لیست رشته های ریاضی

نویسنده : زهرا حیدری
۰۹ مرداد ۹۷ ۸۳۳ ۱

لیست رشته های ریاضی

همان طور که می دانید رشته ریاضی فیزیک در ردیف رشته های نظری در ایران قرار دارد. رشته ای که با توجه به اسم قرار گرفته بر روی آن دروس فیزیک و ریاضی را در خود جای داده است.

در حقیقت، آگاهی از علم ریاضیات و داشتن تسلط خوبی بر روی آن از اصول اساسی و مورد نیاز جهت ورود به این رشته پرطرفدار دبیرستان است. مسلماً اگر شخصی علاقه ای به درس ریاضی نداشته باشد، هیچ پیشرفتی در طول دوران تحصیلات مدرسه ای و حتی دانشگاهی نداشته و سرخورده می شود. دقت کنید که از دیگر موارد لازم برای انتخاب این رشته، داشتن سرعت عمل ذهنی و بهره هوشی بالا بوده که موجب پییشرفت هر چه بیشتر و روز افزون دانش آموز می شود. به عرض می رسانیم که با انتخاب رشته ریاضی فیزیک می توانید در رشته های فنی و مهندسی دانشگاه های مختلف ادامه تحصیل دهید. در حقیقت ارتباطی مستقیم بین این دو مورد دیده می شود. به دلیل نیاز شدید و مبرم جامعه ایران به رشته های فنی مهندسی با توجه به پیشرفت هر چه بیشتر در زمینه صنعت، بحث تحصیل افراد در رشته های دانشگاهی این گروه آزمایشی بیش تر از گذشته مطرح شده است. در این مقاله، به ارائه لیست رشته های ریاضی برای شما داوطلبان کنکور سراسری ورودی دانشگاه ها می پردازیم. امید است که با مطالعه این مطلب، آشنایی کافی را با لیست رشته های ریاضی پیدا کرده و بهترین تصمیم را در زمان تعیین شده برای انتخاب رشته بگیرید. مسلماً نگاهی اجمالی بر لیست رشته های ریاضی می تواند شما را در انتخاب مسیر درست راهنمایی می کند.

جهت اطلاع از  لیست رشته های ریاضی می توانید در سراسر کشور با شماره ۰۲۱-۴۲۲۵۸ تماس حاصل نمایید


پاسخگویی از ۸ صبح الی ۱ بامداد حتی ایام تعطیل
به دلیل شلوغی خطوط در صورت شنیدن صدای بوق اشغال مجددا تلاش نمایید

رشته های گروه ریاضی فیزیک در زیر گروه یک این رشته

کارد‌‌ان فني برق الکترونيک د‌‌ريايياد‌‌بيات و زبان عربي
د‌‌بيري رياضي فيزيکالهيات و معارف اسلامي و ارشاد (تمام گرايش‌ها)
مهند‌‌سي عمران روستاييآباد‌‌اني و توسعه روستاها- کارد‌‌اني علمي و کاربرد‌‌ي پست
مهند‌‌سي برق (تمام گرايش‌ها)آمار، کارد‌‌اني آمار
کارد‌‌اني تکنولوژي هسته‌ايتربيت مربي عقيد‌‌تي و سياسي
مهند‌‌سي فناوري اطلاعات (IT)تعمير و نگهد‌‌اري هواپيما
علوم و فنون هوانورد‌‌يتفنگد‌‌اري د‌‌ريايي
مهند‌‌سي صنايع (تمام گرايش‌ها)تکنولوژي آبياري کارد‌‌ان فني نساجي (تمام گرايش‌ها)
معارف اسلامي و علوم سياسيتکنولوژي ماشين‌هاي کشاورزي
مهند‌‌سي هوانورد‌‌ي (ناوبري هوايي)د‌‌بيري فيزيک
د‌‌بير فني برق (تمام گرايش‌ها)د‌‌کتراي پيوسته بيوتکنولوژي- کارد‌‌اني امور گمرکي،
حقوقد‌‌کتراي پيوسته رياضي
علوم سياسيروابط سياسي
هوانورد‌‌ي (تمام گرايش‌ها)روانشناسي (گرايش صنعتي و سازماني)
خلباني هليکوپتريرياضي (تمام گرايش‌ها)
کارشناسي حسابد‌‌اري (تمام گرايش‌ها)شهرسازي
علوم سياسي (گرايش امنيت ملي)علوم اسلامي
کارشناسي خبرنگاري (گرايش اقتصاد‌‌ي و علوم استراتژيکي)علوم پايه نظامي
خد‌‌مات مسافرتي و جهانگرد‌‌يعلوم حد‌‌يث (تمام گرايش‌ها)
د‌‌کتراي پيوسته فيزيکفقه و حقوق امامي
د‌‌بير فني عمران (تمام گرايش‌ها)فقه و حقوق شافعي
مهند‌‌سي نساجي (تمام گرايش‌ها)فلسفه
معارف اسلامي و مد‌‌يريت (تمام گرايش‌ها)کارد‌‌ان فني الکترونيک صد‌‌ا و سيما
علمي کاربرد‌‌ي مهند‌‌‌سي مخابرات (تمام گرايش‌ها)کارد‌‌ان فني برق مخابرات د‌‌ريايي
علوم قرآني تربيت معلم قرآن مجيد‌‌کارد‌‌اني امور بانکي
ناوبري و فرماند‌‌هي کشتيکارد‌‌اني اويونيک هواپيما
تربيت بد‌‌ني و علوم ورزشيکارد‌‌اني تکنيک خود‌‌روهاي نظامي
کارد‌‌اني امور بيمهکارد‌‌اني حسابد‌‌اري (تمام گرايش‌ها)
مهند‌‌سي فرماند‌‌هي و کنترل هوايي (تمام گرايش‌ها)کارد‌‌اني د‌‌ريا‌نورد‌‌ي
کارد‌‌اني کامپيوتر (سخت افزار)کارد‌‌اني علمي کاربرد‌‌ي سخت افزار کامپيوتر
کارد‌‌اني معماريکارد‌‌اني کامپيوتر (نرم افزار)
کارد‌‌اني معماري سنتيکارشناسي توليد‌‌ سيما
مهند‌‌سي علمي کاربرد‌‌ي مکانيک و برق و عمران (تمام گرايش‌ها)کارشناسي خبرنگاري
د‌‌بيري تربيت بد‌‌ني و علوم ورزشيکارشناسي مد‌‌يريت (تمام گرايش‌ها)
کارد‌‌اني مد‌‌يريت بازرگانيمد‌‌د‌‌کاري اجتماعي
اطلاعات نظاميمد‌‌يريت بيمه
کتابد‌‌اريمد‌‌يريت فرهنگي و هنري، امور گمرکي
فقه و حقوق حنفيمد‌‌يريت و کميسر د‌‌ريايي، مد‌‌يريت و بازرگاني د‌‌ريايي
کارد‌‌اني علمي کاربرد‌‌ي نرم افزار کامپيوترمراقبت پرواز، مهند‌‌سي معماري- معلم فني مکانيک (تمام گرايش‌ها)
کارد‌‌ني تسليحاتمعارف اسلامي و اقتصاد‌‌
مهند‌‌سي د‌‌رياييمعلم فني برق
معارف اسلامي و حقوق (تمام گرايش‌ها)معلم فني معماري
الهيات و معارف اسلامي (گرايش فقه و حقوق اسلامي، فلسفه و حکمت اسلامي)مهند‌‌سي پزشکي (تمام گرايش‌ها)
کارد‌‌ان فني مکانيک (تأسيسات)مهند‌‌سي د‌‌ريا (تمام گرايش‌ها)
اقتصاد‌‌ حمل و نقلمهند‌‌سي رباتيک
علوم اقتصاد‌‌ي (گرايش اقتصاد‌‌ نظري- اقتصاد‌‌ صنعتي- اقتصاد‌‌ پول و بانکد‌‌اري)مهند‌‌سي سيستم -مهند‌‌سي الکترونيک و مخابرات د‌‌ريايي
معارف اسلامي و الهيات (گرايش فقه و اصول- فلسفه و کلام)مهند‌‌سي عمران (تمام گرايش‌ها)
الهيات و معارف اسلامي علوم قرآن و حد‌‌يثمهند‌‌سي کامپيوتر (تمام گرايش‌ها)
مهند‌‌سي مواد‌‌ ( تمام گرايشها)د‌‌بير فني مکانيک (تمام گرايش‌ها)
کارشناسي مد‌‌يريت امور بانکيمهند‌‌سي کشاورزي (تمام گرايش‌ها)
علوم کامپيوترمهند‌‌سي ماشين‌هاي ريلي
امور د‌‌فتريمهند‌‌سي مکانيک (تمام گرايش‌ها)
مهند‌‌سي حمل و نقل ريليمهند‌‌سي نگهد‌‌اري
تربيت د‌‌بير فني عمرانمهند‌‌سي نگهد‌‌اري هواپيما
کارد‌‌ان فني حفاريمهند‌‌سي هوا و فضا
کارد‌‌ان فني کشتيمهندسی خط و سازه‌هاي ريلي
اقتصاد‌‌ صنعتياطلاعات و ضد‌‌ اطلاعات

 

رشته های گروه ریاضی در زیرگروه دو این رشته

مهند‌‌سي پليمر(تمام گرايش‌ها)- مهند‌‌سي شيمي(تمام گرايش‌ها)مهند‌‌سي معد‌‌ن(تمام گرايش‌ها)
کارد‌‌ان فني مواد‌‌(تمام گرايش‌ها)کاربرد‌‌ي طراحي و مهند‌‌سي پتروشيمي
کاربرد‌‌ي طراحي و مهند‌‌سي پليمرکاربرد‌‌ي مهند‌‌سي ايمني و حفاظت
مهند‌‌سي نفت(تمام گرايش‌ها)مهند‌‌سي اکتشاف نفت
کاربرد‌‌ي و مهند‌‌سي عمليات و صنايع پتروشيميشيمي(تمام گرايش‌ها)
کاربرد‌‌ي مهند‌‌سي ايمني و بازرسي فني-

 

رشته های گروه ریاضی در زیرگروه سه این رشته

کارد‌‌ان فني مکانيک (تمام گرايش‌ها به جز گرايش تاسيسات)الکترونيک هواپيمايي
کارد‌‌ان فني برق(تمام گرايش‌ها)کارد‌‌ان فني شيمي(تمام گرايش‌ها)
معلم فني صنايع شيمياييکارد‌‌ان فني صنايع غذايي
کارد‌‌اني استخراج معاد‌‌ن غير ذغال سنگکارد‌‌ان فني عمليات پتروشيمي
کارد‌‌ان فني عمران(تمام گرايش‌ها)کارد‌‌ان فني معد‌‌ن(استخراج معاد‌‌ن ذغال سنگ)
معلم فني عمران(تمام گرايش‌ها)کارد‌‌اني علمی-کاربردی صنايع چاپ
کارد‌‌ان صنايع چوبکارد‌‌اني علمی-کاربردی صنايع چوب
کارد‌‌اني ايمني صنعتیمعلم فني صنايع چوب
مخابرات هواپيماييمعلم فني مواد‌‌(تمام گرايش‌ها)
کارد‌‌اني شيمي مواد‌‌ پر انرژي-

 

لیست رشته های ریاضی با رتبه مورد نیاز

با توجه به اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97، علاوه بر لیست رشته های ریاضی، به ذکر آخرین رتبه های قبولی داوطلبان سال گذشته در رشته های تحصیلی برتر و بیشتر شناخته شده این گروه آزمایشی می پردازیم.

postbox txt=" لیست رشته های ریاضی"]

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق کنکور سراسری 96(سهمیه منطقه 1) 

نام دانشگاهرتبه در سهمیه
دانشگاه تبریز11946
دانشگاه تهران330
دانشگاه شهید بهشتی2072
دانشگاه شیراز8832
دانشگاه صنعتی اصفهان2312
دانشگاه صنعتی امیرکبیر613
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1419
دانشگاه صنعتی شریف120
دانشگاه علم و صنعت ایران952
دانشگاه فردوسی - مشهد2286

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 2)

دانشگاهرتبه در سهمیه
دانشگاه تبریز2920
دانشگاه تهران161
دانشگاه شهید بهشتی1082
دانشگاه شیراز1771
دانشگاه صنعتی اصفهان4165
دانشگاه صنعتی امیرکبیر304
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی830
دانشگاه صنعتی شریف77
دانشگاه علم و صنعت ایران501
دانشگاه فردوسی - مشهد2188

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 3)

دانشگاهرتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتی اصفهان653
دانشگاه علم و صنعت ایران270
دانشگاه صنعتی شریف8
دانشگاه شهید بهشتی344
دانشگاه تهران27
دانشگاه شیراز493
دانشگاه فردوسی - مشهد635
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی439
دانشگاه صنعتی امیرکبیر110
دانشگاه تبریز890

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی مکانیک  کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 1)


دانشگاهرتبه در سهمیه
دانشگاه یزد6341
دانشگاه فردوسی - مشهد2223
دانشگاه علم و صنعت ایران1131
دانشگاه صنعتی شریف180
دانشگاه صنعتی امیرکبیر587
دانشگاه صنعتی اصفهان2114
دانشگاه شیراز2174
دانشگاه شهید بهشتی2070
دانشگاه تهران440
دانشگاه تبریز3919

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی مکانیک کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 2)

دانشگاهرتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتی شریف79
دانشگاه تهران201
دانشگاه صنعتی امیرکبیر354
دانشگاه علم و صنعت ایران683
دانشگاه صنعتی اصفهان1078
دانشگاه شهید بهشتی1136
دانشگاه فردوسی - مشهد1549
دانشگاه شیراز1662
دانشگاه تبریز2294
دانشگاه یزد3983

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی مکانیک  کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 3)

دانشگاهرتبه در سهمیه
دانشگاه تبریز832
دانشگاه تهران123
دانشگاه شهید بهشتی680
دانشگاه شیراز424
دانشگاه صنعتی اصفهان237
دانشگاه صنعتی امیرکبیر24
دانشگاه صنعتی شریف22
دانشگاه علم و صنعت ایران286
دانشگاه فردوسی - مشهد391
دانشگاه یزد1357

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی عمران کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 1)

نام دانشگاهرتبه در سهمیه
دانشگاه تبریز9781
دانشگاه تهران797
دانشگاه سمنان8558
دانشگاه شهید بهشتی2125
دانشگاه صنعتی اصفهان2357
دانشگاه صنعتی امیرکبیر1115
دانشگاه صنعتی شریف365
دانشگاه فردوسی - مشهد2538
دانشگاه یزد6704

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی عمران کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 2)

نام دانشگاهرتبه در سهمیه
دانشگاه تبریز3507
دانشگاه تهران453
دانشگاه سمنان6606
دانشگاه شهید بهشتی1014
دانشگاه صنعتی اصفهان1473
دانشگاه صنعتی امیرکبیر628
دانشگاه صنعتی شریف202
دانشگاه فردوسی - مشهد979
دانشگاه یزد4335

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی عمران  کنکور سراسری 96(سهمیه منطقه 2)

نام دانشگاهرتبه در سهمیه
دانشگاه یزد4335
دانشگاه فردوسی - مشهد979
دانشگاه شهید بهشتی1014
دانشگاه صنعتی اصفهان1473
دانشگاه صنعتی شریف202
دانشگاه تبریز3507
دانشگاه صنعتی امیرکبیر628
دانشگاه تهران453
دانشگاه سمنان6606

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی عمران  کنکور سراسری 96(سهمیه منطقه 3)

نام دانشگاهرتبه در سهمیه
دانشگاه یزد916
دانشگاه شهید بهشتی561
دانشگاه صنعتی امیرکبیر392
دانشگاه صنعتی اصفهان1231
دانشگاه سمنان1866
دانشگاه فردوسی - مشهد531
دانشگاه تبریز1077
دانشگاه تهران72
دانشگاه صنعتی شریف294

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی صنایع کنکور سراسری 96(سهمیه منطقه 1)

دانشگاهرتبه در سهمیه
دانشگاه تهران694
دانشگاه سمنان8438
دانشگاه صنعتی اصفهان6241
دانشگاه صنعتی امیرکبیر878
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1613
دانشگاه صنعتی شریف451
دانشگاه فردوسی - مشهد14517

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی صنایع  کنکور سراسری 96(سهمیه منطقه 2)

دانشگاهرتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتی اصفهان1595
دانشگاه صنعتی شریف279
دانشگاه تبریز2874
دانشگاه یزد3270
دانشگاه صنعتی امیرکبیر718
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1126
دانشگاه تهران426

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی صنایع کنکور سراسری 96(سهمیه منطقه 3)

دانشگاهرتبه در سهمیه
دانشگاه تهران62
دانشگاه سمنان1687
دانشگاه صنعتی اصفهان921
دانشگاه صنعتی امیرکبیر701
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی227
دانشگاه صنعتی شریف30
دانشگاه فردوسی - مشهد701
دانشگاه یزد1340

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 1)

نام دانشگاهرتبه سهمیه
فردوسی  مشهد3846
علم و صنعت892
صنعتی شریف92
صنعتی اصفهان2627
شیراز5417
شهید بهشتی988
خواجه نصیر1539
تهران257
تبریز5767
امیر کبیر534

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر  کنکور سراسری 96(سهمیه منطقه 2)

نام دانشگاهرتبه سهمیه
شیراز3003
صنعتی شریف92
تهران158
فردوسی  مشهد2478
تبریز3739
علم و صنعت486
شهید بهشتی869
صنعتی اصفهان1476
خواجه نصیر919
امیر کبیر304

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور سراسری 96 (سهمیه منطقه 3)

نام دانشگاهرتبه سهمیه
امیر کبیر220
خواجه نصیر424
علم و صنعت263
صنعتی اصفهان1302
شیراز1314
تبریز944
صنعتی شریف92
فردوسی  مشهد865
تهران122
شهید بهشتی431
اصفهان1374

 

در این مقاله، به ذکر لیست رشته های ریاضی پرداختیم. پیشنهاد می کنیم که مقاله مربوط به انتخاب رشته کنکور سراسری 97 را نیز نگاهی بیندازید.

مشاورین متخصص آیدانیتو در کوتاه ترین زمان ممکن، جامع ترین اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهند . اگر سوالی در زمینه لیست رشته های ریاضی دارید ، با مشاورین حرفه ای آیدانیتو تماس بگیرید.

جهت اطلاع از لیست رشته های ریاضی می توانید در سراسر کشور با شماره ۰۲۱-۴۲۲۵۸ تماس حاصل نمایید


پاسخگویی از ۸ صبح الی ۱ بامداد حتی ایام تعطیل
به دلیل شلوغی خطوط در صورت شنیدن صدای بوق اشغال مجددا تلاش نمایید

 

[awsa-er]


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


۱ دیدگاه
  • user_default_pic فاطمه
    توسط فاطمه در تاریخ ۰۱ شهریور ۹۷ reply_comment like_comment 0
    عالی بود.ممنون از اطلاعات خوبتون