ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی مکانیک 98

در این مقاله ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی مکانیک 98 را به تفکیک دانشگاه ها و دوره هایی که در این رشته بدون کنکور دانشجو می پذیرند، معرفی می کنیم تا داوطلبان عزیز با آگاهی از ظرفیت پذیرش  در هر دوره و دانشگاه بتوانند انتخاب رشته ای خوب و دقیق انجام دهند.

کدام دانشگاه ها پذیرنده متقاضیان تحصیل بدون کنکور در رشته مهندسی مکانیک هستند؟

براساس دفترچه پذیرش براساس سوابق تحصیلی سال گذشته، یک دانشگاه در نوبت دوم، دو پردیس، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پیام نور پذیرنده متقاضیان رشته مهندسی مکانیک بودند. بیشترین ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی مکانیک 98 از طرف موسسات غیرانتفاعی است. سال گذشته دانشگاه جیرفت در رشته مهندسی مکانیک گرایش بیوسیستم کشاورزی در نوبت دوم 10 پذیرفت .پردیس خودگردان دانشگاه زابل و پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در کیش به ترتیب 35 و 30 دانشجوی مهندسی مکانیک جذب کردند.

 دانشگاه های غیرانتفاعی که پذیرای ورودی های بدون آزمون مکانیک هستند

همان طور که اشاره شد دانشگاه های غیرانتفاعی رتبه اول را در ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی مکانیک 98 دارند. ظرفیت پذیرش هر کدام از موسسات زیر 60 دانشجو است.
 • دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری-نور
 • موسسه غیرانتفاعی آیندگان تنکابن
 • دانشگاه غیرانتفاعی آمل
 • دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران
 • موسسه غیرانتفاعی احرار رشت
 • موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران-ساری
 • دانشگاه غیرانتفاعی علم و فناوری آریان-امیرکلا بابل
 • دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی مازندران-بابل
 • موسسه غیرانتفاعی روزبهان ساری
 • موسسه غیرانتفاعی توحید-گلوگاه مازندران
 • موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم-قائم شهر
 • موسسه غیرانتفاعی میرداماد-گرگان
 • موسسه فخرالدین اسعدگرگانی-گرگان
 • موسسه غیرانتفاعی شمس-گنبدکاووس
 • موسسه غیرانتفاعی کادوس-رشت
 • موسسه غیرانتفاعی راهبردشمال-رشت
 • موسسه غیرانتفاعی انرژی-ساوه
 • موسسه غیرانتفاعی فخررازی-ساوه
 • موسسه غیرانتفاعی دانشستان-ساوه
 • موسسه غیرانتفاعی اوج-آبیک
 • موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی-آبیک
 • موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم
 • موسسه غیرانتفاعی پارسیان بیدستان-قزوین
 • موسسه غیرانتفاعی کوثر-قزوین
 • موسسه غیرانتفاعی دارالفنون قزوین
 • موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا-قزوین
 • موسسه غیرانتفاعی روزبه زنجان
 • موسسه غیرانتفاعی صائب ابهر
 • موسسه غیرانتفاعی ادیبان گرمسار
 • موسسه غیرانتفاعی شاهرود
 • موسسه غیرانتفاعی توران دامغان
 • موسسه غیرانتفاعی رشد دانش-سمنان
 • موسسه غیرانتفاعی فرزانگان اصفهان
 • موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان-اصفهان
 • موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو-اصفهان
 • موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان
 • موسسه غیرانتفاعی نقش جهان-اصفهان
 • موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد فولادشهر اصفهان
 • موسسه غیرانتفاعی جامی-نجف آباد
 • موسسه غیرانتفاعی علامه نائینی-نائین
 • موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی همدان
 • موسسه غیرانتفاعی علم و هنر یزد
 • موسسه غیرانتفاعی تابناک لامزد
 • موسسه غیرانتفاعی پردیسان فریدون کنار
 • موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری مشهد
 • موسسه غیرانتفاعی اشراق بجنورد
 • موسسه غیرانتفاعی وحدت تربت جام
 • موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم-تبریز
 • موسسه غیرانتفاعی سراج-تبریز
 • موسسه غیرانتفاعی علم و فن ارومیه
 • موسسه غیرانتفاعی ایران مهر قروه
 • موسسه غیرانتفاعی معراج-سلماس
 • موسسه غیرانتفاعی زاگرس-کرمانشاه
 • موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
 • دانشگاه غیرانتفاعی پویا-یاسوج
 • دانشگاه غیرانتفاعی پاسارگاد شیراز
 • موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش-برازجان
 • دانشگاه غیرانتفاعی اروندان خرمشهر
 • موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم
 • دانشگاه غیرانتفاعی کرمان
 • دانشگاه غیرانتفاعی پیروزان فردوس
 • دانشگاه غیرانتفاعی کار(خرمدره، رفسنجان و قزوین)

دانشگاه های  پیام نور پذیرنده متقاضیان تحصیل در رشته مهندسی مکانیک بدون آزمون

بعد از موسسات غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور بر سکوی دوم بیشترین ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی مکانیک 98 ایستاده اند. واحدهای دانشگاه پیام نور ارومیه، اردبیل، زرین شهر، اصفهان، کرمان، رشت، یاسوج، کرج، ایلام، بوشهر، بین المللی عسلویه، گرگان، بابل، اراک، تهران شمال، شهرکرد، بیرجند، مشهد، بجنورد، بندرعباس، ساری، زاهدان، جهرم، شیراز، قزوین، همدان و رشت در این رشته دانشجو می پذیرند. ظرفیت پذیرش هر واحد در رشته مکانیک 40 نفر است. برای اطلاع از چگونگی ثبت نام بدون کنکور در رشته مکانیک، مطلب ثبت نام بدون کنکور کارشناسی مکانیک 98 را به داوطلبان عزیز پیشنهاد می کنیم.