام نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور دانشگاه آزاد منتشر خواهد شد.

برای مشاهده نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور دانشگاه آزاد لازم است به صفحه رسمی دانشگاه آزاد مراجعه کنید. زمان اعلام نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور آزاد نیمه دوم شهریور ماه است. البته دانشگاه آزاد نیز به مانند دانشگاه علمی کاربردی، علاوه بر نیمسال اول در نیم سال دوم نیز پذیرش دانشجو دارد. نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور نیم سال دوم دانشگاه آزاد در اواخر دی ماه اعلام می شود.
اگر بعد از اعلام نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور در رشته محل مورد نظرتان پذیرفته نشده اید میتوانید برای تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی اقدام کنید.

اگر سؤالی در زمینه اعلام نتایج کاردانی به کارشناسی بدون کنکور و یا ثبت نام بعد از اعلام نتایج دارید می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.