طلاق ثلاث

اگر چه طلاق در اذهان عمومی یک اتفاق ناخوشایند است اما گاهی اوقات همسران واقعاً نمی توانند به زندگی با همدیگر ادامه بدهند و آسیب های زندگی مشترک بیشتر از طلاق هستند. نمی توان منکر لزوم وجود قوانین مربوط به طلاق در یک کشور شد اما مسئولین نهادهای مختلف، روانشناس ها، جامعه شناس ها و… باید با استفاده از نتایج پژوهش های جدی تمهیداتی را برای جلوگیری از شیوع طلاق در جامعه ایجاد کنند. چون آمار طلاق رو به افزایش است و در سال 1396، 175هزار طلاق در کشور ثبت شده است.

قوانین مربوط به طلاق در کشور ما برآمده از شرع و فقه شیعی هستند. در نتیجه با توجه به آیات و روایات تصویب شده اند. آگاهی از این قوانین می تواند روند طلاق را برای زنان و مردان تسهیل کند. در این مقاله تلاش کرده ایم که به موضوع طلاق ثلاث و شرایط آن از نظر شرعی بپردازیم.

طلاق ثلاث چیست؟

طلاق ثلاث در واقع تصویب سه طلاق در یک مجلس است. در واقع اگر مرد بگوید: «انت طالق ثلاثاً» یا صیغه طلاق را سه بار تکرار کند، طلاق اتفاق می افتد و در این نوع طلاق، زن و مرد دیگر نمی توانند با همدیگر ازدواج کنند، مگر این که زن با مرد دیگری ازدواج کند و از او طلاق بگیرد.

اما میان فقهای مختلف و فقهای سنی و شیعه در مورد طلاق محسوب شدن طلاق ثلاث اختلاف نظر وجود دارد. در واقع در این زمینه سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا این طلاق شرعی است؟ اگر شرعی است آیا حکم آن یک بار است یا سه بار؟

بعضی از فقهای شیعه معتقدند که در این وضعیت اصلاً طلاق اتفاقی نمی افتد. بعضی آن را یک طلاق می دانند و در میان فقهای امامیه بر سر این که آیا طلاق ثلاث باطل است یا واقعاً یک نوع طلاق محسوب می شود، اختلاف  نظر وجود دارد.

سه طلاقه

سه طلاقه یک اصطلاح فقهی است و به زنی اشاره می کند که سه بار از همسرش طلاق گرفته است. در این وضعیت زن دیگر نمی تواند با همسر سابقش ازدواج کند مگر این که با مرد دیگری به عنوان محلل ازدواج کند و بعد از فوت آن مرد یا طلاق گرفتن از او، دوباره با همسر سابقش ازدواج کند.

بنابر فقه شیعه مرد نمی تواند در یک مرحله همسرش را سه بار طلاق دهد. و حتماً باید سه بار با او ازدواج کند و سه بار طلاقش دهد تا سه طلاقه شدن اتفاق بی افتد. در واقع طلاق ثلاث در یک مجلس یا سه طلاقه کردن در یک مرحله، از نظر فقه شیعه قابل قبول نیست اما در فقه اهل سنت این نوع طلاق ممکن است.

البته یک نکته نباید فراموش شود. اگر بعد از ازدواج با محلل، جدایی از او و ازدواج دوباره با همسر سابق دوباره همسران ناسازگاری کنند و جدا شوند، این چرخه نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد. طبق قانون، در صورت نه طلاقه شدن زن، همسران برای همیشه به هم حرام می شوند.

در ادامه مطالعه مقاله «پشیمانی از طلاق» را به شما پیشنهاد می دهیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه طلاق ثلاث و شرایط سه طلاقه شدن، می توانید با مشاوران حرفه ای و با تجربه آیدانیتو تماس بگیرید.