عزت نفس

عزت نفس مفهوم بسیار مهمی است و نقش تأثیر گذاری در موفقیت و پیشرفت دارد. اگر به خودمان اطمینان نداشته باشیم نمی توانیم قدم های مؤثری برداریم و به اهدافمان برسیم. عزت نفس به ما احساس ارزشمندی می دهد. آدم هایی که دیدگاهی منفی نسبت به خودشان دارند، به خودشان شک دارند و فکر می کنند به قدر کافی توانمند نیستند در واقع از کمبود عزت نفس رنج می کشند.

امکان ندارد که انسانی ویژگی ها مثبت و استعدادهایی برای شکوفایی نداشته باشد. ما فقط نیاز داریم که خودمان را باور کنیم و دوست داشته باشیم. عزت نفس پایین می تواند شکست های جدی به همراه داشته باشد.

ریشه عزت نفس

عزت نفس یک شبه به وجود نمی آید و در طول زندگی شکل می گیرد. تجربیات ما عزت نفس مان را شکل می دهند. مخصوصاً تجربیات دوران کودکی. اگر بخواهیم بدانیم عزت نفس چیست، می توانیم به بیانی ساده بگوییم که عزت نفس انعکاس عشق، ارزش، قدردانی و احترامی است که پدر و مادرمان در دوران کودکی به ما داده اند. هر چه والدین بیشتر به فرزندشان توجه کنند، برای او احترام قائل شوند، توانمندی هایش را ستایش کنند و بابت دستاوردهایش تشویقش کنند، عزت نفس او بیشتر می شود.

تنبیه بدنی، سوء استفاده جنسی، انتقادهای شدید، بی توجهی و آزار و اذیت در دوران کودکی، قابلیت نابود کردن اعتماد به نفس را دارند. معمولاً کسانی که در بزرگسالی عزت نفس پایینی دارند، در کودکی این پیام را از والدین، معلم ها و سایر افراد مهم زندگی شان دریافت کرده اند که بی ارزش و ناتوان اند.

افزایش اعتماد به نفس

اگر چه بخش اعظم عزت نفس در سن پایین و دوران کودکی شکل می گیرد، اما در دوران بزرگسالی هم می توان با راهکارها و تمرین مهارت هایی عزت نفس را افزایش داد. راهکارهایی مثل:

مثبت باشید

به خودتان محبت کنید. قدر خودتان را بدانید و حرف های مثبتی به خودتان بزنید. یک کاغذ بردارید و ضعف ها و توانمندی هایتان را روی آن بنویسید. بابت توانمندی ها از خودتان تعریف کنید و حتی گاهی با خریدن هدیه ای که مخصوص شماست، خودتان را تشویق کنید. همچنین با تنظیم برنامه مشخصی برای برطرف کردن ضعف ها قدم بردارید.

خودتان را بپذیرید

هر انسانی مجموعه ای از ویژگی های مثبت و منفی است و هیچ انسان بی عیب و نقصی در جهان و جود ندارد. خودتان را با همه خصوصیات مثبت و منفی بپذیرید. و تصور نکنید که ضعف های شما به معنای بی ارزشی شما هستند. شما در هر صورت انسان ارزشمندی هستید.

هدف داشته باشید

اگر هدف داشته باشید، برنامه ریزی کنید و با جدیت در مسیر هدفتان حرکت کنید، در این مسیر ضعف ها هم کم کم برطرف می شوند. در عین حال وقتی به هدف دست پیدا کنید و موفق شوید، اعتماد به نفس و عزت نفس تان هم افزایش پیدا می کند.

با آدم های مثبت معاشرت کنید

سعی کنید با کسانی رفت و آمد داشته باشید که خوبی ها و توانایی های شما را می بینند و از شما تعریف می کنند. آدم هایی که به هر دلیلی انرژی منفی منتقل می کنند، فقط باعث شک کردن شما به خودتان می شوند.

در ادامه مطالعه مقاله کمبود عزت نفس در جوانان را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه راهکارهای افزایش عزت نفس می توانید با مشاوران حرفه ای و با تجربه آیدانیتو تماس بگیرید.