منابع دکتری مهندسی هسته ای

رشته مهندسی هسته ای در ردیف رشته های گروه مهندسی در دانشگاه های ایران دیده می شود. حتماً مطلع هستید که در حال حاضر جوامع مختلف و در مجموع دنیا با مشکل بزرگی تحت عنوان کمبود انرژی روبروست. شاید باور نکنید اما انرژی هسته ای به میزان زیادی می تواند بحران کمبود انرژی را برطرف نماید. یکی از کاربردهای انرژی هسته ای استفاده از آن برای ایجاد و تولید الکتریسیته است. مسلماً وجود متخصصان و کارشناسان امر جهت کاربردی کردن و استفاده از انرژی هسته ای امری ضروری به نظر می رسد زمینه های فعالیت حوزه مهندسی مواردی همچون حوزه دفاعی مانند توسعه و ساخت انواع زیر دریایی های هسته ای، پژوهش و توسعه صنعتی و یا حتی دانشگاهی را در بر می گیرد. رشته مهندسی هسته ای در مقطع دکتری چهار گرایش گداخت، پرتوپزشکی، راکتور و کاربرد پرتوها را شامل می شود. در این مقاله به بحث در مورد منابع دکتری مهندسی هسته ای برای شما دوستان می پردازیم. پس ما را همراهی کنید تا اطلاعات خوبی را در ارتباط با منابع دکتری مهندسی هسته ای به دست آورید.

منابع دکتری مهندسی هسته ای 98

باید بگوییم که منابع دکتری مهندسی هسته ای با توجه به گرایش های این رشته تحصیلی متفاوت است. ما در این مقاله به ذکر منابع دکتری مهندسی هسته ای در دو گرایش پرتو پزشکی و کاربرد پرتوها می پردازیم.

منابع کنکور دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی

در این بخش شماری از منابع کنکور دکتری مهندسی پزشکی پرتو پزشکی را خدمت شما دوستان عنوان می کنیم.

 

نام درس

نام کتاب

مؤلف

مترجم

انتشارات

دستگاه های پرتوپزشکی

اصول سیستم های تصویربرداری پزشکی و آنالیزتصویر

محمدطاهردنگ کو

 

رویان پژوه

سیستم های تصویربرداری پزشکی (مبانی نظری در تشکیل تصویر)

محمدعلی عقابیان

 

رویان پژوه

اصول سیستم های تصویربرداری پزشکی

احمدمستعار

 

سپیدبرگ

آشکارسازی و دوزیمتری

مبانی آشکارسازی و دوزیمتری پرتوهای یونیزاسیون

محسن حاجی زاده

رضاسلیمی

دانشگاه فردوسی مشهد

آشکارسازی ردپای هسته ای حالت جامد، اصول، روش ها و کاربردها

اس.ای دورانی
ریچارد کی بال

 

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

مبانی دوزیمتری و آشکارسازی پرتوهای یونیزان

ای.پی. بودرگورساک

مهدی قربانی

سخن گستر

آشکارسازی و اندازه گیری تابش های هسته ای

نیکلاس سولفایندیس

محمدهادی هادی زاده نردی
رحیم کوهی

سیمین

رادیو ایزوتوپ ها

کاربردهای صنعتی رادیو ایزوتوپ ها

حسین خلفی
فائزه رحمانی

 

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

بهداشت و کاربرد رادیوایزوتوپ ها در پزشکی

اشرف السادات مصباح

 

مهر امیرالمومنین

رادیو ایزوتوپ ها در پزشکی هسته ای:بررسی رادیوایزوتوپ ها و روش نوین تولید رادیوایزوتوپ ها نیمه عمر کوتاه

شیرین عدل پروز
سیدمحمودسادات کیایی
محمدامین فقیه

 

پژواک کیوان

حفاظت در برابر اشعه

حفاظت در برابر پرتوهای یوساز

منصوره حمیدی

 

شهر آشوب

 

حفاظت در برابر اشعله

مهدی غیاثی نژاد
مهران کاتوزی

 

شرکت دربید

منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها

در آخرین بخش از این مقاله به ذکر منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها می پردازیم.

نام درس

نام کتاب

مؤلف

مترجم

انتشارات

محاسبات توابرد پرتوها

آنالیز راکتورهای هسته ای

همیلتون

رشید شاه حسینی
فاطمه الیکایی
محمدرضا اسکندری

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

آشکار سازی

مبانی دوزیمتری و آشکارسازی پرتوهای یونیزان

ای.پی. پودگور ساگ

مهدی قربانی

سخن گستر

ریاضیات مهندسی

متغیرهای مختلط و کاربردهای آن جلد 2-1

جمیزواردبراون
رویل ونس چرچیل

امیر خسروی

مرکز نشر دانشگاهی

حفاظت در برابر اشعه

حفاظت در برابر اشعه

مهدی غیاثی نژاد
مهران کاتوزی

 

شرکت دربید

حفاظت در برابر پرتوهای یونساز

 

منصوره حمیدی

شهر آشوب

در این مقاله به تحلیل و بررسی منابع دکتری مهندسی هسته ای پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری مهندسی هسته ای بزنید.

اگر سوالی در زمینه منابع دکتری مهندسی هسته ای ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.