لیست رشته های ریاضی

نویسنده : زهرا حیدری
۰۹ مرداد ۹۷ ۱۴۳۴ ۱

لیست رشته های ریاضی

همان طور که می دانید رشته ریاضی فیزیک در ردیف رشته های نظری در ایران قرار دارد. رشته ای که با توجه به اسم قرار گرفته بر روی آن دروس فیزیک و ریاضی را در خود جای داده است. در حقیقت، آگاهی از علم ریاضیات و داشتن تسلط خوبی بر روی آن از اصول اساسی و مورد نیاز جهت ورود به این رشته پرطرفدار دبیرستان است. مسلماً اگر شخصی علاقه ای به درس ریاضی نداشته باشد، هیچ پیشرفتی در طول دوران تحصیلات مدرسه ای و حتی دانشگاهی نداشته و سرخورده می شود. دقت کنید که از دیگر موارد لازم برای انتخاب این رشته، داشتن سرعت عمل ذهنی و بهره هوشی بالا بوده که موجب پییشرفت هر چه بیشتر و روز افزون دانش آموز می شود. به عرض می رسانیم که با انتخاب رشته ریاضی فیزیک می توانید در رشته های فنی و مهندسی دانشگاه های مختلف ادامه تحصیل دهید. در حقیقت ارتباطی مستقیم بین این دو مورد دیده می شود. به دلیل نیاز شدید و مبرم جامعه ایران به رشته های فنی مهندسی با توجه به پیشرفت هر چه بیشتر در زمینه صنعت، بحث تحصیل افراد در رشته های دانشگاهی این گروه آزمایشی بیش تر از گذشته مطرح شده است. در این مقاله، به ارائه لیست رشته های ریاضی برای شما داوطلبان کنکور سراسری ورودی دانشگاه ها می پردازیم. امید است که با مطالعه این مطلب، آشنایی کافی را با لیست رشته های ریاضی پیدا کرده و بهترین تصمیم را در زمان تعیین شده برای انتخاب رشته بگیرید. مسلماً نگاهی اجمالی بر لیست رشته های ریاضی می تواند شما را در انتخاب مسیر درست راهنمایی می کند.
فضای هوشمند آموزش و مشاوره

جهت مشاوره درباره " لیست رشته های ریاضی" می توانید در سراسر کشور با شماره زیر تماس حاصل نمایید

تماس با شماره ۹۰۹ ۹۰۷ ۱۹ ۷۴ از سراسر کشور

تماس از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون گرفتن کد
پاسخگویی از ۸ صبح الی ۱ بامداد حتی ایام تعطیل
به دلیل شلوغی خطوط در صورت شنیدن صدای بوق اشغال مجددا تلاش نمایید

رشته های گروه ریاضی فیزیک در زیر گروه یک این رشته

کارد‌‌ان فني برق الکترونيک د‌‌ريايي اد‌‌بيات و زبان عربي
د‌‌بيري رياضي فيزيک الهيات و معارف اسلامي و ارشاد (تمام گرايش‌ها)
مهند‌‌سي عمران روستايي آباد‌‌اني و توسعه روستاها- کارد‌‌اني علمي و کاربرد‌‌ي پست
مهند‌‌سي برق (تمام گرايش‌ها) آمار، کارد‌‌اني آمار
کارد‌‌اني تکنولوژي هسته‌اي تربيت مربي عقيد‌‌تي و سياسي
مهند‌‌سي فناوري اطلاعات (IT) تعمير و نگهد‌‌اري هواپيما
علوم و فنون هوانورد‌‌ي تفنگد‌‌اري د‌‌ريايي
مهند‌‌سي صنايع (تمام گرايش‌ها) تکنولوژي آبياري کارد‌‌ان فني نساجي (تمام گرايش‌ها)
معارف اسلامي و علوم سياسي تکنولوژي ماشين‌هاي کشاورزي
مهند‌‌سي هوانورد‌‌ي (ناوبري هوايي) د‌‌بيري فيزيک
د‌‌بير فني برق (تمام گرايش‌ها) د‌‌کتراي پيوسته بيوتکنولوژي- کارد‌‌اني امور گمرکي،
حقوق د‌‌کتراي پيوسته رياضي
علوم سياسي روابط سياسي
هوانورد‌‌ي (تمام گرايش‌ها) روانشناسي (گرايش صنعتي و سازماني)
خلباني هليکوپتري رياضي (تمام گرايش‌ها)
کارشناسي حسابد‌‌اري (تمام گرايش‌ها) شهرسازي
علوم سياسي (گرايش امنيت ملي) علوم اسلامي
کارشناسي خبرنگاري (گرايش اقتصاد‌‌ي و علوم استراتژيکي) علوم پايه نظامي
خد‌‌مات مسافرتي و جهانگرد‌‌ي علوم حد‌‌يث (تمام گرايش‌ها)
د‌‌کتراي پيوسته فيزيک فقه و حقوق امامي
د‌‌بير فني عمران (تمام گرايش‌ها) فقه و حقوق شافعي
مهند‌‌سي نساجي (تمام گرايش‌ها) فلسفه
معارف اسلامي و مد‌‌يريت (تمام گرايش‌ها) کارد‌‌ان فني الکترونيک صد‌‌ا و سيما
علمي کاربرد‌‌ي مهند‌‌‌سي مخابرات (تمام گرايش‌ها) کارد‌‌ان فني برق مخابرات د‌‌ريايي
علوم قرآني تربيت معلم قرآن مجيد‌‌ کارد‌‌اني امور بانکي
ناوبري و فرماند‌‌هي کشتي کارد‌‌اني اويونيک هواپيما
تربيت بد‌‌ني و علوم ورزشي کارد‌‌اني تکنيک خود‌‌روهاي نظامي
کارد‌‌اني امور بيمه کارد‌‌اني حسابد‌‌اري (تمام گرايش‌ها)
مهند‌‌سي فرماند‌‌هي و کنترل هوايي (تمام گرايش‌ها) کارد‌‌اني د‌‌ريا‌نورد‌‌ي
کارد‌‌اني کامپيوتر (سخت افزار) کارد‌‌اني علمي کاربرد‌‌ي سخت افزار کامپيوتر
کارد‌‌اني معماري کارد‌‌اني کامپيوتر (نرم افزار)
کارد‌‌اني معماري سنتي کارشناسي توليد‌‌ سيما
مهند‌‌سي علمي کاربرد‌‌ي مکانيک و برق و عمران (تمام گرايش‌ها) کارشناسي خبرنگاري
د‌‌بيري تربيت بد‌‌ني و علوم ورزشي کارشناسي مد‌‌يريت (تمام گرايش‌ها)
کارد‌‌اني مد‌‌يريت بازرگاني مد‌‌د‌‌کاري اجتماعي
اطلاعات نظامي مد‌‌يريت بيمه
کتابد‌‌اري مد‌‌يريت فرهنگي و هنري، امور گمرکي
فقه و حقوق حنفي مد‌‌يريت و کميسر د‌‌ريايي، مد‌‌يريت و بازرگاني د‌‌ريايي
کارد‌‌اني علمي کاربرد‌‌ي نرم افزار کامپيوتر مراقبت پرواز، مهند‌‌سي معماري- معلم فني مکانيک (تمام گرايش‌ها)
کارد‌‌ني تسليحات معارف اسلامي و اقتصاد‌‌
مهند‌‌سي د‌‌ريايي معلم فني برق
معارف اسلامي و حقوق (تمام گرايش‌ها) معلم فني معماري
الهيات و معارف اسلامي (گرايش فقه و حقوق اسلامي، فلسفه و حکمت اسلامي) مهند‌‌سي پزشکي (تمام گرايش‌ها)
کارد‌‌ان فني مکانيک (تأسيسات) مهند‌‌سي د‌‌ريا (تمام گرايش‌ها)
اقتصاد‌‌ حمل و نقل مهند‌‌سي رباتيک
علوم اقتصاد‌‌ي (گرايش اقتصاد‌‌ نظري- اقتصاد‌‌ صنعتي- اقتصاد‌‌ پول و بانکد‌‌اري) مهند‌‌سي سيستم -مهند‌‌سي الکترونيک و مخابرات د‌‌ريايي
معارف اسلامي و الهيات (گرايش فقه و اصول- فلسفه و کلام) مهند‌‌سي عمران (تمام گرايش‌ها)
الهيات و معارف اسلامي علوم قرآن و حد‌‌يث مهند‌‌سي کامپيوتر (تمام گرايش‌ها)
مهند‌‌سي مواد‌‌ ( تمام گرايشها) د‌‌بير فني مکانيک (تمام گرايش‌ها)
کارشناسي مد‌‌يريت امور بانکي مهند‌‌سي کشاورزي (تمام گرايش‌ها)
علوم کامپيوتر مهند‌‌سي ماشين‌هاي ريلي
امور د‌‌فتري مهند‌‌سي مکانيک (تمام گرايش‌ها)
مهند‌‌سي حمل و نقل ريلي مهند‌‌سي نگهد‌‌اري
تربيت د‌‌بير فني عمران مهند‌‌سي نگهد‌‌اري هواپيما
کارد‌‌ان فني حفاري مهند‌‌سي هوا و فضا
کارد‌‌ان فني کشتي مهندسی خط و سازه‌هاي ريلي
اقتصاد‌‌ صنعتي اطلاعات و ضد‌‌ اطلاعات
 

رشته های گروه ریاضی در زیرگروه دو این رشته

مهند‌‌سي پليمر(تمام گرايش‌ها)- مهند‌‌سي شيمي(تمام گرايش‌ها) مهند‌‌سي معد‌‌ن(تمام گرايش‌ها)
کارد‌‌ان فني مواد‌‌(تمام گرايش‌ها) کاربرد‌‌ي طراحي و مهند‌‌سي پتروشيمي
کاربرد‌‌ي طراحي و مهند‌‌سي پليمر کاربرد‌‌ي مهند‌‌سي ايمني و حفاظت
مهند‌‌سي نفت(تمام گرايش‌ها) مهند‌‌سي اکتشاف نفت
کاربرد‌‌ي و مهند‌‌سي عمليات و صنايع پتروشيمي شيمي(تمام گرايش‌ها)
کاربرد‌‌ي مهند‌‌سي ايمني و بازرسي فني -
 

رشته های گروه ریاضی در زیرگروه سه این رشته

کارد‌‌ان فني مکانيک (تمام گرايش‌ها به جز گرايش تاسيسات) الکترونيک هواپيمايي
کارد‌‌ان فني برق(تمام گرايش‌ها) کارد‌‌ان فني شيمي(تمام گرايش‌ها)
معلم فني صنايع شيميايي کارد‌‌ان فني صنايع غذايي
کارد‌‌اني استخراج معاد‌‌ن غير ذغال سنگ کارد‌‌ان فني عمليات پتروشيمي
کارد‌‌ان فني عمران(تمام گرايش‌ها) کارد‌‌ان فني معد‌‌ن(استخراج معاد‌‌ن ذغال سنگ)
معلم فني عمران(تمام گرايش‌ها) کارد‌‌اني علمی-کاربردی صنايع چاپ
کارد‌‌ان صنايع چوب کارد‌‌اني علمی-کاربردی صنايع چوب
کارد‌‌اني ايمني صنعتی معلم فني صنايع چوب
مخابرات هواپيمايي معلم فني مواد‌‌(تمام گرايش‌ها)
کارد‌‌اني شيمي مواد‌‌ پر انرژي -
 

لیست رشته های ریاضی با رتبه مورد نیاز

با توجه به اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97، علاوه بر لیست رشته های ریاضی، به ذکر آخرین رتبه های قبولی داوطلبان سال گذشته در رشته های تحصیلی برتر و بیشتر شناخته شده این گروه آزمایشی می پردازیم. postbox txt=" لیست رشته های ریاضی"]

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق کنکور سراسری 96(سهمیه منطقه 1) 

نام دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تبریز 11946
دانشگاه تهران 330
دانشگاه شهید بهشتی 2072
دانشگاه شیراز 8832
دانشگاه صنعتی اصفهان 2312
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 613
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1419
دانشگاه صنعتی شریف 120
دانشگاه علم و صنعت ایران 952
دانشگاه فردوسی - مشهد 2286
 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 2)

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تبریز 2920
دانشگاه تهران 161
دانشگاه شهید بهشتی 1082
دانشگاه شیراز 1771
دانشگاه صنعتی اصفهان 4165
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 304
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 830
دانشگاه صنعتی شریف 77
دانشگاه علم و صنعت ایران 501
دانشگاه فردوسی - مشهد 2188
 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 3)

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتی اصفهان 653
دانشگاه علم و صنعت ایران 270
دانشگاه صنعتی شریف 8
دانشگاه شهید بهشتی 344
دانشگاه تهران 27
دانشگاه شیراز 493
دانشگاه فردوسی - مشهد 635
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 439
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 110
دانشگاه تبریز 890
 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی مکانیک  کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 1)


دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه یزد 6341
دانشگاه فردوسی - مشهد 2223
دانشگاه علم و صنعت ایران 1131
دانشگاه صنعتی شریف 180
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 587
دانشگاه صنعتی اصفهان 2114
دانشگاه شیراز 2174
دانشگاه شهید بهشتی 2070
دانشگاه تهران 440
دانشگاه تبریز 3919
 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی مکانیک کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 2)

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتی شریف 79
دانشگاه تهران 201
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 354
دانشگاه علم و صنعت ایران 683
دانشگاه صنعتی اصفهان 1078
دانشگاه شهید بهشتی 1136
دانشگاه فردوسی - مشهد 1549
دانشگاه شیراز 1662
دانشگاه تبریز 2294
دانشگاه یزد 3983
 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی مکانیک  کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 3)

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تبریز 832
دانشگاه تهران 123
دانشگاه شهید بهشتی 680
دانشگاه شیراز 424
دانشگاه صنعتی اصفهان 237
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 24
دانشگاه صنعتی شریف 22
دانشگاه علم و صنعت ایران 286
دانشگاه فردوسی - مشهد 391
دانشگاه یزد 1357
 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی عمران کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 1)

نام دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تبریز 9781
دانشگاه تهران 797
دانشگاه سمنان 8558
دانشگاه شهید بهشتی 2125
دانشگاه صنعتی اصفهان 2357
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1115
دانشگاه صنعتی شریف 365
دانشگاه فردوسی - مشهد 2538
دانشگاه یزد 6704
 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی عمران کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 2)

نام دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تبریز 3507
دانشگاه تهران 453
دانشگاه سمنان 6606
دانشگاه شهید بهشتی 1014
دانشگاه صنعتی اصفهان 1473
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 628
دانشگاه صنعتی شریف 202
دانشگاه فردوسی - مشهد 979
دانشگاه یزد 4335
 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی عمران  کنکور سراسری 96(سهمیه منطقه 2)

نام دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه یزد 4335
دانشگاه فردوسی - مشهد 979
دانشگاه شهید بهشتی 1014
دانشگاه صنعتی اصفهان 1473
دانشگاه صنعتی شریف 202
دانشگاه تبریز 3507
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 628
دانشگاه تهران 453
دانشگاه سمنان 6606
 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی عمران  کنکور سراسری 96(سهمیه منطقه 3)

نام دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه یزد 916
دانشگاه شهید بهشتی 561
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 392
دانشگاه صنعتی اصفهان 1231
دانشگاه سمنان 1866
دانشگاه فردوسی - مشهد 531
دانشگاه تبریز 1077
دانشگاه تهران 72
دانشگاه صنعتی شریف 294
 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی صنایع کنکور سراسری 96(سهمیه منطقه 1)

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 694
دانشگاه سمنان 8438
دانشگاه صنعتی اصفهان 6241
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 878
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1613
دانشگاه صنعتی شریف 451
دانشگاه فردوسی - مشهد 14517
 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی صنایع  کنکور سراسری 96(سهمیه منطقه 2)

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتی اصفهان 1595
دانشگاه صنعتی شریف 279
دانشگاه تبریز 2874
دانشگاه یزد 3270
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 718
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1126
دانشگاه تهران 426
 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی صنایع کنکور سراسری 96(سهمیه منطقه 3)

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 62
دانشگاه سمنان 1687
دانشگاه صنعتی اصفهان 921
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 701
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 227
دانشگاه صنعتی شریف 30
دانشگاه فردوسی - مشهد 701
دانشگاه یزد 1340
 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 1)

نام دانشگاه رتبه سهمیه
فردوسی  مشهد 3846
علم و صنعت 892
صنعتی شریف 92
صنعتی اصفهان 2627
شیراز 5417
شهید بهشتی 988
خواجه نصیر 1539
تهران 257
تبریز 5767
امیر کبیر 534
 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر  کنکور سراسری 96(سهمیه منطقه 2)

نام دانشگاه رتبه سهمیه
شیراز 3003
صنعتی شریف 92
تهران 158
فردوسی  مشهد 2478
تبریز 3739
علم و صنعت 486
شهید بهشتی 869
صنعتی اصفهان 1476
خواجه نصیر 919
امیر کبیر 304
 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 3)

نام دانشگاه رتبه سهمیه
امیر کبیر 220
خواجه نصیر 424
علم و صنعت 263
صنعتی اصفهان 1302
شیراز 1314
تبریز 944
صنعتی شریف 92
فردوسی  مشهد 865
تهران 122
شهید بهشتی 431
اصفهان 1374
  در این مقاله، به ذکر لیست رشته های ریاضی پرداختیم. پیشنهاد می کنیم که مقاله مربوط به انتخاب رشته کنکور سراسری 97 را نیز نگاهی بیندازید. مشاورین متخصص آیدانیتو در کوتاه ترین زمان ممکن، جامع ترین اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهند . اگر سوالی در زمینه لیست رشته های ریاضی دارید ، با مشاورین حرفه ای آیدانیتو تماس بگیرید.
فضای هوشمند آموزش و مشاوره

جهت مشاوره درباره " لیست رشته های ریاضی" می توانید در سراسر کشور با شماره زیر تماس حاصل نمایید

تماس با شماره ۹۰۹ ۹۰۷ ۱۹ ۷۴ از سراسر کشور

تماس از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون گرفتن کد
پاسخگویی از ۸ صبح الی ۱ بامداد حتی ایام تعطیل
به دلیل شلوغی خطوط در صورت شنیدن صدای بوق اشغال مجددا تلاش نمایید

  [awsa-er]

4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


۱ دیدگاه
  • user_default_pic فاطمه
    توسط فاطمه در تاریخ ۰۱ شهریور ۹۷ reply_comment
    عالی بود.ممنون از اطلاعات خوبتون