سازگاری اجتماعی

سازگاری اجتماعی تلاشی است که یک فرد برای هم سو شدن با استانداردها، ارزش ها و نیازهای یک جامعه انجام می دهد تا از جانب آن جامعه پذیرفته شود. این تلاش در واقع یک فرایند روانشناختی است. هر چقدر چالش های یک شخص برای سازگار شدن با اجتماع کمتر باشد آرامش او بیشتر می شود.

 همان طور که افلاطون گفته است: «انسان موجودی اجتماعی است». ما در جامعه زندگی می کنیم، درباره دیگران دیدگاه هایی داریم و آن ها هم درباره ما ایده هایی دارند. ما تلاش می کنیم تا طبق هنجارهای جامعه رفتار کنیم. اما این کار می تواند چندان آسان نباشد چون شخصیت هر کسی منحصر به فرد است.

اولین تلاش های ما برای انطباق با جامعه از محیط کوچکی مثل مدرسه شروع می شود. بهتر است مسئولین مدرسه به دانش آموزان کمک کنند تا روش های سازگار شدن با جامعه را یاد بگیرند.

عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی

شاید از خودمان بپرسیم که در چه فرایندی با جامعه سازگار می شویم و خودمان را با ارزش ها و هنجارهای آن وفق می دهیم؟ در ادامه به تعدادی از عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی می پردازیم:

استرس

عوامل محیطی ای که می توانند زندگی را برای انسان سخت و پر تنش کنند منجر به تجربه استرس می شوند. استرس آرامش و راحتی را سلب می کند و می تواند بسیار آسیب زا باشد. وقتی کسی دچار استرس می شود از مکانیسم هایی برای سازگاری اجتماعی استفاده می کند.

به عنوان مثال ممکن است ما رفتاری انجام بدهیم و از جانب دیگران مورد تمسخر قرار بگیریم. هر چقدر تعداد افراد جامعه ای که ما را بابت رفتارها و نگرش هایمان مسخره می کنند، بیشتر باشد، استرس های ما بیشتر می شود. در نتیجه ممکن است برای حفظ آرامش خودمان را با جمع سازگار کنیم و دیگر آن رفتار از ما سر نزد.

تأثیر اجتماعی

ما فقط یک زندگی فردی نداریم و بدون شک از جامعه ای که در آن زندگی می کنیم تأثیر می گیریم. تأثیر اجتماعی ما را با جامعه سازگار می کند. ما از دوران کودکی محیط اطرافمان را مشاهده می کنیم، در نتیجه کم کم درک می کنیم که شهروندان، هم کلاسی ها، هم سالان، و… چه لباس هایی می پوشند، چطور رفتار می کنند و چه نگرش هایی دارند.

ما رفته رفته رفتارها را تقلید می کنیم. دلیل این تقلید این است که می دانیم اگر متفاوت با اکثریت رفتار کنیم ممکن است طرد شویم یا تحت فشار قرار بگیریم.

قانون

قانون به تنهایی مرجعی برای ارائه هنجارهاست. بسیاری از عملکردهای ما ناشی از این است که می دانیم بعضی از رفتارها و نگرش ها از جانب قانون منع می شوند و اگر با قوانین جامعه سازگار نشویم تحت پیگرد قانونی قرار می گیریم. می توان به بیان بهتر گفت که تبعیت از قانون یکی از ریشه های قوی سازگاری اجتماعی است.

از دست دادن منافع

هر حرکت ما انسان ها در جهت حفظ بقا و امنیت مان است. گاهی اگر سازگاری اجتماعی نداشته باشیم، منافع مان به خطر می افتد. مثلاً شغلی را به دست نمی آوریم، حقوقی را از دست می دهیم، کسی ما را ترک می کند و… در نتیجه استانداردهای خاصی را رعایت می کنیم تا منافعمان را از دست ندهیم.

در ادامه مطالعه مقاله هویت اجتماعی را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه سازگاری اجتماعی می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.