آیدانیتو فضای هوشمند آموزش و مشاوره کسری خدمت سربازی ، مشاوره و آموزش اصولی کسری خدمت سربازی با انجام پروژه ، بهترین مشاوره و آموزش کسری از خدمت سربازی در ایدانیتو ، هر آنچه میخواهید در مورد کسری خدمت سربازی با جبهه پدر بدانید به ما مراجعه کنید ، کسر خدمت سربازی ،

مشکل کسری خدمت فرزندان ایثارگر دارای غیبت بر طرف شد

مشکل کسری خدمت فرزندان ایثارگر دارای غیبت سربازی یا خدمت عمومی یک دوره دو ساله اجباری است که در ایران ویژه پسران است. بسیاری از مشمولان سربازی تمام ...

ادامه مطلب