طلاق خلع

طلاق اتفاقی است که در اکثر اوقات تجربه ای ناخوشایند و یک آسیب اجتماعی محسوب می شود. متأسفانه در کشور ما هم که همیشه جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده تشویق می شوند، آمار طلاق رو به افزایش است و در سال 1396، 175 هزار جدایی ثبت شده است.

البته نمی توان گفت که همسران تحت هیچ شرایطی نباید جدا شوند. گاهی اوقات یک رابطه آنقدر ناسالم و آسیب زا است که به هیچ عنوان نمی توان به آن ادامه داد و ماندن در آن به ضرر هر دو نفر است.

در قوانین کشور ما که برآمده از شرع و فقه شیعی هستند، طلاق شرایطی دارد و همسران باید برای جدایی روندی قانونی را طی کنند. به طور کلی طلاق به دو دسته طلاق رجعی و طلاق بائن تقسیم می شود. در طلاق رجعی، مرد در زمان عده می تواند به سمت زن بازگردد و دوباره با او رابطه برقرار کند. اما در طلاق بائن، این اتفاق امکان پذیر نیست و بعد از خوانده شدن صیغه طلاق رابطه زناشویی به پایان می رسد.

  طلاق بائن به دو نوع طلاق خلع و طلاق مبارات تقسیم می شود. در این مقاله تلاش کرده ایم که به شرایط طلاق خلع بپردازیم.

طلاق خلع چیست

برای این که بدانیم طلاق خلع چیست باید به وضعیت زن در این شرایط اشاره کنیم. در طلاق بائن یا زن و مرد هر دو به هیچ عنوان راضی به ادامه زندگی با همدیگر نیستند یا زن نسبت به مرد کراهت شدیدی حس می کند. اگر بی میلی دو طرفه باشد. به آن طلاق مبارات می گویند و اگر یک طرفه و از جانب زن نسبت به همسرش باشد، طلاق خلع است.

در این حالت زن باید مالی را به مرد بپردازد تا بتواند از او جدا شود. این مال می تواند تمام مهریه، بخشی از آن یا منبع مالی دیگری باشد.

تفاوت طلاق خلع و مبارات

در طلاق مبارات بی میلی نسبت به ادامه زندگی دو طرفه است. به همین دلیل زن و مرد بر سر حقوقشان به توافق می رسند و بعد جدا می شوند. امروزه این نوع طلاق، در میان عموم، به نام طلاق توافقی شناخته می شود. اما طلاق خلع در واقع تصمیمی است که از جانب زن گرفته شده است.

به بیان دیگری می توان گفت که در طلاق خلع، زن به هر علتی دیگر توانایی ادامه زندگی مشترک را در خودش نمی بیند اما مرد مایل به طلاق دادن او نیست. به مالی که در طلاق خلع، از جانت زن به مرد پرداخت می شود فدیه می گویند.

طلاق خلع نوبت اول

اگر زن و مرد برای اولین بار از همدیگر طلاق خلع بگیرند، به آن طلاق خلع نوبت اول می گویند. اما در صورتی که آن ها دوباره عقد کنند و برای بار دوم به همین شکل جدا شوند، به آن طلاق خلع نوبت دوم می گویند.

در این مقاله به موضوع طلاق خلع پرداختیم، در ادامه مطالعه مقاله «انواع طلاق» را به شما پیشنهاد می دهیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط طلاق خلع، می توانید با مشاوران حرفه ای و با تجربه آیدانیتو تماس بگیرید.