فرایند اقدام پروژه کسری خدمت 97

 

در باقی مقالات سعی شده تا در باره سربزی و خدمت اطلاعاتی گفته شده باشد. در این مقاله به موضوع فرایند اقدام پروژه کسری خدمت 97 خواهیم پرداخت. پروژه کسری خدمت از جمله موارد موجه براى کسری خدمت محسوب می شود که تمامی مشمولین می توانند از آن استفاده کنند البته در صورتی که شرایط استفاده از این فزصت را داشته باشند. در مقالات قبل در زمینه پروژه کسر از خدمت با مباحث متعددی رو به رو شدید. از جمله شرایط اخذ پروژه کسر از خدمت و قوانین و نکات مهم و ریزبینانه در پروژه های دریافتی براى کسری خدمت. در ادامه بیشتر از این نوع کسری خدمت خواهیم گفت تا با فرایند اقدام پروژه کسری خدمت 97 آشتا شويد. مشاوره تلفنی را هم از این صفحه پیگیری کنید.

  •  مشمولان خدمت توجه داشته باشند که بنیاد نخبگان نیروی مسلح و دستگاه های مربوطه به کار آنان نظارت خواهند داشت.
  • پروژه نخبگان معمولاً در موضوعات و مسائل کشوری و لشکری می باشد. و موضوع پروژه غیر نخبگان در خصوص مسائل امنیتی و دفاعی است.

مراحل اخذ پروژه برای کسری خدمت

  • در مرحله اول تشخیص گرفتن پروژه نخبگان است، مشمولان فارغ التحصیل دانشگاهی که در طرح نخبگان ثبت نام کرده اند، بايد مورد تأیید قرار بگیرند و بعد از تأیید شرایط نخبگی آنان سایر مراحل انجام می شود. 
  • مشمولان خدمت که قرار است از این طرح استفاده كنند، ابتدا بايد برگه معرفی نامه بگيرند.
  • در صورتی که مشمول در حین خدمت باشد، بايد به ارگانی که در حال انجام سربازی است، مراجعه کند و در صورتی که قبل از اعزام پروژه بگیرد، می توانند به سازمان نخبگان و … مراجعه کند و پروژه خود را دریافت کند.
  • در مراحل بعدی مجوز بکارگیری و اعلام بکارگیری امور پژوهشگران مراکز مربوطه انجام می شود. موضوع پروژه و مدت کسری خدمت پیشنهادی از جانب مشمول در این مرحله مشخص می شود و در صورت پایان پروژه، با توجه به جلسه دفاع و نظرات داوران مدت کسری خدمت بررسی می شود. لازم به ذکر است میزان کسری خدمت بر اساس سهولت و دشواری پروژه و نظری و یا عملی بودن آن مشخص می شود. لازم به ذکر است در صورتی که درخواست کسری خدمت پایان نامه دارید، پایان نامه و CD را به بنیاد نخبگان نیرو مسلح تحویل می دهید و بعد از انجام داوری در صورت تأیید معمولاً تا 6 ماه کسری خدمت به شما را تعلق می گیرد.
  • در طول انجام پروژه، 3 ماه یک بار گزارشی برای امور پژوهشگران از طریق مراکز مربوطه ارسال می شود و در پایان کار پروژه توسط مراکز مربوطه با ارسال گزارش پایان کار پروژه توسط مراکز مربوطه به پژوهشگران در غالب یک فرم کسری خدمت ارسال می شود.
  • و در آخر اعلام کسری خدمت به بنیاد نخبگان نیروی مسلح توسط امور پژوهشگران و پس از جانب بنیاد نخبگان نیروهای مسلح به سازمان وظیفه ارسال می شود.

عدم تکمیل کردن پروژه

در صورتی که پروژه مشمول به هر دلیلی لغو شود، شرایط او مورد بررسی قرار می گیرد. اگر خود فرد مشمول توانایی اجرای پروژه را نداشته باشد و یا به هر دلیل از این کار در هر مرحله انصراف دهد، امتیازی به او تعلق نمی گیرد. اگر لغو پروژه به درخواست مشمول نباشد و توسط دانشگاه انجام شود، به همان میزان که کاربر پروژه انجام شده است، امتیازدهی انجام می شود. و مشمول از آن بهره خواهد برد. به مشمولان خدمت توصیه می کنیم بعد از مطالعه فرایند اقدام پروژه کسری خدمت 97، مقاله پروژه کسری خدمت 97 را نیز مطالعه نمایند تا از جزئیات بیشتر در این زمینه مطلع شوند.  
اگر سوالی در زمینه پروژه کسری خدمت دارید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.