طلاق بائن

متأسفانه آمار طلاق در کشور ما رو به افزایش است و در سال 1396، 175 هزار طلاق در ایران ثبت شده است. این روزها همسران به دلایل مختلفی مثل فردگرایی، عدم تفاهم، مسائل مالی، مشکلات جنسی، خیانت و… از همدیگر جدا می شوند و زندگی مجردی را به زندگی مشترک ترجیح می دهند.

دلیل طلاق هر چه که باشد روندی دارد و همسران برای پشت سرگذاشتن فرایند طلاق باید طبق قوانین پیش بروند. قوانین ازدواج و طلاق در کشور ما برآمده از شرع و فقه شیعی هستند.

طلاق در ایران به دو نوع طلاق بائن و طلاق رجعی تقسیم می شود. در طلاق رجعی، مرد در مدت عده می تواند به سمت همسرش بازگردد و با او رابطه برقرار کند، اما در طلاق بائن بازگشت امکان پذیر نیست و بعد از خوانده شدن صیغه طلاق، پیوند زناشویی کاملاً از بین می رود و مرد و زن برای نزدیکی دوباره باید یک بار دیگر ازدواج کنند.

ویژگی های طلاق بائن

برای این که بدانیم طلاق بائن چیست باید از شرایط جاری شدن صیغه طلاق و جدایی در این طلاق مطلع شویم.

طلاق بائن در این شرایط اتفاق می افتد:

  • طلاق در حالتی که رابطه جنسی اتفاق نیفتاده باشد
  • طلاق زن یائسه
  • طلاق خلع و طلاق مبارات
  • طلاق برای بار سوم

طلاق خلع و طلاق مبارات از انواع طلاق بائن هستند. در طلاق مبارات، زن و مرد نسبت به زندگی با یکدیگر بی میل هستند اما در طلاق خلع، کراهت از جانب زن است و او باید برای جدایی مالی را به مرد بپردازد که به آن فدیه می گویند.

فدیه همان مهریه، بخشی از آن یا مال دیگری است که زن برای جدا شدن از مرد به او می دهد.

آثار طلاق بائن

مهم ترین اثر طلاق بائن این است که همسران به طور کامل از همدیگر جدا می شوند و دیگر به هیچ عنوان زن و شوهر محسوب نمی شوند. در طلاق رجعی، در مدت عده، زن و مرد حقوق و تکالیفی نسبت به همدیگر دارند. مثلاً اگر زن یا مرد فوت کند، دیگری از او ارث می برد و زن در این مدت می تواند از همسرش نفقه دریافت کند. اما در طلاق بائن ، بعد از خوانده شدن صیغه طلاق، زن و مرد هیچ تکلیفی نسبت به هم ندارند. چون به هیچ عنوان همسر همدیگر نیستند. به بیان دیگر می توان گفت که در طلاق رجعی هنوز امیدی برای بازگشت زن و مرد به سمت همدیگر وجود دارد، اما در طلاق بائن نه.

تفاوت طلاق خلع و مبارات

طلاق خلع و طلاق مبارات که از انواع طلاق بائن هستند با همدیگر تفاوت هایی دارند. در اصطلاح فقهی، خلع به معنای رهایی زن در مقابل بذل مال است و فقط در صورت تحقق این دو شرط امکان پذیر می شود: الف. کراهت شدید زن نسبت به شوهر، ب. دادن مالی از جانب زن به مرد.

در مقابل در طلاق مبارات کراهت دو طرفه است و قوانین مهریه در آن شرایط خودش را دارد.

در ادامه مطالعه مقاله «طلاق ثلاث» را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط و قوانین طلاق بائن، می توانید با مشاوران حرفه ای و با تجربه آیدانیتو تماس بگیرید.