معرفی گرایش های ارشد زیست شناسی گیاهی

در این مقاله میخواهیم به معرفی گرایش های ارشد زیست شناسی گیاهی 99 بپردازیم. زیست شناسی گیاهی یکی از رشته های علوم پایه است. با توجه به رشد و توسعه زیست شناسی و زیست فناوری، علم گیاه شناسی رنگ و بویی تازه به خود گرفته است. در زیست شناسی گیاهی علاوه بر شناخت گیاهان، اصول بوم شناسی، تکامل گونه ها و جنبه های کاربردی گیاهان نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد. زیست شناسی گیاهان در مقطع ارشد به 3 گرایش تقسیم می شود:

  • فیزیولوژی (کد ضریب 1)
  • سیستماتیک و بوم شناسی (کد ضریب 2)
  • سلولی و تکوینی (کد ضریب 3)

در ادامه به معرفی گرایش های ارشد زیست شناسی گیاهی 99 به صورت جامع و کامل می پردازیم.

معرفی زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی

در فیزیولوژی گیاهی اعمال حیاتی گیاه از جمله تولیدمثل، رشد، متابولیسم و روند فتوسنتز در هر کدام از اندام های گیاه مورد بررسی قرار می گیرد.

معرفی زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی

در زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی، طبقه بندی و رده بندی گیاهان، آرایه شناسی،  زیست سازگار شناسی، درک روابط بین گیاهان و نقش آنها در بوم سازگان مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد.

معرفی زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی

اهمیت حضور گیاهان بر روی زمین بر هیچ کس پوشیده نیست. شناخت و مطالعه از روند تکوین گیاهان در زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی دانشگاه های پذیرنده ارشد زیست شناسی گیاهی 

بعد از معرفی گرایش های ارشد زیست شناسی گیاهی 99 و آشنایی با این رشته و گرایش هایش نگاهی به دانشگاه های پذیرنده ارشد زیست شناسی گیاهی می اندازیم. دفترچه انتخاب رشته سال 1397 هنوز منتشر نشده است. اطلاعات زیر بر اساس دفترچه 96 می باشد.

بررسی دانشگاه های پذیرنده ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی

کد ضریب گرایش فیزیولوژی 1 می باشد و به صورت روزانه، شبانه، پردیس خودگردان و پیام نور دانشجو می پذیرد.

زیست شناسی گیاهی – گرایش فیزیولوژی
دانشگاه روزانه شبانه پردیس خودگردان
دانشگاه اراک 25 10
دانشگاه ارومیه 20 5 20
دانشگاه اصفهان 5 3
الزهرا 10 4
بو علی سینا – همدان 9 4
تبریز 8 5 8
تربیت مدرس 3 1
تهران 2 2
صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان 6 2
خوارزمی 6 0 6
دامغان 7 1
رازی – کرمانشاه 4 0
زابل 4 2
زنجان 20 2
سیستان و بلوچستان 7 0
شاهد – تهران 3 3
شهر کرد 6 0
شهید باهنر – کرمان 9 0
شهید بهشتی 6 2
شهید چمران 5 0
مدنی آذربایجان 8 2
شیراز 3 0
فردوسی 6 4
گلستان 12 5
گیلان 8 1
لرستان 5 1
مازندران 6
محقق اردبیلی 3 3
مراغه 10 2
ملایر 20 0
یاسوج 6 2

بررسی دانشگاه های پیام نور پذیرنده دانشجو در زیست شناسی گیاهی

علاوه بر دوره های روزانه و شبانه برخی از دانشگاه ها اقدام به پذیرش دانشجو ارشد زیست شناسی گیاهی در دوره پیام نور می کنند.

دانشگاه فیزیولوژی سیستماتیک و بوم شناسی سلولی و تکوینی
آذربایجان شرقی 15 0 0
آذربایجان غربی 15 0 15
اصفهان 15 15 0
تهران 15 15 15
گیلان 15 0 0
مازندران 15 15 15
یزد 15 0 0
همدان 0 0 15

بررسی دانشگاه های پذیرنده ارشد زیست شناسی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی

کد ضریب گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 2 است و به صورت روزانه، شبانه، خودگردان و پیام نور دانشجو می پذیرد.

دانشگاه روزانه شبانه
دانشگاه اراک 18 7
دانشگاه ارومیه 20 5
دانشگاه اصفهان 6 3
دانشگاه الزهرا 10 3
دانشگاه ایلام 4 2
دانشگاه بو علی سینا 5 3
دانشگاه تبریز 6 4
داشنگاه تهران 8 2
خوارزمی 10 0
دامغان 7 1
رازی 3 0
شهر کرد 6 0
شهید بهشتی 6 2
شیراز 6 0
فدروسی 6 0
گلستان 5 2
گنبد 12 0
گیلان 6 1
لرستان 3 0
مازندران 8 6
یاسوج 3 1

بررسی دانشگاه های پذیرنده ارشد زیست شناسی گرایش سلولی و تکوینی

کد ضریب گرایش سلولی و تکوینی 3 می باشد و به صورت روزانه، شبانه، خودگردان و پیام نور دانشجو می پذیرد.

دانشگاه روزانه شبانه پردیس خودگردان
تبریز 6 4 6
تربیت مدرس 2 1 0
خوارزمی 6 0 6
مدنی آذربایجان 5 2 0

بررسی بازار کار رشته زیست شناسی گیاهی

هدف بر این است که فارغ التحصیلان زیست شناسی گیاهی تبدیل به کارشناسی متخصص و آگاه به مفاهیم زیست گیاهی می باشند. آنها می توانند در مراکز آموزشی و پژوهشی و مؤسسات تحقیقاتی مشغول به کار شوند. در این مقاله معرفی گرایش های ارشد زیست شناسی گیاهی 99 را مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم. برای اطلاعات بیشتر درباره این رشته و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر میتوانید مقاله انتخاب رشته دکتری زیست شناسی گیاهی 99 را مطالعه فرمایید.