قانون جذب

اگر بخواهیم به بیانی ساده، به سوال قانون جذب چیست ، پاسخ بدهیم، می توانیم بگوییم که این مفهوم به معنای توانایی جذب هر آنچه که خواستارش هستیم یا آرزویش را داریم، به سمت خودمان و زندگی مان است. قانون جذب از قدرت ذهن ما استفاده می کند تا افکارمان را ترجمه و تفسیر و به واقعیت تبدیل کند. یعنی بر اساس قانون جذب ، اگر ما بخواهیم همه افکار در نهایت واقعی می شوند.

اگر بر رویدادها و ویژگی های منفی تمرکز کنیم، زندگی مان هم کیفیتی منفی خواهد داشت. اگر بر افکار مثبت تمرکز کنیم و هدف داشته باشیم، بالاخره راهی پیدا می کنیم تا آرزوهایمان را محقق کنیم. قانون جذب به ما کمک می کند تا هر آنچه را می خواهیم تصور کنیم و با برنامه ریزی و جدیت در جهت رسیدن به آن قدم برداریم.

تاریخ قانون جذب

باور داشتن به قانون جذب و تمرین کردن آن، در طول تاریخ زندگی انسان های بزرگی را تغییر داده است. تغییرهایی فوق العاده و اثرگذار. صدها سال پیش، بودا معتقد بود که ما چیزی می شویم که درباره آن فکر می کنیم. و این ایده همان ریشه اصلی قانون جذب است.

وقتی این مفهوم وارد فرهنگ غرب شد، اسم دیگری پیدا کرد. حالا به آن «کارما» می گفتند. اعتقاد به کارما در جوامع مختلفی شایع است. در طول قرن ها، این باور وجود دارد که هر چه به این جهان بدهیم (خشم، خوشحالی، نفرت، عشق و….) در نهایت همان را پس می گیریم. چنین مفهوم ساده ای سال هاست که میان مردم فراگیر شده. مفهومی که قدرت جذب را ثابت می کند.

اصول اساسی قانون جذب را می توان در آموزه های تمدن ها و مذاهب مختلف هم دید.

آیا قانون جذب واقعیت دارد؟

همان طور که گفتیم قانون جذب و ارزش های آن در طول تاریخ قابل مشاهده است و مردان و زنان بسیاری که اثری از خود در این جهان به جا گذاشته اند، ثابت کرده اند که این قانون یکی از قدرتمندترین قدرت هاست. افرادی مثل شکسپیر، نیوتون، بتوون و….

اما به هر حال قانون جذب مفهوم چالش برانگیزی است و همگان آن را نمی پذیرند. مهم ترین انتقادی که برخی به این ایده وارده می کنند این است که بعضی آرزوها و اهداف با توانمندی ها و استعدادهای هر کسی هم سو نیستند. پس نمی توان به راحتی گفت که هر کس، هر چیزی را که تصور کند، حتماً می تواند به آن برسد.

همچنین گاهی اوقات عوامل محیطی ای که ما هیچ نقشی در انتخابشان نداشته ایم، بر سرنوشت ما اثر می گذارند و آن را به سمتی هدایت می کنند. مثلاً تصور کنید که فردی برای رسیدن به هدفی شبانه روز تلاش می کند، اما ناگهان در محل زندگی او زلزله می آید و زندگی اش به کل تغییر می کند. در این شرایط می توان گفت که قانون جذب، به تنهایی، برای برآورده شدن آرزوها کافی نیست.

در آخر می توان گفت که خیال پردازی در مورد اهداف و البته برنامه ریزی برای رسیدن به آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اما نباید فراموش کنیم که کنترل همه چیز در دستان ما نیست. و گاهی عوامل مختلف می توانند سد راهمان شوند.

در ادامه مطالعه مقاله قدرت مثبت اندیشی را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در مورد قانون جذب، می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.