انتخاب رشته ارشد

معرفی گرایش های ارشد 98

معرفی گرایش های ارشد 98

در این مقاله به معرفی گرایش های ارشد 98 پرداخته شده است، همان طور که می دانید کارشناسی ارشد یک دوره تحصیلی 2 تا 3 ساله می باشد و در 6 گروه آزمایشی وجود دارد.
 • گروه آزمایشی علوم انسانی
 • گروه آزمایشی فنی و مهندسی
 • گروه آزمایشی علوم پایه
 • گروه آزمایشی منابع و کشاورزی
 • گروه آزمایشی منابع و کشاورزی
 • گروه آزمایشی هنر
 • گروه آزمایشی دامپزشکی
در هر 6 گروه نام برده شده، مجموعه و رشته های کد شاخه ای زیادی وجود دارد که خود شامل گرایش های متفاوتی می باشد. در ادامه پس از تعریف گرایش به معرفی گرایش های ارشد 98 می پردازیم. دانشجویانی که معدل دوره کارشناسیشان بالا است میتوانند از طریق کارشناسی ارشد بدون کنکور ثبت نام کنند.
 

گرایش چیست؟

رشته های موجود در گروه آزمایشی دربرخی از رشته ها که تعداد آن ها بسیار زیاد است، دارای شعب بیشتری است که هر یک از شاخه ها که نشان دهنده ی تخصصی تر شدن یک مبحث می باشند. داوطلبان با ورود به هر گرایش در آن زمینه تخصصات بیشتری دریافت می کنند. از این رو در رشته هایی که حرف های زیادی در علم دارند، شامل گرایش های متعددی هستند.
هر گرایش کد ضریب خاصی دارد که در انتخاب رشته که در قسمت درج کدها نوشته می شود. در ادامه به برخی رشته ها و گرایش ها پر اهمیت ارشد اشاره می کنیم که دانشجویان زیادی را به سوی خود جذب کرده اند.

گرایش های ارشد مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی از رشته های گروه مجموعه مدیریت با کد رشته 1142 می باشد. رشته مدیریت  گرایش دارد که هر شش گرایش با کد ضریب 1 مشخص می شود.

شماره

نام گرایش
1

بازاریابی

2

بازرگانی بین المللی

3

تجارت الکترونیکی

4

مدیریت استراتژیک

5

بازرگانی داخلی

6

کارآفرینی

  عناوین دروس امتحانی که در رشته مدیریت بازرگانی وجود دارند، عبارتند از:
 • زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
 • اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
 • ریاضی و آمار
 • تئوری های مدیریت
 • اقتصاد
 • تحقیق در عملیات
 • بازاریابی
اما بهتر است از ضرایب این دروس در آزمون مجموعه مدیریت مطلع شوید. در جدول زیر ضرایب دروس را مشاهده خواهید کرد.

شماره

نام گرایشضریب
1زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

3

2

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام2
3ریاضی و آمار

2

4

تئوری های مدیریت3
5اقتصاد خرد و کلان

2

6

تحقیق در عملیات2
7بازاریابی

4

گرایش های ارشد مهندسی برق

برای رشته مهندسی برق از گروه فنی و مهندسی 13 گرایش و شش کد ضریب مختلف در نظر گرفته شده است.

شماره

نام گرایشکد ضریب
1کنترل

6

2

شبکه های مخابراتی5
3مخابرات امن و رمزنگاری

5

4

مخابرات سیستم

5

5

مخابرات نوری

4

6

مخابرات میدان و موج

4
7الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

3

8

سامانه های برقی حمل و نقل

2
9برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی

2

10

سیستم های قدرت2
11سیستم های الکترونیک و دیجیتال

1

12افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

1

13مدارهای مجتمع الکترونیک

1

  عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی برق به شرح زیر است:
 1. زبان انگلیسی
 2. ریاضیات ( معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات)
 3. مدارهای الکتریکی 1 و 2
 4. الکترونیک 1 و 2. سیستمهای دیجیتال 1
 5. ماشین های الکتریکی 1 و 2. تحلیل سیستمهای انرژِی الکتریکی 1
 6. سیستم های کنترل خطی
 7. سیگنال ها و سیستم ها
 8. الکترومغناطیس

گرایش های ارشد عمران

مجموعه مهندسی عمران زیر گروه فنی و مهندسی و دارای سه رشته می باشد که رشته مهندسی عمران دارای 11 گرایش ، رشته مهندسی پدافند غیر عامل دارای دو گرایش و رشته مهندسی خطوط راه آهن بدون گرایش می باشد. در ادامه جدول مربوط به هریک از این رشته – گرایش ها را می بینید. کد ضریب تمامی این گرایش ها یک می باشد.

شما میدانید که پرستای بدون کنکور جزو یکی از رشته هایی است که میتوانید در دانشگاه تحصیل کنید؟ برای اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید.

شماره

نام گرایش

1

زلزله

2

سازه

3

راه و ترابری

4

ژئوتکنیک

5

حمل و نقل

6

آب و سازه های هیدرولیکی

7

سواحل، بنادر و سازه های دریایی

8

ساختمان های هوشمند

9

محیط زیست

10

مدیریت ساخت

11

مدیریت منابع آب

گرایش های ارشد پدافند غیر عامل

شماره

نام گرایش

1

سازه های دفاعی

2

طراحی

گرایش های ارشد کامپیوتر

رشته مهندسی کامپیوتر شامل  گرایش می شود که در گروه فنی و مهندسی ارائه شده است. رشته مهندسی کامپیوتر با کد رشته 1277 ارائه شده است. گرایش های مهندسی کامپیوتر را در جدول زیر مشاهده کنید.

شماره

نام گرایشکد ضریب
1معادل سیستم های کامپیوتری

1

2

هوش مصنوعی و رباتیکز2
3نرم افزار

3

4

شبکه های کامپیوتری3
5

رایانش امن

3

6

الگوریتم ها و محاسبات

3

  کد ضریب های 4 گرایش نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، الگوریتم و محاسبات مشترک می باشد. عناوین دروس امتحانی مهندسی کامپیوتر به طور کلی شامل موارد زیر هستند:
 1. زبان عمومی و تخصصی
 2. ریاضیات (ریاضی عمومی (1و2)، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گسسته)
 3. دروس تخصصی مشترک (ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها، نظریه ها و ماشین ها، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل و شبکه های کامپیوتری)
 4. دروس تخصصی معماری سیستم های کامپیوتری (مدار الکتریکی، الکترونیک دیجیتال و VLSI، سیگنال ها و سیم ها)
 5. دروس تخصصی هوش مصنوعی رباتیکز (مدار الکتریکی، هوش مصنوعی، سیگنال ها و سیستم ها)
 6. دروس تخصصی نرم افزار، شبکه کامپیوتری، رایانش امن (کامپایلر، پایگاه داده ها، هوش مصنوعی)
به ضرایب دروس گفته شده در جدول زیر توجه کنید.

شماره

گرایشضرایب دروس
123456
1معماری سیستم های کامپیوتری12430

0

2

هوش مصنوعی و رباتیکز124030
3نرم افزار12400

3

4

شبکه های کامپیوتری124003
5

رایانش امن

12400

3

6

الگوریتم و محاسبات12400

3

گرایش های ارشد مهندسی هسته ای

رشته مهندسی هسته ای که از رشته های مجموعه فیزیک می باشد و در گروه علوم پایه ارائه داده می شود، کد رشته مجموعه فیزیک 1204 می باشد که این کد رشته برای رشته های مهندسی هسته ای نیز صدق می کند. کد ضریب تمام رشته ها و گرایش های مجموعه فیزیک از جمله رشته های مهندسی هسته ای 1 می باشد. در جدول زیر 4 گرایش مهندسی هسته ای را خواهید دید.

شماره

نام گرایش
1

کاربرد پرتوها

2

گداخت هسته ای
3

راکتور

4

پرتو پزشکی

  همان طور که گفته شد کد ضریب تمام گرایش های مهندسی هسته ای 1 می باشد. عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی هسته ای را مشاهده کنید.
 • زبان عمومی و تخصصی
 • دروس تخصصی 1( فیزیک پایه (1و 2و 3) ، فیزیک جدید، کرمودینامیک و مکانیک آماری، ریاضی فیزیک (1و2)
 • دروس تخصصی 2 (مکانیک کلاسیک 1 و 2)، الکترومغناطیس 1 و 2، مکانیک کوانتومی 1 و 2)

گرایش های ارشد نفت

رشته مهندسی نفت دارای پنج گرایش و چهار کد ضریب مختلف می باشد. که اسامی و کد ضریب این رشته را در جدول زیر مشاهده می کنید.

شماره

نام گرایشکد ضریب

1

مخازن هیدروکربوری3

2

تجهیزات نفتی2
3حفاری

2

4بهره برداری

2

5اکتشاف

1

گرایش های ارشد صنایع

مهندسی صنایع دارای 10 گرایش و 5 کد ضریب مختلف می باشد. جدول مربوط به این رشته را در زیر مشاهده می کنید.

شماره

نام گرایش

کد ضریب

1

مدیریت مهندسی5
2سیستم های مالی

4

3

لجستیک و زنجیره تامین4

4

مدیریت پروژه

4

5

آینده پژوهی

3
6

سیستم های کلان

2

7

بهینه سازی سیستم ها

1

8سیستم های سلامت

1

9مدیریت نوآوری

1

10کیفیت و بهره وری

1

گرایش های ارشد نقشه برداری

رشته مهندسی نقشه برداری دارای چهار گرایش با کد ضریب یکسان 1 می باشد. جدول گرایش های مربوط به این رشته را ببینید:

شماره

نام گرایشکد ضریب

1

فتوگرامتری1
2ژئودزی

1

3سنجش از دور

1

4

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

1

مواد امتحانی و ضریب آنها به شرح زیر است:

زبانریاضیاتفتوگرامتریژئودزینقشه برداری
ضریب11221

 

گرایش های ارشد مکانیک

رشته مهندسی مکانیک از سری رشته های مجموعه مهندسی مکانیک اشت که طرفداران بسیاری دارد. این رشته شامل 9 گرایش با 7 کد ضریب مختلف است. جدول زیر مربوط به این رشته می باشد:

شماره

نام گرایش

کد ضریب

1

سازه بدنه خودرو7
2طراحی و ساخت خودروهای نظامی

6

3

طراحی سیستم های دینامیکی خودرو6
4مواد مرکب

5

5

سیستم محرکه خودرو5

6

تبدیل انرژی

3

7طراحی کاربردی

2

8

ساخت تولید1
9جوش

1

  مواد امتحانی این رشته بدین صورت می باشد:
 1. زبان
 2. ریاضیات
 3. حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)
 4. جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء)
 5. دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)
 6. ساخت و تولید (ماشين ابزار، قالب پرس، علم مواد، توليد مخصوص، هيدروليك و نيوماتيك)
ضرایب مواد امتحانی
 123456
سازه بدنه خودرو232430
طراحی و ساخت خودروهای نظامی231340
طراحی سیستم های دینامیکی خودرو231340
مواد مرکب233320
سیستم محرکه خودرو233320
تبدیل انرژی123220
طراحی کاربردی122320
ساخت تولید121214
جوش121214

گرایش های ارشد معدن

رشته معدن دارای 7 گرایش با 5 کد ضریب مختلف می باشد. جدول این رشته به شرح زیر می باشد:

شماره

نام گرایش

کد ضریب
1معدن و محیط زیست

5

2

اکتشاف معدن4
3اقتصاد و مدیریت معدنی

3

4

استخراج معدن3
5مکانیک سنگ

2

6

تونل و فضاهای زیرزمینی2
7فرآوری مواد معدنی

1

گرایش های ارشد هوافضا

مجموعه مهندسی هوافضا شامل دو رشته مهندسی هوافضا و مهندسی فناوری ماهواره ای می باشد. به بررسی رشته مهندسی هوافضا می پردازیم که شامل شش گرایش با کد ضریب های یکسان می باشند.

شماره

نام گرایش

1

سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی
2

مهندسی فضایی

3

آئرودینامیک
4

سازه های هوایی

5

دینامیک پرواز و کنترل
6

جلوبرندگی

گرایش های ارشد معماری (هنر)

این مجموعه شامل 6 رشته می باشد که فقط رشته مهندسی معماری دارای 5 گرایش مختلف با کد ضریب یکسان می باشد. و باقی رشته ها به صورت یک رشته تک گرایشی می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *