لیست دانشگاه های بدون کنکور غیر انتفاعی 99

دانشگاه غیر انتفاعی در میان دانشگاه های کشور از جایگاه خاصی برخوردار است. علت این موضوع سطح عالی کیفی در این دانشگاه که آن را در میان سایر دانشگاه های غیر دولتی متمایز می کند. باید بگوییم که دانشگاه غیر انتفاعی در سال 1364 و در ماه مهر تأسیس گردید. خبر خوش این که سطح کیفی و کمی این نوع دانشگاه در طی سال های اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته و اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان آن در مقاطع کاردانی و کارشناسی مشغول به تحصیل هستند. در نتیجه دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد تعداد کمتری از دانشجوهای دانشگاه های غیر انتفاعی را تشکیل می دهند. مطابق آمار بدست آمده در حدود 4 و نیم میلیون دانشجو در ماه خرداد 1394 در این دانشگاه تحصیل می کردند. به عبارت دیگر، در آن سال سهم دانشگاه غیر انتفاعی از تعداد دانشجویان دانشگاه ها 450 هزار نفر بود. همان طور که می دانید ورود به این دانشگاه به هر دو صورت با آزمون و بدون کنکور امکان پذیر بوده و افراد با توجه به شرایط خود یکی از این دو راه را برای تحصیل در دانشگاه های غیر انتفاعی برمی گزینند. از آنجایی که داوطلبان مایل به شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه غیر انتفاعی نیاز به آشنایی با لیست دانشگاه های بدون کنکور غیر انتفاعی 99 دارند، در این مبحث قسمتی از لیست دانشگاه های بدون کنکور غیر انتفاعی 98، تعدادی از اسامی بهترین دانشگاه های غیر انتفاعی کشور را نیز نام می بریم. علاوه بر ارائه لیست دانشگاه های بدون کنکور غیرانتفاعی 98، آوردن جداول شهریه های دانشگاه های غیرانتفاعی در مقاطع مختلف تحصیلی  نیز خالی از لطف نیست.

شهریه دانشگاه غیرانتفاعی 

در اینجا، بنا به نیاز شما دوستان گرامی جداول شهریه های دانشگاه غیرانتفاعی در هر سه مقطع را در کنار مبحث لیست دانشگاه های غیرانتفاعی بدون کنکور غیرانتفاعی 98 خدمت شما دوستان داوطلب کنکور سراسری ذکر می نماییم.

شهریه کاردانی دانشگاه های غیرانتفاعی 98-97
گروه آزمایشی شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی شهریه متغیر هر واحد درسی عمومی شهریه متغیر هر واحد درسی پایه نظری شهریه متغیر هر واحد درسی اصلی تخصصی (نظری) شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاه عملی برای هر ساعت در هفته شهریه هر واحد پروژه
فنی و مهندسی 473000 الی 494000 تومان 18480 الی 19500 تومان 28160 الی 29500 تومان 35000 الی 36600 تومان 28700 الی 30000 تومان 78500 الی 82000 تومان
علوم انسانی 385000 الی 402000 تومان 18000 الی 19000 تومان 28000 الی 29000 تومان 29000 الی 30500 تومان 23100 الی 24500 تومان 77000 الی 80500 تومان
      شهریه کارشناسی دانشگاه های غیر انتفاعی 97 – 96
گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال ( ریال ) شهریه متغیر هر واحد درسی ( ریال ) شهریه دروس عملی ، آزمایشگاهی و کارگاهی عملی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه
عمومی پایه نظری اصلی تخصصی ( نظری )
فنی و مهندسی 4/300/000 168/000 252/000 319000 261000 712/000
علوم انسانی 3/500/000 168/000 256/000 266/000 210000 700/000
 شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه های غیرانتفاعی 98 – 97
گروه آزمایشی شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد نظری شهریه متغیر هر واحد عملی شهریه هر واحد پایان نامه ( نظری ) شهریه هر واحد پایان نامه ( عملی )
سایر گروه های آموزشی 921000 الی 1020000 تومان 168000 الی 202000 تومان 250000 الی 287000 تومان 401000 الی 593000 تومان 468000 الی 632000 تومان
علوم انسانی 840000 تومان الی 1000000 تومان 147000 الی 175000 تومان 218000 الی 265000 تومان 400000 الی 593000 تومان 468000 الی 632000 تومان

بهترین دانشگاه های غیر انتفاعی ایران

بخش انتهایی این مقاله را به ذکر لیست دانشگاه های بدون کنکور غیرانتفاعی 99 می پردازیم. البته به علت کثرت تعداد این دانشگاه تنها به ذکر اسامی بهترین و باکیفیت ترین این دانشگاه ها اکتفا می کنیم.

ردیف                                                                           دانشگاه غیرانتفاعی
1 دانشگاه امام رضا
2 دانشگاه جامع علمی کاربردی
3 دانشگاه شمال
4 دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
5 دانشگاه صنعتی سجاد
6 دانشگاه علم و فرهنگ
7 دانشگاه علم و هنر یزد
8 دانشگاه علوم و فنون مازندران
9 دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی
10 دانشگاه غیر انتفاعی مازیار رویان
11 مؤسسه آموز ش عالی پویش
12 مؤسسه آموز ش عالی شرق گلستان
13 مؤسسه آموزش دانش پژوهان
14 مؤسسه آموزش عالی اشراق
15 مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
16 مؤسسه آموزش عالی بینالود
17 مؤسسه آموزش عالی تابناک
18 مؤسسه آموزش عالی تابناک
19 مؤسسه آموزش عالی خاوران
20 مؤسسه آموزش عالی خیام
21 مؤسسه آموزش عالی رجاء
22 مؤسسه آموزش عالی روزبهان
23 مؤسسه آموزش عالی سراج
24 مؤسسه آموزش عالی شهاب دانش
25 مؤسسه آموزش عالی طبری بابل
26 مؤسسه آموزش عالی علم و فناوری شمس
27 مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
28 مؤسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی
29 مؤسسه آموزش عالی فروردین
30 مؤسسه آموزش عالی کمال الملک
31 مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
32 مؤسسه آموزش ی عالی فارابی
مؤسسه غیر انتفاعی ابن سیمین – سبزوار مؤسسه غیر انتفاعی برایند – شاهرود دانشگاه غیر انتفاعی خیام – مشهد
مؤسسه غیر انتفاعی اترک – قوچان مؤسسه غیر انتفاعی بصیر – آبیک مؤسسه غیر انتفاعی  دارالعلم – یزد
مؤسسه غیر انتفاعی اجتهاد – قم مؤسسه غیر انتفاعی بعثت – کرمان مؤسسه غیر انتفاعی  دارالفنون – قزوین
مؤسسه غیر انتفاعی احرار – رشت مؤسسه غیر انتفاعی بنیان – شاهین شهر اصفهان مؤسسه غیر انتفاعی  دامون – فومن
دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب – قم مؤسسه غیر انتفاعی بهار – مشهد مؤسسه غیر انتفاعی  دانا – یاسوج
مؤسسه غیر انتفاعی ادیب مازندران – ساری مؤسسه غیر انتفاعی بهار اندیشه – چابهار دانشگاه غیر انتفاعی دانش البرز – قزوین
مؤسسه غیر انتفاعی ادیبان – گرمسار مؤسسه غیر انتفاعی بهاران – گرگان مؤسسه غیر انتفاعی  دانش پژوهان پیشرون – اصفهان
مؤسسه غیر انتفاعی ارشاد – دماوند مؤسسه غیر انتفاعی بهمنیار – کرمان مؤسسه غیر انتفاعی  دانشستان – ساوه
مؤسسه غیر انتفاعی ارم – شیراز مؤسسه غیر انتفاعی بینالود – مشهد مؤسسه غیر انتفاعی  دانشوران – تبریز
مؤسسه غیر انتفاعی اروندان – خرمشهر مؤسسه غیر انتفاعی بینش و دانش – محمدیه قزوین مؤسسه غیر انتفاعی  دیلمان – لاهیجان
مؤسسه غیر انتفاعی اسرار – مشهد مؤسسه غیر انتفاعی بیهق – سبزوار مؤسسه غیر انتفاعی  راغب اصفهانی – اصفهان
مؤسسه غیر انتفاعی اسوه معاصر – تبریز مؤسسه غیر انتفاعی پارس رضوی – گناباد مؤسسه غیر انتفاعی  راه دانش – بابل
مؤسسه غیر انتفاعی اشراق – بجنورد مؤسسه غیر انتفاعی پارسا – بابلسر مؤسسه غیر انتفاعی  راهبرد شمال – رشت
دانشکده غیر انتفاعی اصول الدین (محل تحصیل واحد تهران) مؤسسه غیر انتفاعی پارسیان – بیدستان قزوین مؤسسه غیر انتفاعی  راهیان نوین دانش – ساری
دانشکده غیر انتفاعی اصول الدین (محل تحصیل واحد دزفول) مؤسسه غیر انتفاعی پاسارگاد — شیراز مؤسسه غیر انتفاعی  ربع رشیدی – تبریز
دانشکده غیر انتفاعی اصول الدین (محل تحصیل واحد ساوه) مؤسسه غیر انتفاعی پرتو – زاهدان مؤسسه غیر انتفاعی  رجا- قزوین
دانشکده غیر انتفاعی اصول الدین (محل تحصیل واحد قم) مؤسسه غیر انتفاعی پردیسان – فریدون کنار مؤسسه غیر انتفاعی  رحمان – رامسر
مؤسسه غیر انتفاعی اقبال لاهوری – مشهد مؤسسه غیر انتفاعی پرندک – پرند مؤسسه غیر انتفاعی  رسالت – کرمان (ویژه خواهران)
مؤسسه غیر انتفاعی اکباتان – قزوین مؤسسه غیر انتفاعی پویا – یاسوج مؤسسه غیر انتفاعی  رسام – کرج (ویژه خواهران)
مؤسسه غیر انتفاعی الغدیر – تبریز مؤسسه غیر انتفاعی پویش – قم مؤسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی-  رشت
مؤسسه غیر انتفاعی المهدی مهر – اصفهان (ویژه خواهران) مؤسسه غیر انتفاعی پویندگان دانش – چالوس مؤسسه غیر انتفاعی  رشد دانش – سمنان
دانشکده غیر انتفاعی الهیات و  معارف اسلامی هدی وابسته به جامعه الزهرا (س) – قم ( ویژه خواهران) مؤسسه غیر انتفاعی پیام – گلپایگان مؤسسه غیر انتفاعی  رشیدیه – تبریز
مؤسسه غیر انتفاعی الوند – همدان مؤسسه غیر انتفاعی پیروزان – فردوس مؤسسه غیر انتفاعی  رضویه – ساوه
مؤسسه غیر انتفاعی امام جواد (ع) – یزد مؤسسه غیر انتفاعی پیشتازان – شیراز مؤسسه غیر انتفاعی  رودکی – تنکابن
دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) مشهد مؤسسه غیر انتفاعی تابران – مشهد مؤسسه غیر انتفاعی  روزبه – زنجان
مؤسسه غیر انتفاعی امید – نهاوند مؤسسه غیر انتفاعی تابناک – لامرد دانشگاه غیر انتفاعی سوره – تهران
دانشگاه غیر انتفاعی امیرالمؤمنین (ع) – اهواز مؤسسه غیر انتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین دانشگاه غیر انتفاعی شمال – آمل
مؤسسه غیر انتفاعی امین – فولادشهر اصفهان مؤسسه غیر انتفاعی تجن – قائمشهر دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان
مؤسسه غیر انتفاعی اندیشمند – لاهیجان مؤسسه غیر انتفاعی توحید – گلوگاه مازندران دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی – اصفهان
مؤسسه غیر انتفاعی اندیشه – جهرم مؤسسه غیر انتفاعی توران – دامغان دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد – مشهد
مؤسسه غیر انتفاعی اندیشه سازان علوم پایه مازندران – نکا مؤسسه غیر انتفاعی توس – مشهد مؤسسه غیر انتفاعی  طوس – مشهد
مؤسسه غیر انتفاعی انرژی – ساوه مؤسسه غیر انتفاعی توسعه دانش – سنندج دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری – نور
مؤسسه غیر انتفاعی انوارالعلوم – انزلی مؤسسه غیر انتفاعی ثامن – نیشابور دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران
مؤسسه غیر انتفاعی اوج – آبیک مؤسسه غیر انتفاعی جاوید – جیرفت دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر- یزد
مؤسسه غیر انتفاعی ایرانمهر – قروه مؤسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی – اصفهان دانشگاه غیر انتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل
مؤسسه غیر انتفاعی ایمان و اندیشه – ملایر مؤسسه غیر انتفاعی جویندگان علم – کوهدشت دانشگاه غیر انتفاعی قرآن و حدیث – قم
دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی دانشگاه غیر انتفاعی چابهار دانشگاه غیر انتفاعی قرآن و حدیث قم (محل تحصیل واحد شهر ری)
مؤسسه غیر انتفاعی آبان هراز – آمل مؤسسه غیر انتفاعی  چرخ نیلوفری آذربایجان – تبریز مؤسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی-  کاشمر
مؤسسه غیر انتفاعی آپادانا – شیراز مؤسسه غیر انتفاعی  چهلستون – اصهفان مؤسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی-  کرمانشاه
مؤسسه غیر انتفاعی آذرآبادگان – ارومیه مؤسسه غیر انتفاعی حاجی – نجف آباد مؤسسه غیر انتفاعی گمیشان – بهشهر
مؤسسه غیر انتفاعی آرمان رضوی – مشهد (ویژه خواهران) مؤسسه غیر انتفاعی  حافظ- شیراز دانشگاه غیر انتفاعی معارف قرآن و عترت (ع) – اصفهان
مؤسسه غیر انتفاعی آفاق – ارومیه مؤسسه غیر انتفاعی  حکمت – قم دانشگاه غیر انتفاعی مفید – قم
مؤسسه غیر انتفاعی آفرینش علم گستر – بروجرد مؤسسه غیر انتفاعی  حکمت رضوی – مشهد مؤسسه غیر انتفاعی  ناصرخسرو – ساوه
مؤسسه غیر انتفاعی آل طه مؤسسه غیر انتفاعی  حکیم جرجانی – گرگان مؤسسه غیر انتفاعی  نظامی – قوچان
مؤسسه غیر انتفاعی آمل مؤسسه غیر انتفاعی  حکیمان – بجنورد مؤسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی-  همدان
مؤسسه غیر انتفاعی آیندگان تنکابل مؤسسه غیر انتفاعی  خاوران – مشهد لیست دانشگاه های غیر انتفاعی
مؤسسه غیر انتفاعی آیین کمال – ارومیه مؤسسه غیر انتفاعی  خراسان – مشهد مؤسسه غیر انتفاعی  خردگرایان  مطهر – مشهد
مؤسسه غیر انتفاعی باختر – ایلام مؤسسه غیر انتفاعی  خرد – بوشهر
مؤسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی-  خوزستان مؤسسه غیر انتفاعی  خزر – محمود آباد

 

بهترین دانشگاه های بدون کنکور غیرانتفاعی کدامند؟ 

به طور قطع به یقین پس از شناخت لیست دانشگاه های بدون کنکور غیرانتفاعی اولین سؤالی که به ذهن شما می رسد این است که از بین این دانشگاه های معرفی شده کدامیک از آن ها در ردیف بهترین دانشگاه ها در مقاطع مختلف تحصیلی قرار دارند. چون مسلماٌ هیچ کس دوست ندارد در دانشگاهی سطح پایین ادامه تحصیل دهد. مشاوران آیدانیتو می توانند شما را در یافتن پاسخ این سؤال یاری کنند و اطلاعات خوبی را در این زمینه در اختیارتان قرار دهند. پس پیشنهاد ما به شما این است که با آن ها تماس بگیرید.

آیا از ظرفیت پذیرش دانشگاه های غیرانتفاعی در رشته مورد علاقه تان اطلاع دارید؟ 

در صورتی که تصمیم جدی برای ادامه تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی و در رشته مورد علاقه خود را گرفته اید، مسلماٌ در این میان شناخت و کسب اطلاع از ظرفیت رشته مورد نظر شما در دانشگاه های مختلف از اهمیتی اساسی برخوردار است. مشاوران آیدانیتو می توانند با دادن اطلاعاتی جامع و کامل شما را از ظرفیت دانشگاه ها مطلع کنند. پس جهت گرفتن راهنمایی های لازم در این زمینه با آن ها تماس بگیرید.

مطلب حاضر را به بحث لیست دانشگاه های بدون کنکور غیرانتفاعی 98 اختصاص دادیم. علاوه بر این، امکان مطالعه مطلبی در مورد لیست رشته های بدون کنکور غیرانتفاعی نیز برای شما عزیزان فراهم است. مشاورین متخصص آیدانیتو در کوتاه ترین زمان ممکن، جامع ترین اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهند . اگر سوالی در زمینه لیست دانشگاه های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی دارید ، با مشاورین حرفه ای آیدانیتو تماس بگیرید.