ظرفیت پذیرش دکتری سراسری مشاوره 

در سال 97 حدود 500 نفر از ظرفیت کل کاسته شده است. بنابراین ظرفیت پذیرش کلی دکتری از 4500 نفر به 4000 نفر در سال 97 کاسته است. با توجه به اینکه هنوز هیچ اخباری مبنی بر ظرفیت پذیرش دکتری سراسری مشاوره منتشر نشده است، در این مقاله به بررسی ظرفیت پذیرش دکتری سراسری مشاوره در سل های گذشته می پردازیم.

ظرفیت قبولی دکتری رشته مشاوره در دانشگاه های سراسری 98

اما اگر بخواهیم اماری کلی را در زمینه ظرفیت قبولی دکتری رشته مشاوره در دانشگاه های سراسری ارائه کنیم به شرح ذیل است:

ظرفیت روزانه

1 دانشگاه اصفهان در دوره روزانه دارای حداکثر پذیرش  چهار تا شش نفر است . که این دانشگاه در گرایش مشاوره خانواده دانشجو می پذیرد.
2 باز هم دانشگاه اصفهان و این بار در گرایش مشاوره شغلی که دارای حداکثر ظرفیت سه تا پنج نفر در دوره روزانه است.
3 دانشگاه الزهرا تهران نیز پذیرشش تنها مربوط به خانم ها است . این دانشگاه دارای ظرفیت چهار نفر در دوره روزانه است.
4 دانشگاه خوارزمی تهران که محل تحصیل آن واقع در کرج است در گرایش مشاوره دارای ظرفیت حداکثری چهار تا شش نفری در دوره روزانه است.
5 دانشگاه شهید چمران اهواز در گرایش مشاوره خانواده در دوره روزانه دارای ظرفیت پذیرش حداکثری پنج تا شش نفر است.
6 دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیز در دوره روزانه در گرایش مشاوره دارای ظرفیت پنج تا شش نفر است.
7 دانشگاه هرمزگان ( بندرعباس) در دوره روزانه و گرایش مشاوره خانواده دارای ظرفیت حداکثری سه تا پنج نفری است.

 

ظرفیت شبانه و پردیس خودگردان

8 دانشگاه اصفهان در دوره شبانه خود در گرایش مشاوره خانواده دارای گرایش حداکثری دو تا سه نفر است.
9 دانشگاه اصفهان در گرایش مشاوره شغلی در دوره شبانه دارای ظرفیت پذیرش یک تا دو نفر است.
10 دانشگاه هرمزگان در دوره شبانه در گرایش مشاوره خانواده دارای ظرفیت حداکثری یک تا دو نفر است.
11 دانشگاه خوارزمی در گرایش مشاوره در دانشکده واقع در تهران (مفتح) دارای ظرفیت سه تا چهار نفری در دوره پردیس خودگردان است.
12  دانشگاه خوارزمی در گرایش مشاوره در کرج (حصارک) دارای ظرفیت سه تا چهار نفری در دوره پردیس خودگردان است.
13 دانشگاه علامه طباطبایی تهران در دوره پردیس خودگردان در گرایش مشاوره دارای ظرفیت پنج تا شش نفری است.

جهت تاکید بیشتر باید متذکر شویم که این امار اعلام شده می تواند در دفترچه 98 تغییر چشم گیری پیدا کند امار ذکر شده صرفا جهت تقریب به ذهن شماست که یک زمینه ذهنی نسبت به ظرفیت پذیرش دکتری مشاوره داشته باشید. ممکن است در شرایطی نیز در اثر عدم پذیرش دانشجو به صورت استعداد درخشان و بدون ازمون ظرفیت پذیرش نهایی یک الی دو نفر افزایش یابد. همه این موارد بستگی به گروه آموزشی و دانشکده دارد که تا چه اندازه کشش و ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری دارد. بنابراین امار و اطلاعات ذکر شده توسط ما و یا مشاورین عزیز تحصیلی می تواند نسبت به شرایطی و بنا بر سالی و یا صلاح دیدی کاملا تغییر کند و افزایش و یا کاهش پیدا کند . اما چیزی که الان روشن است علاوه بر کاهش بیست و شش هزاری تعداد کل داوطلبان دوره دکتری تعداد کل پذیرش نهایی دانشگاه نیز کاهش پیدا کرده است.
در این مقاله به بررسی موضوع ظرفیت پذیرش دکتری سراسری مشاوره پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله گرایش های دکتری مشاوره بزنید. 
اگر سوالی در زمینه ظرفیت پذیرش دکتری سراسری مشاوره 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.