مدارک معافیت ایثارگران

در این مقاله به موضوع مدارک معافیت ایثارگران خواهیم پرداخت.

همان طور که می دانید به پاس زحمات و سختی های ایثارگران، رزمندگان شهدا و مفقودالاثران، امکان معافیت فرزندان آن ها با توجه به میزان حضور و یا آسیب در جبهه وجود دارد. در مقاله انواع معافیت ایثارگران مشاهده کردید که درصدها و مدت سابقه هر یک از موارد معافیت به چه صورت است. ما در این مقاله قصد داریم راجع به مدارک معافیت ایثارگران صحبت کنیم. اگر از شرایط معافیت ایثارگران برخوردار هستید، توصیه می کنیم مدارک معافیت ایثارگران را آماده و برای درخواست معافیت اقدام کنید. در ادامه به صورت مجزا مدارک هر نوع از معافیت ایثارگران را درج خواهیم کرد. همراه ما باشید.

مدارک لازم برای معافیت ایثارگران

همان طور که در مبحث قبلی گفته شد مدارک لازم برای معافیت ایثارگران را در هر نوع به صورت جداگانه خواهیم گفت:

1- معافیت فرزندان شهداء و جاویدالاثران

2- معافیت یکی از برادران شهدا، جاویدالاثران، آزادگان، جانبازان فاقد فرزند ذکور

3- معافیت فرزندان ایثارگران

4- معافیت جانبازان 10 درصد و بالاتر

5- معافیت ازدواج با بانوان 25 درصد و بالاتر

مدارک معافیت فرزندان شهداء و جاویدالاثران

 • برگ شماره 1 ایثارگران صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان محل سکونت
 • کپی شناسنامه مشمول و ایثارگر
 • کپی کارت ملی مشمول و ایثارگر
 • پاسخ ثبت احوال محل صدور شناسنامه فرد ایثارگر (اثبات نسبت فرزندان)
 • گواهی آخرین مدرک تحصیلی مشمول
 • برگ تعهد اعزام به آموزشی یا گواهی طی آموزش یا کفالت آموزشی
 • گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی (برای مشمولان حین خدمت)
 • یک قطع عکس 3×4 رنگی
 • برگ وضعیت مشمول (برگ شماره 1)

مدارک معافیت فرزندان ایثارگران

 • تهیه برگ ایثارگران متناسب با نوع معافیت (که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران یا نیروی مسلح صادر شده است)
 • کپی شناسنامه و کارت ملی مشمول و فرد ایثارگر
 • کپی شناسنامه یا کارت ملی و همچنین کارتهای معافیت یا پایان خدمت فرزند ذکور بالای 18 سال
 • پاسخ ثبت احوال محل صدور شناسنامه در خصوص تحولات شناسنامه فرد ایثارگر
 • گواهی آخرین مدرک تحصیلی مشمول
 • ارائه تعهد اعزام به آموزش یا گواهی طی آموزش یا کفالت آموزشی
 • گواهی اشتغال به خدمت در صورتی که مشمول در حال خدمت باشد.
 • یک قطعه عکس 3×4
 • برگ وضعیت مشمول (برگ شماره 1)

مدارک معافیت جانباز 10 درصد و بالاتر

 • تهیه برگه ایثارگران صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کپی شناسنامه و کارت ملی مشمول
 • گواهی آخرین مدرک تحصیلی
 • یک قطعه عکس 3×4
 • گواهی اشتغال به خدمت از یگان محل خدمتی (در صورت سرباز بودن)
 • تکمیل برگ وضعیت مشمول (برگ شماره 1)

مدارک معافیت ازدواج با بانوان 25 درصد و بالاتر

 • برگ ایثارگران صادره از سوی بنیاد شهید
 • پاسخ ثبت احوال در خصوص تحولات سند محل فرد جانباز
 • کپی شناسنامه و کارت ملی جانباز و همسر مشمولین
 • گواهی آخرین مدرک تحصیلی مشمول
 • یک قطعه عکس 3×4
 • برگه تعهد اعزام به آموزش و یا گواهی طی آموزش و یا کفایت آموزشی
 • برگ وضعیت مشمول
 • کپی عقد جانباز

به مشمولان عزیز پیشنهاد می کنیم بعد از مطالعه مدارک معافیت ایثارگران مقاله شرایط معافیت ایثارگران را مطالعه کنیدتا از جزئیات بیشتری مطلع شوید.

اگر سؤالی پیرامون مدارک معافیت ایثارگران دارید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.